Tepecik Eğit Hast Derg: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Lineer Skleroderma
Localized Scleroderma
Balahan Bora Makay, Erbil Ünsal
doi: 10.5222/terh.2005.05706  Sayfalar 1 - 11

2.
İki - Altı Yaş Çocuklarda Aşılanma Durumu ve Etkileyen Risk Faktörle
Vaccination Status in 2 to 6 Year Old Children and the Related Risk Factors
Işın Yaprak, Oya Halıcıoğlu, Ümran Kurun, Sabriye Çokçeken Okçu, İkbal Akduman
doi: 10.5222/terh.2005.38981  Sayfalar 13 - 21

3.
Çocukluk Yaş Grubunda Hematüri Etiyolojisi
Etiologp of Hematuria in Childhood
Mustafa Bak, Hakan Uzun, Erkin Serdaroğlu, Funda Tüzün, Demet Can, Saniye Gülle
doi: 10.5222/terh.2005.98624  Sayfalar 23 - 29

4.
Çocukluk Çağında Kronik Konstipasyon
Chronic Constipation in Childhood
Sezin Aşık Akman, Güldane Koturoğlu, Çiğdem Ankan, Aslı Kızılgüneşler Aslan, Oya Halıcıoğlu, Sema Aydoğdu
doi: 10.5222/terh.2005.78642  Sayfalar 31 - 36

5.
Çocuklarda İdrar Yolu infeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnci
Uropathogens and Antihiotic Resistance in Pediatric Urinary Tract Infections
Önder Yavaşcan, Gülben Sözen, Orhan D. Kara, Nevin Çetin, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2005.86155  Sayfalar 37 - 43

6.
Çalışan Çocuk; Sosyo-Kültürel Özelikler ve Sağlık Taraması - İzmir Otomotiv Sanayi
Occupational Child; Sociocultural Characteristics and Health Survey-Automotive lndustry in lzmir
Bahadır İşeri, Gülben Sözen, Ömer Melik, Önder Yavaşcan, Aykut Başkesen, lşıl Çoker, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2005.50497  Sayfalar 45 - 56

OLGU SUNUMU
7.
Yenidoğan Döneminde Hiperkalsemi ve Nefrokalsinozis ile Gelen Bir Distal Renal Tubuler Asidoz Olgusu
Distal Renal Tubular Acidosis Associated with Hypercalcemia and Nephrocalcinosis in An Infant
Tuba Tuncel, Önder Yavaşcan Yavaşcan, Halil Aydınlıoğlu, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2005.62679  Sayfalar 57 - 61

8.
Salmonella Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
Salmonella Meningitis: A Case Report
Nesrin Gülez, Handan Ünsal, Ferah Genel, Şeref Targan, Füsun Atlıhan
doi: 10.5222/terh.2005.44788  Sayfalar 63 - 66

9.
X'e Bağlı Adrenolökodistrofide Hastalığın İlerlemesinle Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Progression of X Linked Adrenoleukodystrophy with MRl
Melda Apaydın, Makbule Varer, Ayşegül Sarsılmaz, Nedret Uran, Engin Uluç
doi: 10.5222/terh.2005.29266  Sayfalar 67 - 71


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale