Tepecik Eğit Hast Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Hemofilik Artropati; Patofizyolojik ve Klinik Yaklaşım
Hemophilic Arthropathy; Pathophysiology and Clinical Approach
Berna Atabay
doi: 10.5222/terh.2007.78703  Sayfalar 1 - 7

2.
The Effects of Corticosteroids on Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha and P-Selectin Levels in Septic Rats
Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Kortikosteroidlerin Tümör Nekrotizan Faktör-a ve P-Selektin Serum Seviyeleri Üzerine Etkisi
Mehmet Öztürk, Bülent Aydınlı, Mahmut Başoğlu, Gürkan Öztürk, S. Selçuk Atamanalp, M. İlhan Yıldırgan, Emrah Sert, Durkaya Ören
doi: 10.5222/terh.2007.97433  Sayfalar 9 - 16

3.
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Lokalizasyonunda Serum Amoiloid A'nın Yeri
Diognostic Value of Serum Amiloid A in the Localization of Urinary Tract Infection in Children
Yılmaz Tabel, İlke Mungan, Amine Aktar, Aysun Bay Karabulut, Serdal Güngör
doi: 10.5222/terh.2007.20506  Sayfalar 17 - 21

4.
İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesine Status Epileptikus Kliniği ile Başvuran Hastalarımı Etyoloji, Klinik Bulgular ve Risk Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi
Evatuation of the Etiology, Clinical Findings and Risk Factors in Patients with Status Epilepticus Admitted in Dr. Behçet Uz Children's Hospital
Aycan Ünalp, Ferah Genel, Hasan Ağın, Elif Ödemiş
doi: 10.5222/terh.2007.00579  Sayfalar 23 - 28

5.
Relapsing Remitting Tip Multipl Skleroz'da Depresyon-Sitokin İlişkisi ve Antidepresan Tedavinin Sitokinler Üzerine Etkisi
The Relation Between Depressin and Cytokines and Effects of Antidepressant Therapy on Cytokines in Patients with Relapsing Remitting Type Multiple Sclerosis
C. Nalan Kuş, Yaşar Zorlu, Ümit Zanapalıoğlu, Işıl Çoker, Nurdan Ökten, Duygu Akarsu
doi: 10.5222/terh.2007.49689  Sayfalar 29 - 38

6.
Yenidoğan Sarılığı Nedeni İle Yatırılan Olgularda Hipereatremi Sıklığı
Frequency of Hypernatremia in Newborns Hospitalized Due to Hyperbilirubinemia
Esra Arun Özer, Özlem Turan, Alkan Bal, Münevver Yıldırımer, Berat Kanar, Halil Aydınoğlu, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2007.82317  Sayfalar 39 - 43

OLGU SUNUMU
7.
Farklı Başvuru Nedenleri ile Gelen ve Rastlantisal Transaminaz Yüksekliği Saptanan Muskuler Distrofili Olgularımız
The Mascular Distrophy Cases with Different Clinical Symptoms and Coincidental Elevated Transaminase Levels
Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Elif Özsu, Nedret Uran, Ayşe Gülden Diniz
doi: 10.5222/terh.2007.44538  Sayfalar 45 - 49

8.
MHC II Ekspresyon Defekti Erken Kök Hücre Nakli Gerektirir: Bir Olgu Sunumu
Major Histocompatibility Complex (MHC) II Deficiency Needs Early Stem Cell Transplantation: A Case Report
Betül Sözeri Yeniay, Neslihan Edeer Karaca, Can Öztürk, Güzide Aksu, Necil Kütükçüler
doi: 10.5222/terh.2007.44194  Sayfalar 51 - 55

9.
Burun İçi Kapiller Hemanjiyom
Capillary Hemangioma in the Nasal Cavity
İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erhan Demirhan, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2007.21447  Sayfalar 57 - 60


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale