Tepecik Eğit Hast Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Diyabetli Hastalarda Uygulanan Hızlı Depresif Belirti Envanteri Özbildirim Formu Ve Beck Depresyon Ölçeklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Quick Self-Rated Depressive Symptoms Inventory Form And Beck Depression Inventory For Diabetic Patients
Yusuf Adnan Güçlü, Esma Dilek Yıldız, Funda Ünsal, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2013.59320  Sayfalar 113 - 119

2.
Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırmalarında Transobturator AskıOperasyonu: 27 olguda sonuçlar
Transobturator Sling Operations On Post-Prostatectomy Incontinence: Results in 27 cases
Burak Arslan, Baran Antar, Zafer Kozacıoğlu, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz, İsmail Gülden
doi: 10.5222/terh.2013.47887  Sayfalar 121 - 126

3.
Aile Hekimliği Polikliniğinde Antihipertansif Kullanımı
Use Of Anti-Hypertensive Drugs In Family Medicine Polyclinic
Yusuf Adnan Güçlü, Abdurrahman Ersu, Nazmiye Kaçmaz Ersu, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2013.57527  Sayfalar 127 - 132

4.
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Yaşam Kalitesi
Quality Of Life In Chronic Renal Failure
İsmail Atasoy, Hülya Çolak, Yasemin Akdenız, Mehmet Tanrısev, Beyhan Özyurt
doi: 10.5222/terh.2013.47715  Sayfalar 133 - 141

5.
Semptomatik Basit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Retroperitoneal Laparoskopik Kist Dekortikasyonu
Retroperitoneal Laparoscopic Cyst Decortication In the treatment of symptomatic Simple renal cysts
Hüseyin Aydemir, Salih Budak, Osman Köse, Şükrü Kumsar, Hasan Salih Sağlam, Öztuğ Adsan
doi: 10.5222/terh.2013.40060  Sayfalar 143 - 146

6.
Bir Özet Değerlendirme Ölçeğinin Bilimsel Makale Yayınında Faktör Analiz İncelemesi İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of An Abstract Evaluation Scale Used At Scientific Article Publishing From The Aspect Of Factor Analysis
Murat Altuntaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2013.73659  Sayfalar 147 - 150

OLGU SUNUMU
7.
Kadınlarda Nadir Bir Üriner Retansiyon Nedeni: Fowler Sendromu
A Rare Cause Of Urinary Retantion In Women: Fowler Syndrome
Fırat Akdeniz, Burak Arslan, Halil İbrahim Bozkurt, Tarık Yonguç, Mehmet Levent Hacıhasanoğlu, Hüseyin Tarhan, Süleyman Minareci
doi: 10.5222/terh.2013.92180  Sayfalar 151 - 153

8.
Konstriktif Perikarditin İlk Bulgusu Varis Olabilir Mi: Olgu Sunumu
May Varicose Veins Be The First Symptom As A Manifestation Of Constrictive Pericarditis? A case report
Gökhan Albayrak, Koray Aykut, Nihat Pekel, Mahir Utku Yıldırım, Mehmet Güzeloğlu, Eyüp Hazan
doi: 10.5222/terh.2013.61326  Sayfalar 155 - 158


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale