Tepecik Eğit Hast Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ulseratif Kolit ve Cerrahi Tedavi
Ulcerative Colitis and Surgical Management
Cem Terzi, A. Emre Canda
doi: 10.5222/terh.2004.22230  Sayfalar 141 - 151

2.
Maternal Demir Eksikliği Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Demir Durumunu Etkiler mi ?
Does Maternal Iron Deficiency Affect Iron Status Of the Newbornsa and Early Infants ?
Feyza Umay, Bema Atabay, Işm Yaprak, Abdurrahman Gül, Erkan Uçlar, Mehmet Tellioğlu, Ash Kızılgüneşler
doi: 10.5222/terh.2004.28459  Sayfalar 153 - 162

3.
Akut Pankreatit Tanısında Üriner Tripsinojen-2 Strip Testinin Değeri
The Value of Urinary Tripsinogen-2 Strip Test in the Diagnosis of Acute Pancreatitis
Ersin Batmaz, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik
doi: 10.5222/terh.2004.95967  Sayfalar 163 - 169

4.
Obez Hipertansiflerde Tip 2 Diyabet Birlikteliği ve C - Reaktif Protein Düzeyleri
The Coexistence of Type 2 Diabetes Mellitus in Obese Hypertensives and C- Reactive Protein Levels
Mert Özbakkaloğlu, Tolga Çakmak, Yasemin Güçlü, Murat Akdemir, Ebru Hacer Toptaş, Cenk Demirci
doi: 10.5222/terh.2004.26830  Sayfalar 171 - 176

5.
Tip-2 Diyabetik Hastalarda Obezite, İnsülin Direnci ve İnflamasyon
Obesity, Insulin Resistance and Inflamation in Type-2 Diabetic Patients
M. Füsun Özdemirkıran, Giray Bozkaya, Ercüment Cengiz, Serdar Baysal, Sibel Bilgili, Baysal Karaca
doi: 10.5222/terh.2004.33348  Sayfalar 177 - 182

6.
Steroid Kesilen Immünsüpresif Protokollerin Transplante Böbrek İşlevlerine Etkisi
Effects of Steroid Withdrawal lmmunosuppressive Protocols on Graft Function
Muharrem Karaoğlan
doi: 10.5222/terh.2004.46116  Sayfalar 183 - 188

OLGU SUNUMU
7.
Çocukluk Çağında Poliarteritis Nodoza: Olgu Sunumu
Polyarteritis Nodosa in Childhood: Case Report
Orhan D. Kara, Önder Yavaşcan, Neslihan Edeer, Hakan Erdoğan, Esra Arun Özer, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2004.28302  Sayfalar 189 - 194

8.
Posttravmatik Spinal Araknoid Kist: Olgu Sunumu
Post-Traumatic Spinal Arachnoid Cyst: CaseReport
Berrak Sarıoğlu, Nilgün Harputluoğlu, Sümer Sütçüoğlu, Ali Rahmi Bakiler, Şenol Er
doi: 10.5222/terh.2004.97322  Sayfalar 195 - 197

DIĞER
9.
Tanınız Nedir ?
What is Your Diagnosis ?

doi: 10.5222/terh.2004.63380  Sayfa 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
SSK İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Kemik İliği Nakli Unitesi
Bone Marrow Transplant Unit of SSK İzmir Tepecik Training and Research Hospital Clinic of Child Health and Diseases
Haldun Öniz
doi: 10.5222/terh.2004.65068  Sayfalar 201 - 205
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Yanıt: Klippel-Feil Sendromu
Answer: Klippel-Feil Syndrome
Abdurrahman Gül, Sümer Sütçüoğlu, Mehmet Taştan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.2004.30564  Sayfalar 207 - 208
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale