Tepecik Eğit Hast Derg: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Akut Miyokard İnfarktüsü Ve İskemik İnmede Gama Glutamil Transferazın Öngörü Değeri
The Predictive Value Of Gamma-Glutamyl Transferase In Acute Myocardial Infarction And Ischemic Stroke
Bahar Emen, Hüseyin Can, Adife Çetintürk Üstündağ, Mert Özbakkaloğlu, Yusuf Adnan Güçlü
doi: 10.5222/terh.2011.12247  Sayfalar 49 - 53

2.
Dil Lezyonlarına Klinik Yaklaşımımız: 123 Olgu
Our Clinical Approach To The Tongue Lesions: 123 Cases
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Aytekin Yaz, Ümit Bayol, Orhan Gazi Yiğitbaşı
doi: 10.5222/terh.2011.34298  Sayfalar 55 - 59

3.
Akut Koroner Sendromda Ötiroid Hasta Sendrom Sıklığının Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Incidence Of Euthyroid Sick Syndrome In Acute coronary Syndrome
Adife Çetintürk Üstündağ, Hüseyin Can, Bahar Emen, Mert Özbakkaloğlu
doi: 10.5222/terh.2011.10506  Sayfalar 61 - 65

4.
Anti-Siklik Sitrülinlenmiş Peptid Ve Romatoid Faktörün Romatoid Ve Psöriatik Artritte Tanısal Değeri
The Diagnostic Value Of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide And Rheumatoid Factor In Rheumatoid And Psoriatic Arthritis
Ayten Yazıcı, Zeki Yumuk, Ayşe Cefle
doi: 10.5222/terh.2011.72462  Sayfalar 67 - 71

5.
İnfertil Olgularda Laparoskopi Ve Histerosalpingografinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması
In Infertile Patients Comparison Of Diagnostic Values Of Laparoscopy And Hysterosalpingography
Hakan Yetimalar, Meltem Seğmen, Burcu Kasap, Ferit Soylu, Külal Çukurova, Aşkın Yıldız, Adnan Keklik, Aykut Özcan
doi: 10.5222/terh.2011.43435  Sayfalar 73 - 78

6.
Gebelik Anksiyete Ve Depresyonunda Risk Faktörleri: 452 Olguda Değerlendirme
Risk Factors For Pregnancy Anxiety And Depression: Assessment In 452 Cases
Bahriye Arslan, Akif Arslan, Selami Kara, Kurtuluş Öngel, Muhittin Tamer Mungan
doi: 10.5222/terh.2011.45398  Sayfalar 79 - 84

7.
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Temizlik Personellerinin Hastane İnfeksiyonları Ve Temizliği Konusundaki Eğitiminin Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The Training And Research Of The Cleaning Personnel Working At Tepecik Training Hospital, On The Nosocomial Infections And Hospital Hygiene
Şükran Köse, Selma Gül, Gürsel Ersan, Süheyla Serin Senger, Gül Bülbül Maraş
doi: 10.5222/terh.2011.54265  Sayfalar 85 - 90

OLGU SUNUMU
8.
Nadir Bir Yaralanma: İpsilateral Humerus Cisim Kırığı Ve Anterior Omuz Kırıklı Çıkığı
A Rare Injury: Anterior Shoulder Fracture-Dislocation With Ipsilateral Humeral Shaft Fracture
Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ahmet Kaya, Mustafa İncesu, Ahmet Savran
doi: 10.5222/terh.2011.17894  Sayfalar 91 - 94

9.
Travmatik Diyafragma Defektli Olguda Geç Komplikasyon: İç Fıtık
Late Complication In Patient With Traumatic Diaphragmatic Defect: Internal Hernia
İsmail Sert, Semra Salimoğlu, Metin Karadeniz, Kemal Peker, Mustafa Emiroğlu, Cem Karaali
doi: 10.5222/terh.2011.35002  Sayfalar 95 - 98

10.
Meningiomanın Transisyonel Tipte Olması Tek Başına Yineleme Riskini Belirler Mi?: olgu sunumu
Does Transitional Type of Meningioma Indicate Recurrence Risk Alone?: A Case Report
Mustafa Barutçuoğlu, Cüneyt Temiz, Aydın İşisağ, Mehmet Selçuki, Gülden Diniz
doi: 10.5222/terh.2011.88886  Sayfalar 99 - 102

11.
Ovaryal Gebelik Olgusu
A Case Of Ovarian Ectopic Pregnancy
Hakan Yetimalar, Burcu Kasap, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız
doi: 10.5222/terh.2011.31855  Sayfalar 103 - 104


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale