Tepecik Eğit Hast Derg: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1992
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Copper As A Trace Element And Related Clinical Conditions
Eser Element Olarak Bakır ve İlgili Klinik Durumlar
Fazıl Aydın, Şükrü Ulusoy, Ziya Mocan, Hilal Mocan, Yusuf Uzun
doi: 10.5222/terh.1992.90162  Sayfalar 260 - 264

2.
Futural Proceedings in The Management of Diabetes Mellitus
Şekerli Diabet Tedavisinin Geleceği
Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1992.73034  Sayfalar 265 - 268

3.
Alkol Dışı Nedenlerle Oluşan Steatohepatit
Non - Alcoholic Steatohepatitis
Zeliha Uslu
doi: 10.5222/terh.1992.42714  Sayfalar 269 - 271

4.
Sıçan İskemik Testisinden Farklı Isı Uygulamasının Etkileri
The Effects of Different Temperature Applications on Ischemic Rat Testes
Coşkun Büyüksu, Arif Kutsi Güder, Murat Sade
doi: 10.5222/terh.1992.65002  Sayfalar 272 - 276

5.
Sıçanlarda Antibiotik Lavajının Postoperatif Peritoneal Yapışıklık Oluşumuna Etkisi
The Effect of Antibiotic Lavage on Postoperative Peritoneal Adhesion Formation in Rats
Cazip Üstün, Arif Kökçü, Bedri Kandemir, Şükrü Çokşenim
doi: 10.5222/terh.1992.26539  Sayfalar 277 - 280

6.
Adneksal Kitlelerin Değerlendirilmesinde Pelvik Ultrasonografinin Önemi
The Role of Pelvic Ultrasonography in Evaluatton of Adnexal Masses
Cazip Üstün, Arif Kökçü, Erdal Çildağ, Mustafa Kır, Türkay Yalın, Şükrü Çokşenim
doi: 10.5222/terh.1992.37096  Sayfalar 281 - 285

7.
Çocuklarda Serum Total Kolesterol Düzeyleri
Serum Total Cholesterol Levels in Children
Fikret İşbilir, Bekir Aydın, Sadık Akşit, Göksun Şekerler, Serap Aksoylar, Işın Yaprak, Suat Çağlayan
doi: 10.5222/terh.1992.50440  Sayfalar 286 - 291

OLGU SUNUMU
8.
Çocuklarda Kasık Fıtığı 3119 Olguda Sonuçlar
Inguin Al Hernia in Children: Results in 3119 Cases
Ahmet Arıkan, Şamil Kuday, Taner Gürbüz
doi: 10.5222/terh.1992.27657  Sayfalar 292 - 296

9.
İntihar Davranışı I. Demografik Özellikler ve Risk Faktörleri (*)
Suicidal Behavior I: Demographic Features And Risk Factors
Ahmet Dilsiz, Ferhan Dilsiz, Nurdan Ökten
doi: 10.5222/terh.1992.56751  Sayfalar 297 - 302

10.
Diabetlilerde Sol Ventrikülün Diastolik Fonksiyonları; Ekofonokardiografide Diastolik Zaman Aralıkları
Left Ventricular Diastolic Functions in Diabetics; Diastolic Time Intervals in Echophonocardiography
Moris Şen, Ziya Günal, Selçuk Yalçın
doi: 10.5222/terh.1992.56750  Sayfalar 303 - 306

11.
İntratekal İoheksol'un Serum Tiroid Hormon Seviyesi Üzerine Etkisi
Effects of Intrathecaliohexol on Serum Thyroid Hormone Levels
Süleyman Baykal, Savaş Ceylan, Haydar Usul, Akif Çinel, Kayhan Kuzeyli, Fadıl Aktürk
doi: 10.5222/terh.1992.70550  Sayfalar 307 - 310

12.
Hashimoto Tiroiditi 22 Olguda Sonuçlar
Hashimoto Thyroiditis: Results in 22 Patients
Adam Uslu, Hüsnü Gürsu, Mehmet Hamdi Sakarya, Ahmet Nart, Mustafa Tireli
doi: 10.5222/terh.1992.15163  Sayfalar 311 - 314

13.
A Case Report of Insulinoma
Bir İnsülinoma'lı Olgu
Emir Dönder, Erhan Alaşehirli, Ali Akyol, Mete Ekşioğlu, Ramiz Çolak
doi: 10.5222/terh.1992.90672  Sayfalar 315 - 318

14.
Over ve Sigmoid Kolona Penetre Bir Rahim İçi Araç
Intrauterine Device Penetrated Into Sigmoid Colon And Ovary
Erdal Aktan, Ferit Soylu, Nafi Yılmaz, Ahmet Önoğlu
doi: 10.5222/terh.1992.77089  Sayfalar 319 - 322

15.
Yabancı Cisime Bağlı Özofagus Tıkanması (İki Olgu)
Esophageal Obstruction Due To Foreign Bodies (Two Cases)
Ali Rıza Sanul, Ahmet Ömer Özütemiz
doi: 10.5222/terh.1992.80774  Sayfalar 323 - 325

16.
Travmatik Diyafragma Rüptürü Olgusu
A Case Of Traumatic Rupture Of Diaphragm
Hasan Sayhan, Hüsnü Gürsu, Mehmet Ali Kaptanoğlu, Zeki Karasu
doi: 10.5222/terh.1992.09815  Sayfalar 326 - 328

17.
Bilateral Meme Absesinde Ağrısız Tanı Yöntemi: Ultrasonografi
A Painless Diagnosttc Method For Bilateral Breast Abscess: Ultrasonography
İpek Görer, Yiğit Özgenç, Ragıp Kayar, Süheyla Sarpay, Macit Özgediz
doi: 10.5222/terh.1992.40695  Sayfalar 329 - 332

18.
İzmir'de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi 3. Dergilerin Bilimsel Standart ve Kaliteleri
The History of Medical Journals Published in Izmir 3. The Scientific Quality and Standarts of the Journals
Eren Akçiçek, Ragıp Kayar, Hidayet Çatal
doi: 10.5222/terh.1992.45164  Sayfalar 333 - 340

EDITÖRE MEKTUP
19.
Mektuplar Yenidoğanda Skrotal Patoloji İnsidansı
Şeref Etker
doi: 10.5222/terh.1992.94830  Sayfa 341
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
20.
Yanıt
Ahmet Arıman
doi: 10.5222/terh.1992.12244  Sayfalar 342 - 343
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale