Tepecik Eğit Hast Derg: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Yaşlanan Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomlarına Güncel Yaklaşım
Current Approach To Lower Urinary Tract Symptoms in Ageing Men
Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2006.36680  Sayfalar 105 - 112

2.
Organ Bağışına Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Organ Donation
Süleyman Tilif, Alp Gürkan, Serdar Kaçar, Can Varılsüha, Cezmi Karaca, Kadriye Onursal, Mustafa Ölmez
doi: 10.5222/terh.2006.37468  Sayfalar 113 - 118

3.
Kesici Delici Aletlere Bağlı Gluteal Böle Yaralanmalarının Önemi
lmportance of Penetrating Wounds of the Gluteal Region
Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Mehmet Ali Önal, Yalçın Karahan, Hasan Börekçi, Yeliz Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2006.95601  Sayfalar 119 - 122

4.
Yenidoğanlarda Resüsitasyon Sıklığı ve Etki Eden Risk Faktörleri: İzmir'deki Bir Doğum Hastanesinden Prospektif Bir Çalışma
Frequency of Newborn Resuscitations and Accompanying Risk Factors: A Prospective Study From an Obstetrics Hospital in İzmir
Aycan Ünalp, Münire Ergüneş
doi: 10.5222/terh.2006.77088  Sayfalar 123 - 129

5.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Polikinliğine Başvuran Barsak Parazitli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Children with Intestinal Parasites Admitted in Dr. Behçet Uz Children's Hospital Outpatient Clinic
Mehmet Demirdöven, Hurşit Apa, Ertan Kayserili
doi: 10.5222/terh.2006.24119  Sayfalar 131 - 135

6.
Romatoid Artritli Hastalarda Akciğer Parankim Tulumunda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
The Role of High Resolution Computed Tomograpy in Rheumatoid Arthritis Related Lung Disease
Salih Akşit, Melda Apaydın, Leman Yurdakul, Sibel Eğrilmez, İbrahim Yaşar Kıyıcı
doi: 10.5222/terh.2006.76598  Sayfalar 137 - 144

OLGU SUNUMU
7.
Neonatal Alloimmun Trombositopenili Bir Olgu Sunumu
Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia: A Case Report
Pelin Köşger, Esra Arun Özer, Münevver Yıldırımer, Şervan Özalkak, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2006.49540  Sayfalar 145 - 147

8.
Status Epileptikus Kliniği İle Başvuran Akut İzoniazid Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Acute Isoniazid Poisoning Presenting with Status Epilepticus
Hasan Ağın, Şeref Targan, Nesrin Gülez, Ferah Genel, Füsun Atlıhan
doi: 10.5222/terh.2006.01729  Sayfalar 149 - 153

9.
Olası Asemptomatik Konjenital Sifiliz: Bir Olgu Sunumu
Probable Asymptomatic Congenital Syphilis: Case Report
Münire Ergüneş, Aycan Ünalp, Özgür Olukman
doi: 10.5222/terh.2006.97580  Sayfalar 155 - 158


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale