Tepecik Eğit Hast Derg: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
İmmun (İdiyopatik) Trombositopenik Purpura: Patofizyoloji, Tanı ve Tedavi
Immune (ldiopathic) Thrombocytopenic Purpura: Pathophysiology, Diagnosis And Treatment
Berna Atabay
doi: 10.5222/terh.2003.22791  Sayfalar 63 - 74

2.
C Reactive Protein in Predicting Congestive Heart Failure Occurrence in Acute Myocardial Infarction
C- Reaktif Protein'in Akut Miyokard Infarktüs'ünde Konjestif Kalp Yetmezliği Gelişmesindeki Belirleyici Rolü
Mert Özbakkaloğlu, Cenk Demirci, Gülgün Aktepe, Tolga Çakmak, Yasemin Güçlü, Özlem Latif
doi: 10.5222/terh.2003.93023  Sayfalar 75 - 79

3.
Akut Romatizmal Ateş'in Akut ve Remisyon Dönemlerirıde Süperoksit Dismutaz ve Katalaz Düzeyleri
Superoxide Dismutase and Catalase Levels in Acute and Remission Period in Rheumatic Fever
A. Ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Hasan Güven, Yasemin Delen, Zülal Ülger, Taner Onat, Aytül Parlar
doi: 10.5222/terh.2003.74590  Sayfalar 81 - 85

4.
Primer Artrozlu Olgularda Total Kalça Artroplastisi Uygulamalarımız
Total Hip Arthroplasty Applications for Primary Arthrosis
Coşkun Şanlı, Cemil Kayalı, Haluk Ağuş
doi: 10.5222/terh.2003.07120  Sayfalar 87 - 90

5.
Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Plazma Homosistein Düzeyleri
Plasma Homocystein Levels in Acute Coronary Syndrome Patients
Cenk Demirci, Mert Özbakkaloğlu, Ali Yıldırım, Tolga Çakmak, Coşkun Yavuzgil
doi: 10.5222/terh.2003.53050  Sayfalar 91 - 96

6.
Tekrarlayan Hastane Yatışlarında Sosyoekonomik Faktörlerin Rolü
Socioeconomic Impacts on Hospital Readmission
Sümer Sütçüoğlu, Nejat Aksu, Murat Kanğın, Hülya Uprak, Selime Yeşil, Fatma Akarsu, Nurcan Ayan, Ayşe İnalçuk, Nesime Yorulmaz, İlkay Yıldız
doi: 10.5222/terh.2003.04834  Sayfalar 97 - 100

OLGU SUNUMU
7.
Lamivudine Kullanımına Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonu
Hypersensitivity Reaction Due to Lamivudine Use
C. Şule Turgut, Özkan Karaman, Yeşim Öztürk, Suna Köse, Nur Arslan, Benal Büyükgebiz
doi: 10.5222/terh.2003.82598  Sayfalar 101 - 103

8.
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Diyabet Tipi
A Rare Type of Diabetes Mellitus in Childhood
Ebru Özerkan, Şule Can, Bayram Özhan, Ali Kanık, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2003.88122  Sayfalar 105 - 108

DIĞER
9.
Tanınız Nedir ?
What is Your Diagnosis ?

doi: 10.5222/terh.2003.79363  Sayfa 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Yolculuk Trombozu ve Ekonomi Sınıfı Sendromu: İnsidans, Etiyoloji ve Korunma
Thrombosis of Travelling and Syndrome of Economical Class: Incidence, Etiology and Protection
O'Kceffe DJ, Baglin TP
doi: 10.5222/terh.2003.68700  Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
İnfluenza A Virüslü Çocuklarda Böbrek Tutuluşu
Watanabe T, Yoshikawa H, Abe Y, Yamazaki S, Uehara Y, Abc T
doi: 10.5222/terh.2003.28859  Sayfalar 112 - 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Yanıt: İnce Barsak Mezenter Kisti
Answer: Mesenteric Cysts of the Small Bowel
Atilla Yıldırım, Cem Güçlü, İlkay Yüksel, Burcu Diliüz, Bülent Çalık, Mustafa Tireli
doi: 10.5222/terh.2003.91145  Sayfalar 114 - 115
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale