Tepecik Eğit Hast Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Büyük Meme (Makromasti)ler ve Meme Kanseri
Macromastia and Breast Cancer
Ragıp Kayar, Hidayet Çatal
doi: 10.5222/terh.2007.89406  Sayfalar 121 - 130

2.
Çocuk ve Ergenlerde Yapay Bozukluklar
Factitious Disorders in Children and Adolescents
F. Neslihan İnal-Emiroglu, Aynur Pekcanlar-Akay
doi: 10.5222/terh.2007.63239  Sayfalar 131 - 136

3.
Çocukluk Çağında ITP ve Farklı Kinik Seyir; Tek Merkezli 16 Yıllık Deneyim
Variant Clinical Courses in Children with ITP; 16-year Experience of a Single-Medical Center
İkbal Durak, Berna Atabay, Işın Yaprak, Meral Türker, Esra A.Özer
doi: 10.5222/terh.2007.53753  Sayfalar 137 - 148

4.
Çocukluk Çağı Helicobacter Pyloriİnfeksiyonunda Hızlı Üreaz ve Üre NefesTesti Tanı Yöntemlerinin Karşılaştınlması
Comporison of Rapid Uresa and Urea Breat Test as Diagnostic Test for Helicobacter Pylori Infection in Childhood
Özlem Bekem Soylu, Yeşim Öztürk, Erdener Özer
doi: 10.5222/terh.2007.29053  Sayfalar 149 - 153

5.
Febril Konvülsiyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of Our Cases with Febrile Convulsions
Ertan Kayserili, Aycan Ünalp, Suna Asilsoy, Hurşit Apa, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Hasan Ağın
doi: 10.5222/terh.2007.70446  Sayfalar 155 - 161

6.
Hastanede Yatan Kanser Hastalarının Birincil Bakıcıtarının Yasam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Durumu
Quality of Life, Anxiety and Depression Status in Primary Caregivers of Hospitalized Cancer Patients
Sibel Eyigör, Rüçhan Uslu
doi: 10.5222/terh.2007.54522  Sayfalar 163 - 168

7.
Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Okskarbazepin Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği: Bir Çocuk Hastanesindeki Klinik Deneyim
Efficacy and Safety of Oxcarbazepine Therapy in Childhood Epilepsies: Clinical Experience of a Children's Hospital
Aycan Ünalp, Nedret Uran, Erhan Bayram, Meral Bayram, Aysel Aydoğan Öztürk
doi: 10.5222/terh.2007.74484  Sayfalar 169 - 173

OLGU SUNUMU
8.
Herediter Tirozinemi Tip 1 ve Bronkomalazili İlginç Bir Olgu
An Unusual Case of Hereditary Tyrosinemia Type 1 and Bronchomalasia
Bülent Karapınar, Cem Karadeniz, Yasin Bulut, Esen Demir, Ayten Egemen, Mahmut Çoker
doi: 10.5222/terh.2007.07088  Sayfalar 175 - 178

9.
Gezici Süperfisiyel Tromboflebit İle Başvuran Akut Lenfobiastik Lösemi Olgusu
A Case of Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Migratory Superficial Thrombophlebitis
Abdulkadir Küçükbayrak, Rezan Gergin, Mustafa Yıldırım, Davut Özdemir, Ayşe Kavak
doi: 10.5222/terh.2007.79259  Sayfalar 179 - 183


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale