Tepecik Eğit Hast Derg: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 1992
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Renkli Dopler Görüntüleme
Color Doppler Imaging
Erkan Sevinç
doi: 10.5222/terh.1992.80368  Sayfalar 1 - 8

2.
Anestetik Gaz Atıkları İle Hava Kirliliği ve Risk Faktörleri
Air Pollution With Anaesthetic Gase Leakage and Risk Factors
Nurten Ünal, Süreyya Gültekin, Bülent Baltacı
doi: 10.5222/terh.1992.13472  Sayfalar 9 - 16

3.
Yüksek Nuks Riski Taşıyan Yüzeysel Mesane Tümörlerinde Profilaktik BCG Tedavisi
Prophlactic BCG Therapyin Superficial Bladder Tumors With High Risk For Recurrency
Ali Hüten, Medih Topsakal, Doğan Başak, Erol Özdiler
doi: 10.5222/terh.1992.60869  Sayfalar 17 - 19

4.
Mesane Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı
Histopathologic Classification of Bladder Tumors
Ferruh Zorlu, Cihad Edes, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1992.27030  Sayfalar 20 - 22

5.
Çocuklarda Varikoselin Spermatik VEN Ligasyonuyla Tedavi Sonuçları
Results of Spermatic Vein Ligation in Varicocele in Children
Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.1992.48951  Sayfalar 23 - 28

6.
Erkeklerde Meme Kanseri
Male Breast Cancer
Arif Bülent Aras, Ayfer Haydaroğlu, Yavuz Anacak
doi: 10.5222/terh.1992.52283  Sayfalar 29 - 32

7.
İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Risk Faktörünün Araştırılması
The Research of Risk Factors in The Ischaemic Cerebro Vascular Diseases
Ali Gören, Faik Budak, Mustafa Başoğlu
doi: 10.5222/terh.1992.08791  Sayfalar 33 - 40

OLGU SUNUMU
8.
Spontan Intraserebral Hematomlarda Klinik-Beyin Tomografisi ve Prognoz İlişkisi
The Relationship Between Clinical Status, Computed Tomography and Prognosis in Spontaneous Intracerebral Hematomas
Gülümser Irtman, Faik Budak, Mustafa Başoğlu
doi: 10.5222/terh.1992.78300  Sayfalar 41 - 48

9.
Beyin Abseleri: 20 Olgunun Analizi
Brain Abscesses: Analysis of 20 Cases
Füsun Demirçivi, Şevket Tektaş
doi: 10.5222/terh.1992.71354  Sayfalar 49 - 54

10.
305 Kanserli Hastada Tanı Sal Dağılım
Localisation of Cancer in 305 Patients
Mehmet Tunca
doi: 10.5222/terh.1992.29795  Sayfalar 55 - 57

11.
Memede Malign Fibröz Histiositoma(*) 4 Olgu
Malignant Fibrous Histiocytoma of The Breast. Four Cases.
Hürriyet Turgut, Ümit Bayol, Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1992.36236  Sayfalar 58 - 63

12.
Meme Tüberkülozu (3 Olgu)
Tuberculosis of Breast (Report of Three Cases)
Esen Akkaya, Turan Karagöz, Adviye Yıldız, Alper Özel, Güler Utku, Tülin Yılmaz
doi: 10.5222/terh.1992.74505  Sayfalar 64 - 68

13.
Melkersson-Rosentha Sendromu
Melkersson-Rosenthal Syndrome
Yaşar Zorlu, Serdar Kesken
doi: 10.5222/terh.1992.39960  Sayfalar 69 - 71

14.
Renal Onkositom'da Konservatif Cerrahi
Conservative Surgery in Renal Oncocytoma
Ferruh Zorlu, Cihad Edes, Ümit Bayol, Hürriyet Turgut
doi: 10.5222/terh.1992.57701  Sayfalar 72 - 74

15.
Abdominoskrotal Hidrosel
Abdominoscrotal Hydrocele
Aziz Peker, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.1992.65249  Sayfalar 75 - 77

16.
Kolon Kanserli Bir Olguda Creutzfeld-Jakob Sendromu
Creutzfeld-Jakob Syndrome in A Patient With Colon Cancer
Adam Uslu, Yaman Tokat, Oğuz Koç, Mustafa Tireli
doi: 10.5222/terh.1992.47596  Sayfalar 78 - 80

DIĞER
17.
İzmir'de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi I. Yayınlanması Sona Ermiş Dergiler (*)
The History of Medical Journals Publishedin İzmir I. The Journals that are out of print.
Eren Akçiçek, Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1992.73304  Sayfalar 81 - 84

EDITÖRE MEKTUP
18.
Mektuplar
Letters
Özcan Erhan, Nurultah Mülazımoğlu, Orhan Yurtseven, Hüseyin Gülay, Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Hidayet Çatal
doi: 10.5222/terh.1992.50031  Sayfalar 85 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale