Tepecik Eğit Hast Derg: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Yüzyılın Salgını: Metabolik Sendrom
Epidemic of the Century: Metabolic Syndrome
Mert Özbakkaloğlu, Cenk Demirci
doi: 10.5222/terh.2003.80069  Sayfalar 121 - 127

2.
Türkiye'de Acil Hekiminin Yasal Sorumlulukları
Emergency Physician's Liability in Turkey
Erdem Özkara, İ. Hamit Hacı
doi: 10.5222/terh.2003.40245  Sayfalar 129 - 136

3.
Kesici Delici Aletiere Bağlı Penetran Abdominal Yaralanmalarda Selektif Non-Operatif Yaklaşımın Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of Selective Non-Operative Approach to the Penetrating Stab Wounds of the Abdomen: A Retrospective Study
Haluk Recai Ünal, Taner Akgüner, Erdinç Kamer, Mustafa Peşkersoy, Mehmet Ali Öner
doi: 10.5222/terh.2003.43995  Sayfalar 137 - 142

4.
Renal Transplaniasyon Sonrası Ureter Komplikasyonları
Ureteral Complications Following Renal Transplantation
Serdar Kaçar, Alp Gürkan, Can Varılsüha, Cezmi Karaca, Muharrem Karaoğlan, Aziz Peker, Taner Divrik
doi: 10.5222/terh.2003.24722  Sayfalar 143 - 148

5.
QT Dispersiyonu: Akut Koroner Sendromlarda Yüksek Riskli Hastaların Belirlenmesindeki Yeri
QT Dispersion: As A Marker in Determining High Risk Patients with Acute Coronary Syndromes
Bekir Paşaoğlu, Canan Kuş Saydam, Bülent Sözmen, Leyla Aslan
doi: 10.5222/terh.2003.97680  Sayfalar 149 - 153

6.
Talasemi İntermedia ve Kemik Displazisi
Thalassemia Intermedia and Bone Dysplasia
Berna Atabay, Işın Yaprak, Serpil Doğan, Meral Türker, Sabriye Okçu, Feyza Umay, Mehmet Tellioğlu, Leman Yurdakul, Güler Tolgonay
doi: 10.5222/terh.2003.02098  Sayfalar 155 - 161

7.
Yenidoğanlarda Doğum Odası Resüsitasyon Uygulamaları ve Etkileyen Risk Faktörleri
Resuscitation Procedures for the Newborn in Delivery Room Accompanying Risk Factors
Sümer Sütçüoğlu, Mehtap Tümer, Esmehan Meydan, Mehmet Tellioğlu, Mustafa Dilek, Babadır İşeri, Feyza Umay, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2003.88046  Sayfalar 163 - 169

8.
Süt Çocukluğu Döneminde Uyku Bozuklukları
Sleeping Disorders in lnfancy
Esra Arun Özer, Babadır İşeri, Gülben Sözen, Yahya Aydın, Mehmet Tellioğlu, Gülben Sözen, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2003.65627  Sayfalar 171 - 175

OLGU SUNUMU
9.
Çocukluk Çağında Behçet Hastalığı ve Venöz Tromboemboli
Behçet's Disease and Venous Thromboemboli in Childhood
Sümer Sütçüoğlu, İkbal Akduman, Ali Rahmi Bakiler, Koray Salar, Mehmet Tellioğlu, Gülben Sözen, Bayram Özhan
doi: 10.5222/terh.2003.59868  Sayfalar 177 - 180

10.
Chediak-Higashi Syndrome: A Case Report
Chediak-Higashi Sendromu: Olgu Sunumu
Nuran Çetin, Sezin A. Akman, Serap Aksoylar, Meral Türker, Işıl Çoker
doi: 10.5222/terh.2003.07830  Sayfalar 181 - 184

DIĞER
11.
Tanınız Nedir ?
What is Your Diagnosis ?

doi: 10.5222/terh.2003.14890  Sayfalar 185 - 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Rektum Kanseri Cerrahisinde Çevresel Rezeksiyon Sinirinin Tutulum Oranları ve Prognoza Etkisi
Kevin F. Birbeck, Christopher P. Macklin, Nicholas J. Tiffin, Wendy Parsons, Michacl F. Bixon, Nicholas P. Mapstone, Cedric R. Abbot, Nigel Scott, Paul J. Finan, David Johnston, Philip Quirke
doi: 10.5222/terh.2003.90767  Sayfalar 187 - 188
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Hepatik Arterin Gastroduodenal Arter Kullanılarak Rekonstrüksiyonu
Juan M. Sarmiento, Jean M. Panneton, David M. Nagomey
doi: 10.5222/terh.2003.96606  Sayfa 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Yanıt: Lenfoproliferatif hastalık
Answer: Lymphoproliferative disorder
Haldun Öniz
doi: 10.5222/terh.2003.70883  Sayfalar 190 - 191
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale