Tepecik Eğit Hast Derg: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Morbid Obezite ve Cerrahi Tedavisi
Morbid Obesity and Surgical Treatment
Yılmaz Güler, Aslan Sakarya
doi: 10.5222/terh.2005.52893  Sayfalar 139 - 153

2.
Gebelerdekl Demir Eksikliği Tanısında Serum Transferin Reseptörünün Yeri
The Role of Serum Transferrîn Receptor in the Diagnosis of Iron Deficiency of Pregnant Women
Berna Atabay, Işın Yaprak, Abdurrahman Gül, Sadık Akşit, Feyza Umay, Meral Türker, Murat Anıl, İbrahim Yolcu
doi: 10.5222/terh.2005.30301  Sayfalar 155 - 161

3.
İdiopatik Trombosltopenlk Purpura Tedavisinde Antt-D
Anti-D în the Treatment of Idiopathic Thrombocytopenic Purpura
Hüseyin Gülen, Demet Uzunkaya, Ayşe Erbay, Elif Kazancı, Canan Vergin
doi: 10.5222/terh.2005.84790  Sayfalar 163 - 167

4.
Antrokoanal Poliplerin Endoskopik Yöntem İle Çıkarılması
Endoscopic Removal of Antrochoanal Polyps
İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, İlker Burak Arslan, Hüseyin Kırşen, Erdem Mengi, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2005.21278  Sayfalar 169 - 173

5.
Pediatri Polikliniğinde İnfluenza Hızlı Tanı Testi
Rapid Influenza Screen Test in a Pediatric Outpatient Clinic
Demet Bahadır Taş, Tuba Hilkay Karapınar
doi: 10.5222/terh.2005.28938  Sayfalar 175 - 179

6.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelerinin Hijyenik El Yıkama Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
The Level of Knowledge of Nurses About Hygienic Handwashing at Medical School, Ondokuzmayıs University
Erhan Çetin Çetinoğlu, Sevgi Canbaz, Servet Aker, Yıldız Pekşen
doi: 10.5222/terh.2005.37386  Sayfalar 181 - 186

7.
Osteosarkomun Neo-Adjuvan Tedavisindeki Deneyimimiz
Our Experience in the Neo-Adjuvant Therapy of Osteogenic Sarcoma
Çiğdem Erten, Ayşenur Memiş, Taner Akalın, Dündar Sabah, Güven Yücetürk, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Er dem Göker
doi: 10.5222/terh.2005.15799  Sayfalar 187 - 193

OLGU SUNUMU
8.
Ağır Hipertansiyonla Gelen Kawasaki Sendromu Olgusu
A Case of Kawasaki Syndrome Presenting with Severe Hypertension
Murat Hızarcıoğlu, Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Pamir Gülez
doi: 10.5222/terh.2005.80388  Sayfalar 195 - 198

9.
Apendiseal Endometriosis: Bir Olgu Sunumu
Appendiceal Endometriosis: A Case Report
Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Önal, Turgut Özzeybek, Mehmet Cıkla, Neşe Ekinci
doi: 10.5222/terh.2005.32463  Sayfalar 199 - 201


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale