Tepecik Eğit Hast Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ergenlerde Gözlük Kullanımı İle Özgüven Arasındaki İlişki: Basit Kesitsel Bir Çalışma
Relationship Between Wearing Glasses And Self-Confidence of Adolescents: Simple Cross-Sectional Study
Özge Tuncer, İnci Meltem Atay, Umut Gök Balcı, Nurdan Tekgül, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2014.00711  Sayfalar 1 - 6

2.
Kan Gazı Analizi İle Otoanalizör Sodyum ve Potasyum Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparıson of The Sodıum And Potassıum Results Obtaıned By Blood Gas Analysıs Versus Autoanalyzer
Savaş Sezik, Turgay Yılmaz Kılıç
doi: 10.5222/terh.2014.95866  Sayfalar 7 - 11

3.
İkinci Basamak Sağlık Birimi Hastanesinde, 611 Böbrek Ve Üreter Taşı Tanılı Olguda Vücut Dışı Şok Dalga Litotripsi Sonuçlarımız
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment Results Of 611 Renal And Ureteral Stone Diagnosed Case In A Provincial Hospital
Ersin Konyalıoğlu, Bülent İpek
doi: 10.5222/terh.2014.57805  Sayfalar 13 - 18

4.
Kalsiyum Skorlamanın Koroner Arter Hastalığı Riskini Belirlemede Framingham Skoruna Katkısı
The Contribution Of Calcium Scoring To Framingham Score In The Coronary Artery Disease Risk Determination
Güray Öncel, Dilek Öncel, Güleç Mert, Öner Özdoğan, Mustafa Zungur, Cenk Ekmekçi
doi: 10.5222/terh.2014.55563  Sayfalar 19 - 29

5.
Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreteroskopi Ve Vücut Dışı Şok Dalgaları İle Taş Kırma Sonuçlarımız
Our Results Of Ureteroscopy And Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy For The Treatment Of Ureteral Stones
Ersin Konyalıoğlu, Bülent İpek
doi: 10.5222/terh.2014.09623  Sayfalar 31 - 36

6.
Tip II Diyabetli Hastalarda Gözlenen Deri Bulguları1
Skin Findings In Patients With Type II Diabetes Mellitus Treatments
Songül Bahadır Aktaş, Güldehan Atış, Gülşen Tükenmez Demirci, Hülya Çolak
doi: 10.5222/terh.2014.72829  Sayfalar 37 - 42

7.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 1
Evaluation Of The Chronic Lymphocytic Leukemia Patients: Single Center Experience
Gülsüm Akgün Çağlıyan, Nilüfer Aslankarasoy, Oktay Bilgir
doi: 10.5222/terh.2014.76824  Sayfalar 43 - 48

8.
Çocuk Adenotonsillektomi Anestezisinde Desfluran Ve Sevofluran: Derlenme Süresi ve Postoperatif Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması
Desflurane And Sevoflurane Anesthesia In Childhood Adenotonsillectomy: A Comparison Regarding of Recovery Time and Postoperative Complication Rateİlker İlker İlker
İlker Burak Arslan, Işıl Köse, Gül Caner Mercan, Sinan Uluyol, Celal Kalkışım, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2014.62444  Sayfalar 49 - 52

9.
Prostat Biyopsisi Öncesi Alınan Rektal Sürüntü Örneklerinden İzole Edilen Escherichia Coli İzolatlarında Florokinolon Direnci
Fluoroquinolone Resistance In Escherichia Coli Strains Isolated From Rectal Swabs Before Prostate Biopsy
Salih Budak, Engin Karakeçe, Gökçen Gürkök Budak, Hüseyin Aydemir, Osman Köse, Şükrü Kumsar, Yavuz Tarık Atık, İhsan Hakkı Çiftci, Hasan Salih Sağlam, Öztuğ Adsan
doi: 10.5222/terh.2014.64296  Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
10.
Farklı Bir Klinik Başlangıç Gösteren Miyastenia Gravis Olgusu
A Myasthenia Gravis Case With An Unusual Clinic Onset
Özgür Tanrısever, Berrak Sarıoğlu, Ali Kanık, Cefa Nil Arslan, Figen Baydan
doi: 10.5222/terh.2014.83738  Sayfalar 59 - 62

11.
Akciğerin Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyonu: Prenatal ve Postnatal Değerlendirme
Congenital Cystic Adenomatoid Malformation Of The Lung: Prenatal and Postnatal Evaluation
Güray Öncel, Dilek Öncel, Erkan Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2014.03557  Sayfalar 63 - 67

12.
Skrotal Mesane Fıtığı: İki olgu
Scrotal Bladder Hernia: Two cases
İbrahim Halil Bozkurt, Burak Arslan, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz, Tansu Değirmenci, Nihat Nergiz, Ömer Koraş
doi: 10.5222/terh.2014.33423  Sayfalar 69 - 72

13.
Erişkinde Testis Torsiyonu
Testicular Torsion In Adult
Hakan Türk, Orçun Çelik, Cemal Selçuk İşoğlu, Hüseyin Tarhan, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2014.63043  Sayfalar 73 - 76

14.
Myomlu Bir Gebede Sezaryen Sonrası Sepsis Gelişimi
Sepsis Occurance In A Pregnant With Myoma Uteri
Çağdaş Şahin, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Sermet Sağol
doi: 10.5222/terh.2014.26270  Sayfalar 77 - 80


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale