Tepecik Eğit Hast Derg: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Çocuklarda Enürezis Noktürna
Noctural Enuresis in Childhood
Ahmet Keskinoğlu
doi: 10.5222/terh.2007.79989  Sayfalar 61 - 67

2.
Yılık Neonatal Mortalite Değerlendirilmesi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Servis Deneyimi
Annual Neonatal Mortality Survey: Experience in A Training and Research Hospital Neonatology Unit
Esra Arun Özer, Özlem Güler, Münevver Yıldırımer, Aysu Dikerler, Aysun Kaya, Halil Aydnlıoğlu, Mehmet Helvacı, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2007.36528  Sayfalar 69 - 73

3.
Bronchiectasis in Childhood: Retrospective Analysis of 54 Cases
Çocukluk Çağında Bronşektazi: 54 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Murat Anıl, Oğuz Uzun, İlke Karaçay, Alkan Bal, Süphan Özyurt, Ece Özdoğru, Ayşe Berna Anıl, Orhan Deniz Kara, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2007.15570  Sayfalar 75 - 82

4.
İnek Sütü Alerjisi Saptanan Hastalarımızın Klinik Özellikleri
Clinical Findingsin Patients with Cow's Milk Allergy
Suna Asilsoy, Özgür Ceylan, Özlem Bekem Soylu, Demet Can, Serdar Altınöz, Hasan Ağın
doi: 10.5222/terh.2007.65469  Sayfalar 83 - 87

5.
Tepecik Eğitim we Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde Çalışılan HBsAg, AntiHCV, Anti HIV 1,2 Testlerinin Dış Kalite Programı Sonuçları
External Quality Program Reports of HBsAg, AntiHIV 1,2 studied in Tepecik Teaching Hospital Blood Bank
Neval Ağuş, Nisel Özkalay Yılmaz, Abdullah Cengiz, Erkan Şanal, Harika Sert
doi: 10.5222/terh.2007.97355  Sayfalar 89 - 92

6.
Dudakta Kitle İle Başvuran Olgularımzın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Patients with Lip Masses Admitted to Our Clinic
İbrahim Çukurova, M. Doğan Özkul, Süleyman Emre Karakurt, Erdem Mengi, M. Taner Torun, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2007.42708  Sayfalar 93 - 98

7.
Kuşkulu Sitolojili Tiroid Nodüllerine Cerrahi Yaklaşımımız
Surgical Management of Cytologically
Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Ahmet Bal, Arzu Avcı, Mustafa Peşkersoy, Mehmet Ali Önal
doi: 10.5222/terh.2007.95694  Sayfalar 99 - 103

OLGU SUNUMU
8.
Spontan Koledok Perforasyonu: Nadir Bir Akut Batın Nedeni
Spontaneous Perforation of the Common Bile Duct: A Rare Cause of Acute Abdomen
Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2007.26900  Sayfalar 105 - 108

9.
İki Olgu Nedeniyle Üreterin Fibroepitelial Polipleri
Two Cases with Fibroepithelial Polyps of the Ureter
Şehnaz Emil Seyhan, Ayça Tan, Süheyla Cumurcu, Ümit Bayol, Özlem Türelik, Deniz Altınel, Nadir Demirgüneş
doi: 10.5222/terh.2007.98889  Sayfalar 109 - 112

10.
Turner Sendromlu Bir Olguda Üveit
Uveitis in A Patients with Turner Syndrome
Abdullah Özkaya, Zuhal Gürcan, Ercüment Çavdar, Bayram Özhan
doi: 10.5222/terh.2007.66304  Sayfalar 113 - 116

11.
Mikoplazma Pnömonia İle İlişkili Bickerstaff's Beyin Sapı Ensefaliti: Olgu Sunumu
Bickerstaff's Brain Stem Encephalitis Associated with Mycoplasma Pneumoniae
Aycan Ünalp, Ertan Kayserili, Pamir Gülez, Hurşit Apa, Suna Asilsoy, Murat Hızarcıoğlu, Hasan Ağın
doi: 10.5222/terh.2007.19971  Sayfalar 117 - 120


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale