Tepecik Eğit Hast Derg: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Rituksimab Ve Zoledronik Asitin Multipl Miyelom Hücre Serileri Üzerine Etkileri
The Effect Of Rituximab And Zoledronic Acid Combinations Againts Multiple Myeloma Cell Lines
Cengiz Ceylan, Özden Pişkin, Halil Ateş, Güner Hayri Özsan, Mehmet Ali Özcan, Mine Miskioğlu, Fatih Demirkan, Ertan Özdemir, Bülent Ündar
doi: 10.5222/terh.2012.25032  Sayfalar 85 - 92

2.
Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları Ve Önemi
The Results Of Newborn Hearing Screening Test And Its Significance
Yurdaer Baydar, Ercan Pınar, Hüseyin Katılmış, Fatih Kemal Soy, Canay Çamlı
doi: 10.5222/terh.2012.92400  Sayfalar 93 - 96

3.
Erken Evre Endometriyum Kanserinde Çıkarılan Lenf Düğüm Sayısının Erken Ve Geç Morbidite Üzerine Etkisi
The Impact Of The Number Of The Removed Lymph Nodes On Early And Late Morbidity In The Early Stage Endometrium Cancer
Dilek Uysal, Hayri Aksüt, İsmail Küçük, Nevin Aslan, Ali Baloğlu, Ayşe Gülsün Aksüt
doi: 10.5222/terh.2012.63325  Sayfalar 97 - 101

4.
Endometriyum Ve Overin Eşzamanlı Primer Karsinomları: 26 olgu
Synchronous Primary Carcinoma Of The Uterine Corpus And Ovary: 26 cases
Dilek Uysal, Hayri Aksüt, İsmail Küçük, Emre Başer, Ayşe Gülsün Aksüt
doi: 10.5222/terh.2012.30595  Sayfalar 103 - 106

5.
Venöz Ülserlerde Bakteri Kolonizasyonu Ve Antibiyoterapinin Yara İyileşmesine Etkisi
Bacterial Colonization In Venous Ulcers And The Effect Of Antibiotic Therapy On Wound Healing
Koray Aykut, Yeliz Çetinkol, Gökhan Albayrak, Mehmet Güzeloğlu
doi: 10.5222/terh.2012.51647  Sayfalar 107 - 110

6.
Elde Osteoid Osteoma
Osteoid Osteoma Of The Hand
Oğuz Özdemir, Levent Küçük, Erhan Coşkunol, Hüseyin Günay
doi: 10.5222/terh.2012.19248  Sayfalar 111 - 115

7.
Deri Miksomları: 8 Olgu
Cutaneous Myxomas; Eight cases
Işın Gökçöl Erdoğan, Elif Usturalı Keskin, Ümit Bayol, Ülkü Küçük, Rafet Beyhan, Süheyla Cumurcu
doi: 10.5222/terh.2012.33255  Sayfalar 117 - 120

OLGU SUNUMU
8.
Fenofibrat Tedavisinde Rabdomiyoliz Olmaksızın Gelişen Hiperkreatininemii
Hypercreatininemia Without Rhabdomyolysis Following Fenofibrate Therapy
Hüseyin Dursun
doi: 10.5222/terh.2012.54037  Sayfalar 121 - 123

9.
Dev Adrenokortikal Karsinom
Giant Adrenocortical Carcinoma
Eyüp Kebapçı, Sait Murat Doğan, Kerem Karaman, Süheyla Cumurcu, Ümit Bayol, Cem Tuğmen, Mustafa Ölmez, Cezmi Karaca, Şafak Öztürk, Saime Ünlüoğlu
doi: 10.5222/terh.2012.45144  Sayfalar 125 - 128

10.
Siyatik Sinir Kökenli Schwannoma: İki Olgu
Schwannoma Of The Scıatıc Nerve: Two cases
Oğuz Özdemir, Levent Küçük, Dündar Sabah, Burçin Keçeci, Yeşim Ertan
doi: 10.5222/terh.2012.77026  Sayfalar 129 - 132


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale