Tepecik Eğit Hast Derg: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Çocuk ve Adölesanlarda Migren Tanısındaki Yenilikler
Current Approaches for Migraine in Children and Adolescents
Aycan Ünalp, Eray Dirik
doi: 10.5222/terh.2006.73555  Sayfalar 1 - 6

2.
Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz Fistül Oluşturulmasında Vasküler Klip Kullanımı
The Use of Vascular Clip System in Constructing Arteriovenous Fistulae for Hemodialysis
Birkan Bozkurt, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik
doi: 10.5222/terh.2006.92845  Sayfalar 7 - 12

3.
Evre 4 Gonartrozda Total Diz Protezi Uygulaması
Total Knee Prosthesis in Grade 4 Gonarthrosis
Hasan Öztürk, Levent Karapınar, Yakup Alpagut
doi: 10.5222/terh.2006.91606  Sayfalar 13 - 18

4.
Meningokoksemili Olgularda Niklasson Skorlamasının Prognostik Değeri
Prognostic Validation of Niclasson Scoring in Patients with Meningococcemia
Nesrin Gülez, Pelin Akgün Gerçek, Ferah Genel, Şeref Targan, Füsun Atlıhan
doi: 10.5222/terh.2006.00268  Sayfalar 19 - 23

5.
Neonatal Kolestaz: Neden Geç Tanınıyor?
Neonatal Cholestasis: Why Diagnosed Late?
Pamir Gülez, Murat Hızarcıoğlu, Hurşit Apa, Sevgen Tanır
doi: 10.5222/terh.2006.53099  Sayfalar 25 - 30

6.
Akut Apandisit Tanısında Hastalık Hikayesi, Klinik Semptomlar ve Laboratuar Tetkiklerinin Tanısal Değeri
The Value of Anamnesis, Clinical Laboratory Findings in the Diagnosis of Acute and Appandicitis
Serhat Gür, Kemal Atahan, Ercüment Tarcan, Sinem Külahçıoğlu Surat, Atilla Çökmez, Atilla Örsel, Evren Durak
doi: 10.5222/terh.2006.08384  Sayfalar 31 - 36

OLGU SUNUMU
7.
Erken Tanı Alan Bir Biyotinidaz Eksikliği Olgusu
A Case of Biotinidase Deficiency with Early Diagnosis
Nilgün Harputluoğlu, Berrak Sarıoğlu, Oya Halıcıoğlu, Uğur Alfatlı, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2006.67059  Sayfalar 37 - 41

8.
Epiglotta Monomorfik Adenom
Monomorphic Adenoma of the Epiglottis
İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, İlker Burak Arslan, Ümit Bayol, Fatma N. Aktaş
doi: 10.5222/terh.2006.80914  Sayfalar 43 - 46


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale