Tepecik Eğit Hast Derg: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Hastanedeki Yaşlılarda Anemi Sıklığı Ve Nedenleri
Incidence And Etiology Of Anemia In The Hospitalized Geriatric Patients
Sibel Demiral Sezer, Bilgin Demir, Semih Gülle, Ömercan Topaloğlu, Murat Hakan Akyurt
doi: 10.5222/terh.2013.63004  Sayfalar 61 - 64

2.
Fetal Hidronefrozlu Olgularda Doğum Sonrasında Obstrüktif Üropati Gelişme Oranları
The Rate Of Development Postnatal Obstructive Uropathy In Fetal Hydronephrosis
Önder Yavaşcan, Sinem Akbay, Şervan Özalkak, Murat Kangın, Alkan Bal, Fulya Kamit Can, Pınar Kuyum, Cefa Nil Arslan, Cevriye Kübra Cenkçi, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.2013.72626  Sayfalar 65 - 72

3.
İnfertil Kadınlarda Histeroskopik Septum Eksizyonu Sonrası Gebelik Sonuçları
Reproductive Outcome After Hysteroscopic Septum Excision In Infertile Women
İbrahim Karaca, Ömer Erkan Yapça, İlhan Bahri Delibaş, Suna Yıldırım, Bünyamin Börekçi
doi: 10.5222/terh.2013.65845  Sayfalar 73 - 76

4.
Paralitik Lagoftalminin Cerrahi Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu
Gold Weight İmplantation In Surgical Treatment Of Paralytic Lagophthalmos
Seda Adıyeke, İlgün Canbeyli
doi: 10.5222/terh.2013.62111  Sayfalar 77 - 81

5.
Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Yorgunluk Semptomları
Burnout And Tiredness Among Nurses
Umut Gök Balcı, Şenay Demir, Yıldız Kurdal, Gülhan Koyuncu, Yonca Deniz, Ömriye Tereci, Funda Mandus, Sevda Yalçınkaya, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2013.83944  Sayfalar 83 - 87

6.
Hastaneye Yatırılan Herpes Zoster Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Hospitalized Herpes Zoster Cases
Şükran Köse, Sabri Atalay, Selma Gül, Ufuk Sönmez, İlker Ödemiş
doi: 10.5222/terh.2013.46837  Sayfalar 89 - 92

7.
Romatoid Artritli Hastalarda Romatoid Faktör Ve Anti-Ccp İlişkisi
The Relationship Between Rheumatoid Factor And Anti-Ccp Levels In Patients With Rheumatoid Arthritis
Filiz Meryem Sertpoyraz, Şükran Köse, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.5222/terh.2013.24547  Sayfalar 93 - 96

OLGU SUNUMU
8.
Meme Kanserli Hasta Overindeki Matür Kistik Teratom Kötücül Dönüşümü: Skuamöz Hücreli Karsinomi
Malign Transformation In Mature Cystic Teratoma Of Ovary Of A Breast Cancer Patient: Squamous Cell Carcinoma
Tutku Gürbüz, Sefa Kurt, Mehmet Tunç Canda, Çağatay Arslan, Buket Keser, Abdullah Taşyurt
doi: 10.5222/terh.2013.34287  Sayfalar 97 - 100

9.
Fırsatçı İnfeksiyonların Geliştiği Bir Hıv/Aıds Olgusu
A Hiv/Aids Case That Has Been Developed Opportunistic Infections
Şükran Köse, Sabri Atalay, Melda Türken, Ufuk Sönmez
doi: 10.5222/terh.2013.78672  Sayfalar 101 - 104

10.
Memenin Asinik Hücreli Karsinom Olgusu
A Case Of Primary Acinic Cell Carcinoma Of The Breast:
Mustafa Emiroğlu, Alp Özgüzer, Semra Salimoğlu, Cengiz Aydın
doi: 10.5222/terh.2013.96168  Sayfalar 105 - 108

11.
Meraljiya Parestetika: Lateral femoral deri sinirinin sıkışması
Meralgia Paresthetica: Entrapment of lateral cutaneus femoral nerve
Filiz Meryem Sertpoyraz, İlker Şengül, Ali İhsan Evinç
doi: 10.5222/terh.2013.04900  Sayfalar 109 - 112


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale