Tepecik Eğit Hast Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Çocuklarda Çoklu Travmaya Yaklaşım
Approach to Multiple Travma in Children
Ahmet Arıkan, Şafak Karaçay, Nihan Karaman
doi: 10.5222/terh.2005.73857  Sayfalar 73 - 84

2.
Lösemili Çocuklarda QT Dispersiyonu ve Önemi
QT Dispersion in Children with Leukemia
Elif Kazancı, Hüseyin Gülen, Timur Meşe, Demet Uzunkaya, Ayşe Erbay, Canan Vergin
doi: 10.5222/terh.2005.67348  Sayfalar 85 - 89

3.
Guillain Barre Sendromlu Çocukların Klinik ve Elektrofizyolojik Özellikleri
Clinical and Electrophysiological Features of Children with the Guillain Barre Syndrome
Canan Kocaman, Seda Yıldırım Yeşinel, Serdar Yeşinel, Ender Aksüyek, Gülseren Arslan
doi: 10.5222/terh.2005.94475  Sayfalar 91 - 97

4.
Gonartroz Olgularında Total Diz Artroplastisi Sonuçlarımız
Total Knee Arthroplasty Results in Our Gonarthrosis Cases
Mustafa Arslantaş, Cemil Kayalı, Ali Reisoğlu, Haluk Ağuş
doi: 10.5222/terh.2005.80299  Sayfalar 99 - 103

5.
İleri Evre Kolorektal Kanserlerde Palyatif Rezeksiyonların Ortalama Sağ Kalıma Etkisi
Impact of Palliative Resections on Median Survival in Advanced Stage Colorectal Carcinomas
Haluk Recai Ünalp, Taner Akgüner, Erdinç Kamer, Ebru Akıncılar, Mustafa Peşkersoy, Mehmet Ali Önal
doi: 10.5222/terh.2005.52244  Sayfalar 105 - 109

6.
Anne Sütü lle Beslenmeyi Etkileyen Faktörler
Factors Influencing on Breastfeeding
Ali Rahmi Bakiler, Salih Özgür, Esra Arun Özer
doi: 10.5222/terh.2005.27392  Sayfalar 111 - 115

OLGU SUNUMU
7.
Kronik Mukokütanöz Kandidiyazis Tanılı İki Kardeş
Two Siblings with Chronic Mucocutaneous Candidiasis
Murat Hızarcıoğlu, Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Yeşim Ergüdenler
doi: 10.5222/terh.2005.42405  Sayfalar 117 - 121

8.
Sinüzitin Hayatı Tehdit Eden Komplikasyonları: İki Olgu Sunumu
Life-Threatening Complications of Sinusitis: Two Case Reports
Orhan D. Kara, Önder Yavaşcan, Sümeır Sütçüoğlu, Sinan Kurtul, Müge Kuzu, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2005.82081  Sayfalar 123 - 129

9.
Portal Ven Anevrizması
Portal Vein Aneurysm
Tankut Tokatlıoğlu, Orhan Doğan, Ali Er, Leman Yurdakul, Salih Akşit
doi: 10.5222/terh.2005.20053  Sayfalar 131 - 134

DIĞER
10.
Tanınız Nedir?
What is your Diagnosis?

doi: 10.5222/terh.2005.47113  Sayfa 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Yanıt: İleal Lenfomaya Bağlı Gelişen İleokolik İntususepsiyon
Answer: Ileocolic Intussusception Due to Ileal Lyphoma
Salih Akşit, Tankut Tokatlıoğlu, Eyüp Kebabçı, Mustafa Ölmez
doi: 10.5222/terh.2005.76753  Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale