Tepecik Eğit Hast Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Lipoprotein (a) Düzeyleri
Lifoprotein (a) Levels in Patients With Essential Hypertension
Işıl Çöker, Ayfer Çolak, Hakan Turkon, Ömür Yıldız, Aybüke Günaslan Hastürk, İsmail Karademirci
doi: 10.5222/terh.2009.40404  Sayfalar 95 - 99

2.
Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip 5 Baskılayıcısı: Hasta Tercihinin Rolü
Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors For The Treatment of Erectile Dysfunction: Role Of The Patient Preference
Ömer Demir, Ali Feyzullah Şahin, Oktay Üçer, Ertan Can, Bilali Gümüş, Adil Esen
doi: 10.5222/terh.2009.21470  Sayfalar 100 - 105

3.
Kanser Hastalarında Nöropatik Ağrı Sıklığı Ve Ağrı Yönetimi
Prevalance And Management of Neuropathic Pain in Cancer Patients
Can Eyigör, Esra Çağıran, Alihan Pirim, Meltem Uyar, Rüçhan Uslu
doi: 10.5222/terh.2009.64099  Sayfalar 106 - 110

4.
Orşiopeksi Sonrası Yenileme Nedenleri ve Reoperasyaon Sonuçları: On Üç Yıllık Deneyim
Causes Of Recurrence After Orchiopexy And Results Of Reoperation: Thirteen Years Experience
Tunç Özdemir, Mete Kaya, Sefer Tolga Okay, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2009.73397  Sayfalar 111 - 114

5.
Yineleyen ve İnatçı Akut Lösemilerde Flag-İda Kemoterapi Sonuçları
Flag-Ida In The Treatment Of Refractory/Relapsed Adult Acute Leukemias
Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Yüksel Küçükzeybek, Cengiz Demir, Orhan Ayyıldız
doi: 10.5222/terh.2009.28379  Sayfalar 115 - 126

6.
Çocuklarda Lenfanjiomaların Sağaltımında İntralezyonal Bleomycin İnjeksiyonu
Intralesional Bleomycin Injection in Lymphangiomas Treatment in Children
Ali Sayan, Tunç Özdemir, Mehemt Can, Ahmet Arıkan, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2009.25590  Sayfalar 127 - 132

7.
Tepecik Hastanesi Hasta Bilgilendirme Amaçlı İnternet Yapılanmasının Değerlendirilmesi: 1. Hekimlerim Bakış Açısı
Evaluation of The Patient Information Website In Tepecik Teaching Hospital. I. The Physicians' Perspective
Yasemin Küçükçiloğlu, Suat Eren, Salih Daştan, İsmail Uçman, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2009.55452  Sayfalar 133 - 139

8.
Sinonazal Patolojilerde Endoskopik Sinüs Cerrahisi Öncesi Etmoid Çatının Radyolojik Analizi
Preoperative Radiological Analysis of Ethmoidal Roof in Sinonasal Pathologies
Erdem Atalay Çetinkaya, İbrahim Çukurova, Sevim Tetik
doi: 10.5222/terh.2009.09798  Sayfalar 140 - 144

OLGU SUNUMU
9.
Skrotal Hipospadiaslı Çocukta Ters Çevrilmiş Safen Grefti ile Üretroplasti
Urethroplasty Using Everted Saphenous Vein Graft in A Child With Scrotal Hypospadias
Tunç Özdemir, Ahmet Arıkan, Habibe Nurdan Özer, Sefer Tolga Okay
doi: 10.5222/terh.2009.18942  Sayfalar 145 - 148

10.
İki Taraflı Brankiyal Fistüllü Bir Çocuk
A Child Case With Bilateral Branchial Fistula
Ali Sayan, Sefer Tolga Okay, Ahmet Arıkan, Demet Etit, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2009.80557  Sayfalar 149 - 152

11.
Sitomegalovirüs İnfeksiyonunun Eşlik Ettiği Ailevi Hemofagositik Lenfohistiyositoz Olgusu
A Case Of Familial Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Association With Cytomegalovirus Infeciton
Zümrüt Şahbudak, Meral Türker, Işın Yaprak, Oya Halıcıoğlu, Berna Atabay
doi: 10.5222/terh.2009.33341  Sayfalar 153 - 156

12.
Anesthesia Management in A Child With Bîlateral Vocal Cord Paralysis
Bilateral Vokal Kord Paralizisi Olan Bir Çocukta Anestezi Yönetimi
Can Eyigör, Esra Çağıran, Zeynep Pestilci Töz
doi: 10.5222/terh.2009.64188  Sayfalar 157 - 159

13.
Hipertansiyonlu Olan Hipokalemili Hastanın Ayırıcı Tanısında Görüntüleme Öncelikli Kullanılabilir: Conn Sendromlu Bir Olgu
Imaging May Have Priority At Distinguishing Diagnosis Of Hypertensive Patient With Hypokalemia: A Case With Conn Syndrome
Dayimi Kaya, Alper Alp, Öner Özdoğan, Hidayet Çatal
doi: 10.5222/terh.2009.22747  Sayfalar 160 - 164

14.
Edward Sendromu'nun Eşlik Etiiği Kistik Higroma ve Hidrops Olgusu
Case of Cystic Hygroma And Hydrops Associated By Edward's Syndrome
Külal Çukurova, Hakan Yetimalar, Meltem Seğmen, Burcu Kasap, Hüseyin İvit, Adnan Kelkit, Aşkın Yıldız
doi: 10.5222/terh.2009.43692  Sayfalar 165 - 167

15.
Non-Hodkin Lenfoma ve Renal Hücreli Karsinom Birlikteliği
The Association Of Non-Hodgkin Lymphoma With Renal Cell Carcinoma
Yüksek Küçükzeybek, Sait Yamiş, Betül Bolat Küçükzeybek, Remzi Erten, Murat Tüken, Ahmet Koç, Abdullah Altıntaş
doi: 10.5222/terh.2009.40222  Sayfalar 168 - 170

DIĞER
16.
Hekimlik Dilinde Türkçeleşme: Düşünbilimsel Gerekçeler ve Tarihsel Basamaklar
Language Reform in Turkish Medical Literatüre: Philosophical Reasons And A Brief History
Nuri Erdoğan, Orhan Özçekici, Suat Eren
doi: 10.5222/terh.2009.49207  Sayfalar 171 - 176


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale