Tepecik Eğit Hast Derg: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Teriparatid Tedavisinin Kemik Döngüsü Düzenleyicileri Ve Qualeffo-41 Üzerine Etkisi
The Effect Of Teriparatide Therapy On Regulators Of Bone Turnover And Qualeffo-41
Ece Harman, Korhan Barış Bayram, Gökçen Kocabaş Ünal, Serkan Akçay, Serpil Bal, Hüseyin Can, Hasan Kamil Sucu
doi: 10.5222/terh.2013.36713  Sayfalar 1 - 11

2.
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Obesite Polikliniği’ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: İlk dört aylık sonuçlar
Evaluation Of Patients Admitted To The Obesity Policlinic Of Tepecik Education And Research Hospital: Results of the first four months
Umut Gök Balcı, Yıldız Kurdal, Orhan Polat Örs, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2013.99907  Sayfalar 13 - 17

3.
B12 Vitamin Eksikliği Bulunan Hastalarda Etiyolojik Faktörler İle Laboratuvar Verileri Arasındaki İlişkinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis Of The Correlation Of Etiological Factors With Laboratory Features In Vitamin B12 Defficient Patients i
Bahar Emen, Yasemin Kılıç Öztürk, Mehmet Ali Eren, Emrah Özdemir, Faruk Öztürk, Erhan Düzenli, Deniz Sarıaslan
doi: 10.5222/terh.2013.95182  Sayfalar 19 - 23

4.
Hastane Çalışanlarında Premenstrüel Sendrom Ve Depresyon İle İlişkisi
Premenstrual Syndrome And Its Relationship With Depression By The Health Care Employees
Ayşe Özeren, Dinçer Atila, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/terh.2013.68585  Sayfalar 25 - 33

5.
Behçet Hastalığında Prematür Ejakülasyon
Premature Ejaculation In Patients With Behcet’s Disease
Figen Tarhan, Hüseyin Tarhan, Özgür Çakmak, Ertan Can, Ümit Karaoğullarından, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2013.47704  Sayfalar 35 - 40

OLGU SUNUMU
6.
Miyastenia Gravisli Olguda Sugamadeks Kullanımı
The Use Of Sugammadex In A Patient With Myasthenia Gravis
Nihal Kirman, Sermin Altunbaş Karaarslan, Filiz Kılıççıoğlu, Yücel Karaman, Mustafa Gönüllü
doi: 10.5222/terh.2013.00087  Sayfalar 41 - 43

7.
Radikal Retropubik Prostatektomi İçin Yapılan İntratekal Morfin Analjezisi Sonrası Kraniyal Tümör Teşhisi
Diagnosis Of A Cranial Tumor After İntrathecal Morphine Analgesia For Radical Retropubic Prostatectomy
Mustafa Nuri Deniz, Aylin İncesu, Arzum Erakgün, Erkin Özgiray, Gülden Uğur
doi: 10.5222/terh.2013.07717  Sayfalar 45 - 48

8.
Nadir Bir Lezyon: Skafoid Kemiğin İntraosseöz Gangliyon Kisti
A Rare Lesion: Intraosseous Ganglion Cyst Of The Scaphoid
Mert Kumbaracı, Ahmet Kaya, Levent Karapınar, Ahmet Savran
doi: 10.5222/terh.2013.81994  Sayfalar 49 - 52

9.
Pulmoner Arter Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment Of A Pulmonary Artery Aneurysm
Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Namık Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın G Güvenli, Cengiz Özbek
doi: 10.5222/terh.2013.58153  Sayfalar 53 - 56

EDITÖRE MEKTUP
10.
Kardiyovasküler Riskin Hesaplanmasında Bilgisayar Sistemini Kullanmak Hekimlere Günlük Pratikte Kolaylık Sağlayabilir
Using Computer Systems In Cardiovascular Risk Calculation Provides Convenience To Physicians In Daily Clinical Practice
Erol Arslan, Şeref Demirbaş, M. Fatih Bulucu
doi: 10.5222/terh.2013.90167  Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale