Tepecik Eğit Hast Derg: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Sarkoidoz Hastalarında Solunumsal Ölçütler İle Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Respiratory Parameters, Exercise Capacity And Quality Of Life in Patients With Sarcoidosis
Sevgi Özalevli, Hayriye Kul Karaali, Duygu Ilgın, Onur Turan, Eyüp Sabri Uçan
doi: 10.5222/terh.2009.48017  Sayfalar 1 - 7

2.
Üriner Sistem İnfeksiyonlarından Soyutlanan Gram-Negatif Mikroorganizmalarda Sefdinir Duyarlılığı
Sefdinir Susceptibiuty Of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Urinary Tract Infections
Neval Ağuş, Nisel Özkalay Yılmaz, Şükran Köse, Melda Türken, Nurşen Akgüre, Didem Küçükkaya
doi: 10.5222/terh.2009.05014  Sayfalar 8 - 11

3.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Erken Doğan Bebeklerde İlk Dışkılama Zamanının Beslenme İntoleransı ile İlişkisi
The Relationship Between First Time Stool And Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Preterm Babies
Esra Arun Özer, Semra Şen, Halil Aydınlıoğlu, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2009.25057  Sayfalar 12 - 16

4.
Amap Üretroplastide Deneyimimiz
Our Results in Arap Urethroplasty
Ahmet Arıkan, Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgözlü, Nurdan Şimşek
doi: 10.5222/terh.2009.33598  Sayfalar 17 - 20

5.
Yenidoğanlarda Pnömöperitoneumun Alışılmadık İpuçları
Unusual Clues of The Pneumoperitoneum In Neonates
Ahsen Karagözlü Akkgül, Ahmet Arıkan, Nurdan Şimşek, Özge Atacan
doi: 10.5222/terh.2009.67467  Sayfalar 21 - 32

6.
Tiroidektomi Materyalindeki Kanser Sıklığı ve Tiroid İnce İğne Biyopsileri
Incidence Of Cancer in Thyroidectomy Matefial And Thyroid Fine Needle Biopsies
Filiz Yıldırım, Muharrem Karaoğlan, Semra Salimoğlu, Müfit Şansal, Mustafa Taner Bostancı, Adnan Güçlü
doi: 10.5222/terh.2009.28608  Sayfalar 33 - 38

OLGU SUNUMU
7.
Seconder Orbital Plazmositom
A Case of Secondary Orbital Plasmacytoma Olgusu
Mustafa Emre Çakır, ZUHAL Gürcan, Birgül Yıldız, İlgün Canbeyli, Ümit Bayol, Gülnur Görgün
doi: 10.5222/terh.2009.04058  Sayfalar 39 - 42

8.
Silyer Cisim Melanomlu Olguda Ultrason Biyomikroskopik Değerlendirmenin Önemi
The Importance Of Ultrasound Biomicroscopic Evaluation In A Case With Ciliary Body Melanoma
Burcu Alper, Ercüment Çavdar, Birgül Yıldız, Zuhal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2009.47822  Sayfalar 43 - 45

9.
Yenidoğanda Brusellozis Olgusu
A Case Of Neonatal Brucellosis
Nevin Çetin, İkbal Akduman, Aysun Kaya, Mehmet Helvacı, Özlem İnce Bağ
doi: 10.5222/terh.2009.00908  Sayfalar 46 - 48

10.
İlginç Bir Birliktelik: Eşzamanlı Akut Miyelobilastik Lösemi ve Miğde Adenokanseri
An Interesting Coexistence: Synchronous Acute Myeloid Leukemia And Gastric Adenocancer
Emre Gönüllü, Emel Gönüllü, Abdullah Hacıhanefioğlu, Nuri Gönüllü
doi: 10.5222/terh.2009.10241  Sayfalar 49 - 51


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale