Tepecik Eğit Hast Derg: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Apoptoz: Olmeye Yatmak
Apoptosis: The Death Decision
Haldun Diniz
doi: 10.5222/terh.2004.13193  Sayfalar 1 - 20

2.
Yağ Greft ile Miringoplasti
Fat Plug Myringoplasty
Ejder Ciğer, İbrahim Çukurova, M. Doğan Özkul, İ. Burak Arslan, Celal Kalkışım
doi: 10.5222/terh.2004.91628  Sayfalar 21 - 25

3.
Çocuk Homerus Lateral Kondil Kırıklarında Cerrahi Tedavi: 107 Olgunun, Değeriendirilmesi
Surgical Treatment in Chitdren with Lmierml Condyle Fraetures of the Humerus: Investigation of 107 Cases
Levent Karapınar, Hasan Oztürk, İzzet Korkmaz, Fatilh Sürenkök, Levent Küçiikçankaya, Yakup Alpagut, Özgür Kanat
doi: 10.5222/terh.2004.86839  Sayfalar 27 - 32

4.
Prematüre Bebeklerin Uzun Dönemdeki Nöromotor Gelişimleri
Neuromotor Developmental Follow-up of the Preterm Infants
Gülcihan Kerimoğlu, Sultan Kavuncuoğlu, Gülseren Arslan, Canan Kocaman, Hayrettin Yıldız, Ender Aksüyek, Aynur Kaya
doi: 10.5222/terh.2004.26425  Sayfalar 33 - 39

5.
Yoğun Bakımda İzlenen Süt Çocuklarında Mortalite Riskinin Belirlenmesi: PRISM ve PIM Skorlama
Determination of Mortality Risk of Infants in Intensive Care Unit PRISM and PIM Scoring
Aslı Kızılgüneşler Aslan, Feyza Umay, Oya Halıcıoğlu, Sümer Sütçüoğlu, Berrak Sarıoğlu, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2004.34966  Sayfalar 41 - 48

6.
Çoculuk Çağı Pnömonilerinde Vitamin A Tedavisinin Yeri
Efficacy of Vitamin A Treatment in Childhood Pneumonia
Emre Çeçen, Füsun Atlıhan, Özlem Çorumlu, Hümeyra Demirli
doi: 10.5222/terh.2004.90132  Sayfalar 49 - 56

OLGU SUNUMU
7.
Yenidoğanda İntrak: ra.niyal Kaııamanın Nadir Bir Nedeni: Hemofili A
A Rare Cause of Intracranial Hemorrhage in Newborn; Hemophilia A
Nalan Karabıyık, Zafer Şalcıoğlu, Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu, Leyla Baygın
doi: 10.5222/terh.2004.86846  Sayfalar 57 - 60

8.
İnce iğne Aspirasyon Biopsisi Özellikleri İle Kondrosarkom: Olgu Sunumu
Fine Needle Aspiration Biopsy Characteristic of Chondrosarcoma
Demet Etit, Filiz Dağ, Arzu Avcı Uçarsoy, Tuğba Doğruluk
doi: 10.5222/terh.2004.26125  Sayfalar 61 - 64

DIĞER
9.
SSK Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi
Transplantation Center in SSK Tepecik Training and Research Hospital
Alp Gürkan
doi: 10.5222/terh.2004.64494  Sayfa 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale