Tepecik Eğit Hast Derg: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Kolorektal Patolojilerde BT Kolonografinin Tanı Etkenliğinin Klasik Kolonoskopi İle Kıyaslanması
Comparing The Aiagnostic Efficacy of Ct Colonography and Conventional Colonoscopy in Detecting Colorectal Pathologies
Duygu Engin, Nuri Erdoğan, Nevra Elmas, Ömer Özütemiz, Mustafa Harman, Ahmet Sever, Erdal Özen
doi: 10.5222/terh.2010.42877  Sayfalar 1 - 11

2.
Yoğun Bakim Ünitesinde Yatan Hastalardan Üretilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumu
Resistance Of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Intensive Care Unit Patients To Some Antibiotics
Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Elif Bozçal, Nurşen Akgüre
doi: 10.5222/terh.2010.58759  Sayfalar 12 - 15

3.
Ülser Delinmelerinin Dikişle Onarımından Sonra Helikobakter Pilori Yokedimininin Ülser Yinelemesine Etkisi
The İmpact Of Helicobacter Pylori Eradication After Primer Suture Of Perfora Ted Duodenal Ulcers
Bülent Çalık, Muharrem Karaoğlan, Ceylan Tunçok, Hüseyin Coşkunçay, Muıstafa Tireli
doi: 10.5222/terh.2010.46364  Sayfalar 16 - 24

4.
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Patients With Poisoning Whose Treatment Was Made In Anaesthesia Intensive Care Unit
Selami Doğan, Hüseyin Can, Mustafa Gönüllü, Ergin Alaygut, Murat Turan
doi: 10.5222/terh.2010.43569  Sayfalar 25 - 28

5.
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diyabetik Ayak Yaralarında Damarlanma Üzerine Etkisi
The Effect Of Hyperbaric Oxygen Therapy On The Vascularisation Of Diabetic Foot Ulcers
Tuınay Ataman, Cem Karaali, Ragıp Kayar, Osman Güngör, Cem Büyükçayır, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2010.84665  Sayfalar 29 - 32

6.
Cerrahi ve Cerrahi Dışı Kliniklerdeki Asistan Hekimlerde Tükenmişlik Sendromu
Burnout Syndrome Among The Resident Doctors In Surgical And Nonsurgical Clinics
Hüseyin Can, Yusuf Adnan Güçlü, Selami Doğan, Mehtap Berrak Erkaleli
doi: 10.5222/terh.2010.25307  Sayfalar 33 - 40

OLGU SUNUMU
7.
Saçlı Hücreli Lösemili Hastalarımızın Geriye Dönük Değerlendirimesi
Retrospecive Evaluaion Of Our Patients With Hairy Cell Leukemia
Emel Gönüllü, Özgür Mehtap, Mehmet Tuncay, Hakan Keski, Ayla Dişçi Erdoğan, Abdullah Hacıhanefioğlu
doi: 10.5222/terh.2010.44959  Sayfalar 41 - 45

8.
Seyrek Görülen Bir Olgu: Kendiliğinden Perirenal İdrar Sızması
A Rare Case: Spontaneous Perirenal Urine Extravasation
Ümit Yıldırım, Hüseyin Tarhan, Ersin Konyalıoğlu, Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2010.54359  Sayfalar 46 - 48

DIĞER
9.
Işınbilim Yazınında Türkçeleşme Sorunu: Türk Radyoloji Mecmuası'nın İlk Sayısından (1955) Tanısal Ve Girişimsel Radyoloji Dergisi'nin Son Sayısına (2004)
The Impact Of Turkish Language Reform On Turkish Radiology Literature: An Analysis Of A 49-Year Period
Orhan Özçekici, Nuri Erdoğan, Suat Eren
doi: 10.5222/terh.2010.45391  Sayfalar 49 - 55


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale