Tepecik Eğit Hast Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Böbrek Nakilli Hastalarda Kısa Ve Uzun Dönem Greft Sağkalımını Belirleyen Faktörler Ve Bunlara Ait Belirleyiciler
Factors Assocıated With Short And Long-Term Graft Survival And Their Predictors In Kidney Transplantation
Mehmet Tanrı Sev, Hülya Çolak, Ali Rıza Ünsal, Seda Evirgen, Mustafa Cirit, Hüseyin Töz
doi: 10.5222/terh.2012.79815  Sayfalar 133 - 138

2.
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Kısa Ve Uzun Dönem Greft Sağkalımını Belirleyen Faktörler Ve Bunlara Ait Belirleyiciler
Factors Associated With Short And Long-Term Graft Survival And Their Predictors In Kidney Transplantation
Mehmet Tanrısev, Hülya Çolak, Ali Rıza Ünsal, Seda Evirgen, Mustafa Cirit, Hüseyin Töz
doi: 10.5222/terh.2012.10663  Sayfalar 139 - 145

3.
Meslek Gruplarına Bağlı Oluşan Alerjik Hastalıkların Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Allergic Diseases In Occupational Groups
Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Bengü Gireniz Tatar, Melda Türken, Selim Topaloğlu
doi: 10.5222/terh.2012.02700  Sayfalar 147 - 150

4.
Yaşlılarda Üst Gastrointestinal Kanamaların Mortalitesii
Mortality In Geriatric Patients With Upper Gastrointestinal Bleeding
Coşkun Yıldız, Canan Çolak, Ahmet Özveren, Sevnaz Şahin
doi: 10.5222/terh.2012.73466  Sayfalar 151 - 155

5.
Menorajiyi Önlemede Levonorgestrelli Rahim İçi Araç Etkinliği: Üçüncü Basamak Merkez Sonuçları
Efficacy Of The Levonorgestrel Intrauterine Devices In The Prevention Of Menorrhagia: Data from Tertiary Center
İbrahim Karaca, Sefa Kurt, Ayşe Rabia Kanbak, Emrah Töz, Tutku Gürbüz
doi: 10.5222/terh.2012.93835  Sayfalar 157 - 161

6.
Aile Hekimliği Polikliniklerinde Kardiovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Cardiovascular Risc Factors In Outpatient Clinics Of The Family Medicine
Selami Kara, Bahriye Arslan, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2012.56783  Sayfalar 163 - 169

7.
Diyabetik Olmayan Şişmanlarda İnsülin Direnci İle Sol Ventrikül Diyastolik Disfonksiyon Arasındaki İlişki
Association Between Insulin Resistance And Left Ventricular Diastolic Dysfunction In Non-Diabetic Obese Patients
Sibel Demiral Sezer, Demet Yalçın Kehribar, Fevzi Sürücüoğlu, Murat Hakan Akyurt
doi: 10.5222/terh.2012.44524  Sayfalar 171 - 176

8.
Peripartum Vajinal Kanamalarda Acil Histerektominin Etkenliği
The Efficacy Of Emergency Hysterectomy In Peripartum Vaginal Bleeding
Ömer Demirtaş, Hasan Terzi, Ünal Turkay, Ahmet Kale
doi: 10.5222/terh.2012.84264  Sayfalar 177 - 180

DIĞER
9.
Dergimizde Bilimsel Değerlendirme Süreci: 87 hakem raporunun açılımı
Peer-Review Procedures In Our Journal: analysis of 87 reports
Yasemin Kılıç Öztürk, Vildan Kalonya, Cengiz Özbek, Faruk Öztürk
doi: 10.5222/terh.2012.48482  Sayfalar 181 - 186

OLGU SUNUMU
10.
Adalimumab Kullanımı İle İlişkili Tüberküloz Pnömonisi
Tuberculous Pneumonia Related To Adalimumabtreatment
Nimet Demirtaş, Emel Ceylan, Fisun Karadağ, Mehmet Polatlı, Orhan Çildağ
doi: 10.5222/terh.2012.03488  Sayfalar 187 - 190

11.
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatili Bir Hastada Perimembranöz Ventriküler Septal Defekt İle Ciddi Mitral Yetmezliği Birlikteliği
Perimembranous Ventricular Septal Defect And Severe Mitral Regurgitation In A Patient With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy
Hüseyin Dursun, Barış Kılıçaslan, İbrahim Susam, Mehmet Aydın
doi: 10.5222/terh.2012.76667  Sayfalar 191 - 194

12.
Parsiyel Perikistektomiden Bir Yıl Sonra Yineleyen İntrahepatik Bilyer Kistadenom
Intrahepatic Biliar Cystadenoma Recurred One Year After Partial Pericystectomy
Eyüp Kebabçı, Şafak Öztürk, Kerem Karaman, Sait Murat Doğan, Süheyla Cumurcu, Ümit Bayol, Cem Tuğmen, Mustafa Ölmez, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2012.61885  Sayfalar 195 - 198

13.
Tokolitik Tedaviye Bağlı Akciğer Ödemi
Pulmonary Edema Due To Tocolytic Therapy
Mehmet Uyar, Canan Bor
doi: 10.5222/terh.2012.02525  Sayfalar 199 - 202


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale