Tepecik Eğit Hast Derg: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Laparoskopik Cerrahide Anestezi Uygulamalarımızı Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Review Of Our Anesthetic Practices In Laparoscopic Surgery
Yücel Karaman, Mustafa Gönüllü, Hüseyin Özkarakaş, Sinan Pektaş
doi: 10.5222/terh.2012.83278  Sayfalar 1 - 4

2.
Anne Vücut Kitle İndeksinin Doğum Süre İle Şekli, Bebek Doğum Ağırlığı, Apgar Skoru Ve Doğum Sonrası Komplikasyonlara Etkisi
The Effects Of The Maternal Body Mass Index On Duration Of Labor, Mode Of Delivery, Neonatal Birth Weight Apgar Score And Postpartum Complications
Yurdaer Baydar, Aslı Bayındır, Burcu Harmandar Kasap, Derya Kılıç Sakarya, Hayri Aksüt, Mehmet Hakan Yetimalar, İncim Bezircioğlu
doi: 10.5222/terh.2012.38819  Sayfalar 5 - 10

3.
Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Özofajitin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Esophagitis In Children With Celiac Disease
Fatih Ünal, Maşallah Baran, Ayşegul Cebe, Filiz Eren, Gülseren Şahin, Erhun Kasırga
doi: 10.5222/terh.2012.79189  Sayfalar 11 - 15

4.
Akut Kalp Yetmezlikli Hastalarda Artmış İdrar Nötrofil Jelatinaz’lı Lipokalin Düzeylerinin Böbrek İşlevlerinin Bozulmasındaki Öngörü Değeri
The Predictive Value Of The Relationship Between Increased Levels Of Urinary Neutropil Gelatinase-Associated Lipocalin And The Risk Of Degradation Of Renal Function In The Patients With Acute Cardiac Failure
Mehmet Tanrısev, Seda Bostancı, Hülya Çolak, Yusuf Kurtulmuş
doi: 10.5222/terh.2012.91459  Sayfalar 17 - 23

5.
Karpal Tünelin Standart Mini Açık Kesi İle Gevşetilmesi Sonrası Kavrama Gücü Ve Levine Skor Değişiklikleri
The Grip Strength And Levine Score Changes After Carpal Tunnel Release With Standart Mini Open Incision
Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ahmet Kaya, Hasan Karapınar, Ahmet Savran
doi: 10.5222/terh.2012.95444  Sayfalar 25 - 28

6.
Birinci Basamakta İzlenen Yaşlı Hastalarda Beden Kitle İndeksi ve Bel Çevresi İle Kronik Hastalıklar Arasındaki İlişki
Relationship Between Chronic Diseases, Body Mass Index and Waist Circumference For The Follow-Up of Elderly Patients Followed in a Primary Care Unit
Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Seçkin Tosun Erdem, Rıfat Kılıçarslan, Figen Aksu
doi: 10.5222/terh.2012.62854  Sayfalar 29 - 36

7.
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda İzlenen Hipertansiyonlularda Kan Basıncını Etkileyen Faktörler
Factors Related With Blood Pressure Levels Of Hypertensive Patients Followed in a Primary Health Care Unit
Yasemin Kılıç Öztürk, Faruk Öztürk, Şefik Zeytunlü, Ali Savaş Miran, Yasin Demir
doi: 10.5222/terh.2012.30316  Sayfalar 37 - 44

8.
Prostat Kireçlenmesi: Prostat Kanseri İçin Risk Faktörü Mü?
Prostate Calcification: Risk Factor For Prostate Cancer?
Özgür Çakmak, Hüseyin Tarhan, Gökhan Koç, Ersin Konyalıoğlu, Taner Divrik, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2012.38802  Sayfalar 45 - 48

9.
Miyotonik Distrofi’de Bilişsel Yıkımın Olaya İlişkin Potansiyeller (P300) İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Cognitive Functions With Event-Related Potentials (P300) In Patients With Myotonic Dystrophy
Bedile İrem Tiftikcioğlu, Feray Güleç Uyaroğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2012.56323  Sayfalar 49 - 52

10.
Alzheimer Demansında Damarsal Risk Faktörleri Değerlendirmesi: Klinik Deneyimimiz
Evaluation Of Vascular Risk Factors İn Alzheimer’s Dementia: Clinical Experience
Bedile İrem Tiftikcioğlu, Nilgün Tuncay, Meltem Korucuk, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2012.55956  Sayfalar 53 - 58

11.
Ergen Ebeveynlerinin Ergenlik Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluating The Knowledge And Attitudes Of Adolescent Parents About Adolescence
Nurdan Tekgül, Nurhayat Dirik, Emine Karademirci, Burcu Bıçakçı, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2012.41272  Sayfalar 59 - 62

OLGU SUNUMU
12.
Erişkinde Ailesel Sferositoz
Hereditary Spherocytosis In An Adult
Cengiz Ceylan, Selda Çakın, Ülkü Ergene
doi: 10.5222/terh.2012.60804  Sayfalar 63 - 65

13.
Erişkin Erkekte Ailesel Olmayan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Hemolitik Anemi
An Adult Male With Non-Familial Hemolytic Anemia Due To Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency
Dinçer Atila, Vatan Barışık, Fırat Bıçak, Hüseyin Can
doi: 10.5222/terh.2012.01678  Sayfalar 67 - 69

14.
Mesanenin Primer Müsinöz Adenokarsinomu Ve İmündokukimyasal Bulgular
Primary Mucinous Adenocarcinoma Of Bladder And Immunohistochemical Findings
Ülkü Küçük, Emel Ebru Pala, Rafet Beyhan, Ümit Bayol, Taner Divrik
doi: 10.5222/terh.2012.30040  Sayfalar 71 - 75

15.
Ankilozan Spondilit Ve Romatoid Artrit Birlikteliği
Coexistence Of Ankylosing Spondylitis And Rheumatoid Arthritis
Filiz Meryem Sertpoyraz, Seçil Kapar Yavaşi
doi: 10.5222/terh.2012.39482  Sayfalar 77 - 79

16.
Çocukta Perkütan Periton Diyaliz Kateterizasyonunda Kullanılan Prilokain İnjeksiyonuna Bağlı Methemoglobinemi
Rare Complication In A Child After Percutaneous Placement Of A Peritoneal Dialysis Catheter: Prilocaine Related Methemoglobinemia
Sinem Akbay, Özkan İlhan, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2012.37013  Sayfalar 81 - 84


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale