Tepecik Eğit Hast Derg: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
Editörden
Editorial
Cengiz Özbek
Sayfa VII

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Sirolimus Ve Takrolimus’un Karaciğer Yenilenmesine Etkisi
The Effects of Sirolimus and Takrolimus on Liver Regeneration
Erkut Keskin, Ömer Vedat Ünalp, Alper Uğuz, Mutlu Ünver, Şafak Öztürk, Halit Batuhan Demir, Murat Sözbilen, Ahmet Çoker
doi: 10.5222/terh.2014.87587  Sayfalar 81 - 86

3.
Memede Klasik ve Diffüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemede Komplike Kist-Apselerin Özellikleri
Properties of Complicated Cysts/Abcesses in Conventional and Diffusion-Weighed Breast Mri
Özgür Sipahi Esen, Semiha Canverenlar, Zehra Hilal Adıbelli, Hülya Mollamehmetoğlu, İbrahim Atasoy, Nazif Erkan
doi: 10.5222/terh.2014.09719  Sayfalar 87 - 92

4.
Proton Mr Spektroskopinin Beyin Tümörlerinde Tanısal Değeri
Diagnostic Value Of Proton Mr Spectroscopy in Brain Tumors
Özgür Sipahi Esen, Mehmet Bozkurt, Zehra Hilal Adıbelli, Eda Aykut, Semiha Canverenler
doi: 10.5222/terh.2014.46330  Sayfalar 93 - 98

5.
Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği: Ön Çalışma
Validity and Reliability of The Turkish Version of The Defensive Medicine Behaviour Scale: Preliminary Study
Aysel Başer, Mukadder İnci Başer Kolcu, Giray Kolcu, Umut Gök Balcı
doi: 10.5222/terh.2014.29494  Sayfalar 99 - 102

6.
Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma
Dentists’ Views About Defensive Dentistry: A Cross-sectional Study
Aysel Başer, Mukadder İnci Başer Kolcu, Giray Kolcu, Özge Tuncer, Murat Altuntaş
doi: 10.5222/terh.2014.70288  Sayfalar 103 - 109

7.
Acil Servislerde Hasta Bakım Ve Tedavi Hizmeti Veren Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
The Level of Dependency To an Organization of Caregivers And Treaters in The Emergency Departments
Birsel Yavuz, Savaş Sezik, Gizem Gürakan
doi: 10.5222/terh.2014.22931  Sayfalar 111 - 118

8.
Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sağlık Kontrol Odağı Arasındaki İlişki
Working in A Public Hospital Nurses' Health Through Healthy Lifestyle Behaviors Relationship Between Locus of Control
Bilgen Ulamış, Dilek Özmen
doi: 10.5222/terh.2014.69077  Sayfalar 119 - 125

OLGU SUNUMU
9.
Karın Ağrısı İle Başvuran Seminal Vezikül Kisti Ve Renal Agenezi Olgusu
Seminal Vesicle Cyst And Renal Agenesia Case With Abdominal Pain
Hakan Türk, Sıtkı Ün, Cemal Selçuk İşoğlu, Özgür Çakmak, Hüseyin Tarhan, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2014.83803  Sayfalar 127 - 130

10.
Kemoterapiye Bağlı Gelişen Waldenström Olgusu
Waldenstrom Case Developed Secondary To Chemotherapy
Mehmet Can Uğur, Ferhat Ekıncı, Utku Erdem Soyaltın, Fatma Özkan, İsmail Atasoy, Cengiz Ceylan, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2014.69775  Sayfalar 131 - 133

11.
Mesanenin Skrotal Fıtıklaşma(Sistosel) Olgusu
A Case With Scrotal Herniation of Bladder
Mustafa Karabıçak, Hakan Türk, Selçuk İşoğlu, Mehmet Yoldaş, Tufan Süelözgen, Hüseyin Tarhan, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2014.03522  Sayfalar 135 - 137

12.
Tek Boynuzlu Uterusla Birlikte Rüptüre Güdük Boynuz Gebeliği
Ruptured Rudimentary Horn Pregnancy in Unicorniate Uterus
Servet Gençdal, Yetkin Karasu, Bülent Çağlar Bilgin, Emre Destegül, Hacer Paşaoğlu
doi: 10.5222/terh.2014.97269  Sayfalar 139 - 141

13.
Over Kanserini Taklit Eden Pelviperitoneal Tüberküloz
Pelviperitoneal Tuberculosis Mimicking Ovarian Cancer
Yüksel Kurban, İbrahim Uyar, Servet Güreşci
doi: 10.5222/terh.2014.08379  Sayfalar 143 - 145

14.
Demonstratif Bir Sezaryen Komplikasyonu Ve Yönetimi: Aspirasyon Pnömonisi
A Demonstrative Cesarean Complication And Management: Aspiration Pnomonia
Yüksel Kurban, İbrahim Uyar, Emre Günakan, Münire Babayiğit
doi: 10.5222/terh.2014.36449  Sayfalar 147 - 150

15.
Prematüre Bebekte Sitomegalovirus İnfeksiyonuyla Oluşan Nekrotizan Enterokolit
Cytomegalovirus Infection-Mediated Necrotizing Enterocolitis in A Premature Infant
Öner Özdemir
doi: 10.5222/terh.2014.04696  Sayfalar 151 - 155


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale