Tepecik Eğit Hast Derg: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Koroner Baypas Ameliyatlarından Sonraki Dopamin İnfüzyonunun Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi: Hasta Ötiroid Sendromu
The Effect of Dopamine Infusion on Thyroid Hormone Levels After Coronary Bypass Surgery: Euthyroid Sick Syndrome
Mustafa Karaçelik, Baran Uğurlu, Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel
doi: 10.5222/terh.2010.36237  Sayfalar 97 - 103

2.
Darlık Taklidi İle Elde Edilmiş Arteryel Doppler Sinyaline Ait Spektral Analiz Bulgularının İncelenmesi
Evaluation of The Effects of Simulated Stenosis on Spectral Analysis of Arterial Doppler Signals
Yasemin Apak Doğan, Fuat Şahin, Cemal Suat Eren, Mahmut Tokmakçı, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2010.94145  Sayfalar 104 - 112

3.
Meme Koruyucu Cerrahide Kozmetik Sonuçları Değerlendirme Yöntemleri Ve Kozmetik Sonuçları Etkileyen Faktörler
The Asessment Methods of Cosmetic Results in Conservative Breast Surgery And The Factors Impacting Cosmetic Outcome
Musa Kılınç, Cem Karaali, Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Osman Güngör, Erdal Harmanda
doi: 10.5222/terh.2010.84429  Sayfalar 113 - 121

4.
Kontrast Maddelere Ait Aydınlatılmış Onam Formlarının Anlaşılabilirlik Düzeyi Ve Hasta Anksiyetesi Üzerine Etkisi
Informed Consent of Contrast Media Applications in Radiology: Assesment of Comprehensibility and The Anxiety Of The Patients
Elif Ören, Cemal Suat Eren, Filiz Burcu Yeşildere, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2010.43760  Sayfalar 122 - 130

5.
Radyoloji Raporlarından Beklentiler Ve Tatmin Düzeylerinin Anket Çalışması İle Değerlendirilmesi
Assesment of The Clinicians’ Expectations From The Radiology Reports And Overall Satisfaction With The Radiology Department in Our Hospital
Filiz Burcu Yeşildere, Cemal Suat Eren, Elif Ören, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2010.21703  Sayfalar 131 - 141

OLGU SUNUMU
6.
Yüksek Riskli İki Hastanın Alt Ekstremite Cerrahisinde Psoas Kompartman Ve Siyatik Sinir Bloğu İkilisi
Combined Psoas Compartment And Sciatic Block For Lower Extremity Surgery in Two High-Risk Patients
Kasım Tuzcu, Emin Silay
doi: 10.5222/terh.2010.27003  Sayfalar 142 - 146

7.
Yenidoğanda Osteogenezis İmperfekta Tip III: Prenatal Tanının Önemi
A Newborn With Osteogenesis Imperfecta Type III: The Importance Of Prenatal Diagnosis
İpek Kaplan Bulut, Mustafa Orhan Bulut, Dilara İçağasıoğlu, Asım Gültekin, İlhan Sezgin, Zekeriya Temur
doi: 10.5222/terh.2010.47935  Sayfalar 147 - 149

8.
Sezaryen Kesisinde Yerleşmiş Endometriyozis Olgusu
A Case Of Endometriosis Localized On Cesarean Incision
Emre Gönüllü, Bekir Eraldemir, Çağrı Tiryaki
doi: 10.5222/terh.2010.49104  Sayfalar 150 - 152

DERLEME
9.
Evde Sağlık Hizmeti Ve Günümüzdeki Uygulama Şekilleri
Home Health Care Service And Recent Applications in Turkey
Murat Altuntaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Yusuf Adnan Güçlü, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2010.35984  Sayfalar 153 - 158


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale