Tepecik Eğit Hast Derg: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Meme Küçültme Sonrası Komplikasyonlar ve Bunu Etkkileyen Faktörler
The Factors Impacting Complication Rates After Reduction Mammaplasty
Hidayet Çatal, Esmer Demirtosun, Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Osman Güngör, Mustafa Emiroğlu
doi: 10.5222/terh.2008.79923  Sayfalar 53 - 59

2.
Suspansiyon Laringoskopisi Uygulanan Hastataların Histopatoloji Sonuçları
The Histopathological Results Of The Patients To Whom Suspension Laryngoscopy Was Applied
İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, Erdem Mengi, Hüseyin Kırşen, Erhan Demirhan, Ayça Tan
doi: 10.5222/terh.2008.46020  Sayfalar 60 - 63

3.
Hepatoselüler Kanserlerde Perkütan Etanol İnjeksiyonu
Percutaneous Ethanol Injection For Hepatocellular Carcinoma
Ali İlker Filiz, İlker Sücüllü, Yavuz Kurt, Zekai Pekkafalı
doi: 10.5222/terh.2008.80922  Sayfalar 64 - 69

4.
Mitral Anüler Kasifikasyonda Nabız Dalga Hızı
Pulse Wave Velocity in Mitral Annular Calcification
Hüseyin Dursun, Ali Taner, Ersel Onrat, Gülay Yılmaz Özkeçeci, Alaettin Avşar, Mehmet Melek
doi: 10.5222/terh.2008.09552  Sayfalar 70 - 74

5.
Stabil Angina Pektorisi Olan Hastalarda Komplikasyonsuz Perkütan Koroner Girişimin Brakiyal Arterin Akımla Uyarılan Dilatasyonu Üzerine Etkisi
The Effect Of Uncomplicated Percutaneus Coronary Intervention On Brachial Artery Flow Mediated Dilatation in Patients With Stable Angina Pectoris
Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargın, Zekeriya Kaya, Cevat Kırma, Özlem Esen, Yunus Emiroğlu, Hekim Karapınar
doi: 10.5222/terh.2008.90688  Sayfalar 75 - 80

6.
Esmolol, Remifentanil ve Tramadol'ün Trakeal İntübasyona Bağlı Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Effects of Esmolol, Remifentanil and Tramadol on Hemodynamic Response To Tracheal Intubation
Yücel Karaman, Doğan Özkul, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Yalçın Güvenli
doi: 10.5222/terh.2008.49032  Sayfalar 81 - 87

OLGU SUNUMU
7.
Göğüs Duvarı Tutulumlu Dev Kistik Higroma: İki Olgu
Gigant Cystic Hygroma on Chest Wall: A Report of Two Cases
Özmert Özdemir, İlknur Kılıç, Kazım Küçüktaşı, Uğur Koltuksuz, Bircan Savran
doi: 10.5222/terh.2008.69491  Sayfalar 88 - 91

8.
İntravezikal Kateter Düğümlenmesi: Şanssızlık Mı, Önlenebilir Komplikasyon Mu?
Knotting Of Intravesical Catheter; Unluckiness or Preventable Complication?
Ahsen Karagözlü Akgül, Mustafa Eres, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2008.35571  Sayfalar 92 - 95

9.
Farklı Klinik Bulgular ve Ailevi Akdeniz Ateşi: İki Olgu
Two Case With Different Clinical Findings: Familial Mediterranean Fever (Fmf)
Hüseyin Gülen, İpek Akil, Ayşe Şimşek
doi: 10.5222/terh.2008.34124  Sayfalar 96 - 100

10.
Erişkinlerde Nadir Bir Barsak Tıkanması Nedeni: İleoçekal İntususepsiyon Olgusu
A Rare Cause Of Adult Bowel Obstruction: A Case Of
İlker Sücüllü, Ali İlker Filiz, Hasan Hakan Erem, Recai Gökcan
doi: 10.5222/terh.2008.62042  Sayfalar 101 - 104

11.
Erişkin İnvanigasyonlar: Tanı ve Tedavi Sorunları
Invagination in Adults: Problems in Diagnosis And Treatment
Savaş Yakan, Ahmet Şirinocak, Kemal Emre Telciler, Mehmet Tahsin Tekeli, Ali Galip Deneçli
doi: 10.5222/terh.2008.77257  Sayfalar 105 - 108


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale