Tepecik Eğit Hast Derg: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Terapötik Aferez: Tek merkez deneyimi
Therapeutic Apheresis: A single center experience
Gürsel Ersan, Fatma Liv, Süheyla Serin Senger, Şükran Köse
doi: 10.5222/terh.2011.22737  Sayfalar 105 - 108

2.
İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesindeki 5 Yıllık Doğum Verileri Ve Sezaryen Endikasyonları
Five Year Birth Statistics And Cesarean Indications In Izmir Ege Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi
Emrah Töz, Sefa Kurt, Mehmet Tunç Canda, Tutku Gürbüz, Abdullah Taşyurt
doi: 10.5222/terh.2011.98479  Sayfalar 109 - 112

3.
Tiroid Nodüllerinde Benin Malin Ayrımı: On yıllık deneyimimiz
The Distinction Of Benign And Malignant Thyroid Nodules: Ten years of our experience
Hüseyin Can, Savaş Selçuk, Nihat Zalluhoğlu, Sercan Bulut Çelik
doi: 10.5222/terh.2011.99904  Sayfalar 113 - 118

4.
Anksiyete Bozukluğu İle İzlenen Hastalarda Anksiyete Şiddeti Ve Serum Lipid Profili İlişkisi
Relationship Between Level Of Anxiety And Serum Lipid Profile In Patients Followed By Anxiety Disorder
Turgut Gürbüz, Selami Kara, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2011.65289  Sayfalar 119 - 127

5.
Mesane Yan Duvar Tümörlerinin Transüretral Rezeksiyonunda Obturator Sinir Bloğunun Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
The Effect Of Obturator Nerve Block On Complications During Transurethral Resection Of Lateral Wall Located Bladder Tumours
Zeki Tuncel Tekgül, Rauf Taner Divrik, Murat Turan, Esen Şimşek, Ersin Konyalıoğlu, Mustafa Gönüllü
doi: 10.5222/terh.2011.38283  Sayfalar 129 - 133

6.
Çocukluk Çağı Brusellozlu 57 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of 57 Cases With Brucellosis In Childhood
Mehmet Helvacı, Dinçer Atila, Vatan Barışık
doi: 10.5222/terh.2011.09157  Sayfalar 135 - 138

OLGU SUNUMU
7.
Çoçukta yaşamı tehdit eden hemoptizi Sebebi: Akciğer hidatik kisti
Life Threatening Cause Of Hemopthysis In A Child: Pulmonary hydatic cyst
Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Ece Özdoğru Tez, Ali Sayan, Berrak Sarıoğlu, Ahmet Arıkan, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2011.40999  Sayfalar 139 - 141

8.
Gıttelman Sendromlu Olgu
A Case Of Gittelman's Syndrome
Uğur Alfatlı, Dinçer Atila, Vatan Barışık, Fırat Bıçak
doi: 10.5222/terh.2011.38399  Sayfalar 143 - 145

9.
Çocukta Naproksen Sodyum Kullanımına Bağlı Akut Nonoligurik Böbrek Yetmezliği
Acute Nonoliguric Renal Failure Associated With Naproxen Sodium In A Child
Hakan Erdoğan, Dildar Bahar Genç, Ayşe Erdogan, Gülçin Başdemir
doi: 10.5222/terh.2011.80281  Sayfalar 147 - 151

10.
Erken Postoperatif Deliryumlu Olguda Deksmedetomidin Tedavisi
Dexmedetomidin In The Treatment Of Early Postoperati Ve Delirium
Yücel Karaman, Meltem Çakmak, Mustafa Gönüllü, Yalçın Güvenli
doi: 10.5222/terh.2011.22477  Sayfalar 153 - 155


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale