Tepecik Eğit Hast Derg: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
KOAH'la Birlikte Olan ve Olmayan Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunda C-Reaktif Protein Düzeyleri
C-Reactive Protein in Patients With Obstructive Sleep Apnea and Together With COPD
Zeynep Zeren Uçar, İlke Evciler, Cenk Kıraklı, Şevket Dereli, Rıfat Özacar
doi: 10.5222/terh.2009.20982  Sayfalar 53 - 58

2.
Paranazal Sinül Tümörlerine Yaklaşımımız
Our Approach To The Paranasal Sinus Tumors
İbrahim Çukurova, Mümtaz Taner Torun, Erhan Demirhan, Orhan Gazi Yiğitbaşı
doi: 10.5222/terh.2009.57984  Sayfalar 59 - 63

3.
The Comparison Of 6-Minute Walking And Stair Climbing Tests in Moderate To Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Orta-Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6-Dakika Yürüme ve Merdiven Çıkma Testlerinin Karşılaştırılması
Duygu Ilgın, Oya İtil, Sevgi Özalevli
doi: 10.5222/terh.2009.18784  Sayfalar 64 - 71

4.
Tendon Kılıfının Dev Hücreli Tümörleri Neoplastikmi Yoksa Tepkisel Midir?
Are Giant Cell Tumors of Tendon Sheath Neoplastic or Reactive?
Enver Vardar, Şehnaz Sayhan, Özlem Türelik, Deniz Altınel, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2009.12612  Sayfalar 72 - 75

5.
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Koah Olgularında Değişik Akım ve Ventilasyon Tiplerinin Etkinlik ve Güvenilirliği
Effects And Safety Of Different Flow Waveforms And Ventilation Modes in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Under Invasive Mechanical Ventilation
Cenk Kıraklı, Zeynep Zeren Uçar, Ali Kömürcüoğlu, Gültekin Tibet
doi: 10.5222/terh.2009.04272  Sayfalar 76 - 80

6.
Mikroskopla Çalışan Cerrahlarda Kuru Göz Testleri
Dry Eye Tests of The Surgeons Working With A Microscopes
Sevil Gül, Zuhal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2009.82026  Sayfalar 81 - 83

OLGU SUNUMU
7.
Primeri Saptanamayan Dev Boyun Kitlesi: Malin Melanom
A Giant Unknow Primary Neck Mass: Malignant Melanoma
İbrahim Çukurova, Suat Kaptaner, Erhan Demirhan, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Bengü Günay Yardım
doi: 10.5222/terh.2009.98945  Sayfalar 84 - 87

8.
Lenf Düğümü Metastazı Gösteren Jejunal Gangliyositik Paraganglioma Olgusu
A Case of Jejunal Gangliocytic Paraganglioma With Lymph Node Metastasis
Şehnaz Sayhan, Ayça Tan, Deniz Altınel, Ümit Bayol, Nihat Zalluhoğlu, Sedat Tan
doi: 10.5222/terh.2009.41882  Sayfalar 88 - 91


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale