Tepecik Eğit Hast Derg: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Makromastide Yeni Bir Kavram: Meme Hacim Katsayısı (Mhk)
A New Consept In Macromastia: Breast Volome Coefficient
Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Mustafa Emiroğlu, Osman Güngör, Semra Salimoğlu, Metin Karadeniz
doi: 10.5222/terh.2010.53896  Sayfalar 57 - 62

2.
Kesitsel Görüntülerde Dalak Hacminin Cavalieri Yöntemiyle Saptanması Ve Formüle Dayalı Yöntemlerle Kıyaslanması
Estimation Of Splenic Volume In Cross-Sectonal Images By Using Cavalieri Method: Comparison With Formula-Based Calculations
Gürhan Adam, Tuna İmamoğlu, Fatma Yaşar, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2010.84583  Sayfalar 63 - 69

3.
Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi: 172 Hastanın Geriye Dönük Degerlendirilmesi
Surgical Treatment Of Gastric Cancer: Retrospective Anal Ysis Of 172 Patients
Taylan Özgür Sezer, Mehmet Görgün, Seçkin Tosun, Nihat Zalluhoğlu, Cezmi Karaca, Mustafa Ölmez, Savaş Selçuk, Cem Tuğmen, Eyüp Kebapçı, Sait Murat Doğan
doi: 10.5222/terh.2010.13446  Sayfalar 70 - 76

4.
Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı
Cervical Cancera A Wareness Of Female Health Employees
Hüseyin Can, Yasemin Kılıç Öztürk, Yusuf Adnan Güçlü, Faruk Öztürk, Şenay Demir
doi: 10.5222/terh.2010.01954  Sayfalar 77 - 84

5.
İnfertil Olgularda İntrauterin İnseminasyon Uygulanan Hastalarda Spermiogram, Hormon Profili Ve Daha Önce Uygulanan Tedavilerin Gebelik Sonuçlarına Etkisinin Araştırılması
The Effect Of Spermiogram, Hormone Profile And Treatment Modalities On The Results Of Pregnancy Rate In Infertile Patients Managed By Intrauterine Insemination
Savaş Coşkun, Hüseyin Can, Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Zozan Doğan Özbek, Çiğdem İspahi
doi: 10.5222/terh.2010.32628  Sayfalar 85 - 92

OLGU SUNUMU
6.
Eşzamanlı Meme Ve Rektum Kanseri Olgusu
A Case Of Synchronousbreastand Rectum Carcinoma: .Multiple Primary Cancer
Ragıp Kayar, Osman Güngör, Gönül Demir Pişkin, Murat Çobanoğlu, Mustafa Emiroğlu, Murat Güner
doi: 10.5222/terh.2010.10337  Sayfalar 93 - 96


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale