Tepecik Eğit Hast Derg: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası: Patofizyoloji, Tanı ve Tedavi
Henhoch Schönlein Purpura in Childhood: Pathophysiology, Diagnosis and Treatment
Alper Soylu, Salih Kavukçu
doi: 10.5222/terh.2004.36089  Sayfalar 71 - 81

2.
Evre III-B Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde, Cisplatin ve Vinorelbine Sonrası İki Farklı Radyoterapi Uygulaması
Two Different Radiotherapy Schemes: Flowing Cisplatin and Vinorelbine Treatment in Stage III-B Non-Small-Cell Lung Cancer
Serdar Özkök, Tuncay Göksel, Ufuk Yılmaz, Serra Kamer, Gülruh Polat, Ayfer Haydaroğlu, Tülin Aysan
doi: 10.5222/terh.2004.47700  Sayfalar 83 - 93

3.
R-R Tip Multipl Skleroz Hastalarında HLA DQ Antijenlerinin Dağılımı
Distribution of HLA DQ Antigens in R-R Type Multiple Sclerosis Patients
C. Nalan Soyder Kuş, Yaşar Zorlu, Işıl Çoker, Ufuk Şener, Özden Altınel
doi: 10.5222/terh.2004.36524  Sayfalar 95 - 100

4.
Obezite; Predispozan Faktörler ve Sosyal Boyutun Değerlendirilmesi
Obesity; An Evaluation of the Predisposing Factors and Social Outcome
Aysun Erkol, Leyla Khorshid
doi: 10.5222/terh.2004.05769  Sayfalar 101 - 107

5.
Kesici Delici Aletlerle Oluşan Kolon Yaralanmalarında Primer Tamir Güvenli midir ?
Primary Repair of Penetrating Stab Wounds of the Colon; is it Safe ?
Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Öna, Mustafa Peşkersoy, Taner Akgüner, Erdinç Kamer, Turgut Özzeybek
doi: 10.5222/terh.2004.54906  Sayfalar 109 - 113

6.
Obstrüksiyon İle Komplike Çekum Kanserlerinde Acil Girişimle Yapılan Anastomozların Güvenilirliği: Retrospektif Bir Çalışma
Safety of Anastomoses Performed During Emergeny Operations in Cecum Cancers A Retrospective Study
Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Önal, Mustafa Peşkersoy, Taner Akgüner, Erdinç Kamer
doi: 10.5222/terh.2004.27708  Sayfalar 115 - 118

7.
ß-Talasemi Major ve Glukoz Metabolizması Bozukluğu
ß- Thalassemia Major and Abnormal Glucose Metabolism
Nur Canpolat, Gönül Aydoğan, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Aysel Kıyak
doi: 10.5222/terh.2004.94694  Sayfalar 119 - 124

OLGU SUNUMU
8.
Deri Bulguları ile Seyreden Bir Viseral Layşmanyaz Olgusu
A Case Report of Visceral Leishmaniasis Associated with Skin Lesions
Nuır Canpolat, Nmay Aktay Ayaz, Gönül Aydoğan, Aysel Kıyak, Pınar Turhan
doi: 10.5222/terh.2004.70025  Sayfalar 125 - 128

9.
İris Kolobomu, Araknodaktili ve Eklem Hiperelastisitesinin Eşlik Ettiği Bir Pakionikia Kongenita Olgusu
A Case of Pachyonychia Congenita with Coloboma of the Iris, Arachnodactyly and Joint Hyperlaxity
Mustafa Turhan Şahin, İpek Akil, Esin Başer, Aylin Türel Ermertcan, Serap Öztürkcan
doi: 10.5222/terh.2004.75100  Sayfalar 129 - 132

DIĞER
10.
Tanınız Nedir ?
What is your Diagnosis?

doi: 10.5222/terh.2004.28408  Sayfa 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Çocuk Diyaliz Merkezi
Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2004.14042  Sayfalar 135 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Yanıt: İlaç ateşi
Answer: Drug Fever
Fatih Demircioğlu, Yeşim Öztürk, Nurettin Ünal, Suna Köse
doi: 10.5222/terh.2004.55823  Sayfalar 137 - 138
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale