Tepecik Eğit Hast Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Editörden
Editorial

Sayfa I

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FEBRILE NEUTROPENIC EPISODES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Gülsüm Akgün Çağlıyan, Oktay Bilgir, Meltem Avcı, Murat Akşit
doi: 10.5222/terh.2014.58066  Sayfalar 157 - 162

3.
DİYABETİK KETOASİDOZA YAKLAŞIMIMIZ
OUR APPROACH TO DIABETIC KETOACIDOSIS
Tuba Demirci Yıldırım, Utku Erdem Soyaltın, Andaç Develi, Mustafa Yıldırım, Faruk Elyiğit, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2014.79188  Sayfalar 163 - 166

4.
HEMŞİRELERDE SÜREĞEN YORGUNLUK YAKINMALARI SIKLIĞI
FREQUENCY OF CHRONIC FATIGUE SYNDROME SYMPTOMS AMONG NURSES
Murat Altuntaş, Aysel Başer, Giray Kolcu, Özge Tuncer, Umut Gök Balcı, Dursun Çadırcı, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2014.55265  Sayfalar 167 - 172

5.
BATI AKDENİZ YÖRESİNDE BİR FAKÜLTE MEDİKOSOSYAL POLİKLİNİĞİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİ
FIRST STEP HEALTH CARE UTILITIES ON AN MEDICAL SCHOOL BASED HEALTH CENTER IN THE WEST MEDITERRENEAN REGION OF TURKEY
Özge Uçman Tuncer, Meral Kundakçı, Kurtuluş Öngel
doi: 10.5222/terh.2014.36855  Sayfalar 173 - 177

6.
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİNİN, ERGENLERDE SORUMLULUKLARINI ARTTIRMADAKİ ÖNEM
IMPORTANCE OF SEXUAL HEALTH EDUCATION FOR APPROVING ADOLESCENTS’ RESPONSIBILITY ABOUT THEIR HEALTH
Özge Tuncer, Dilek Saltık, Nurdan Tekgül
doi: 10.5222/terh.2014.28291  Sayfalar 179 - 185

7.
MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ
THE ROLE OF BLADDER WASHING CYTOLOGY FOR THE DETECTION OF URINARY BLADDER CARCINOMA
Ebru Çakır, Ülkü Küçük, Emel Ebru Pala, Özlem Sezer, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2014.36844  Sayfalar 187 - 191

OLGU SUNUMU
8.
MESANENİN MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU: İki Olgu
MUCINOUS ADENOCARCINOMA OF BLADDER: Two Cases
Batuhan Ergani, Hakan Türk, Cemal Selçuk İşoğlu, Mehmet Yoldaş, Mustafa Karabıçak, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2014.19483  Sayfalar 193 - 196

9.
ATİPİK PRİZMETAL ANGİNA PEKTORİS OLGUSU
A CASE OF ATYPICAL PRIZMETAL ANGINA PECTORIS
İsmail Atasoy, Barış Kılıçaslan
doi: 10.5222/terh.2014.13008  Sayfalar 197 - 201

10.
KAPPA HAFİF ZİNCİR MİYELOMU
KAPPA LIGHT CHAIN MYELOMA
İsmail Atasoy, Barış Kılıçaslan
doi: 10.5222/terh.2014.00710  Sayfalar 203 - 205

11.
SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU OLGUSU
A CASE OF SHAKEN BABY SYNDROME
Gülberat İnce, Nihal Olgaç Dündar, Dilek Çavuşoğlu, Bumin Nuri Dündar
doi: 10.5222/terh.2014.70299  Sayfalar 207 - 210

12.
SİRKUMFLEKS KORONER VE PULMONER ARTER ARASINDAKİ FİSTÜLÜN DAMAR TIKACI İLE PERKÜTAN KAPATILMASI
PERCUTANEOUS CLOSURE OF A FISTULA BETWEEN CIRCUMFLEX CORONARY ARTERY AND PULMONARY ARTERY USING A VASCULAR PLUG
Mehmet Aydın, Ali Kemal Çabuk, İbrahim Susam, Öner Özdoğan
doi: 10.5222/terh.2014.43534  Sayfalar 211 - 214

13.
İNTİHAR AMAÇLI ÇOĞUL İLAÇ KULLANIMI
INGESTION OF MULTIPLE DRUGS FOR SUICIDE
Murat Yaşar Özkalkanlı, Halide Hande Şahinkaya, Zeki Tuncel Tekgül, Burcu Horsanalı, Oğuzhan Yeniay
doi: 10.5222/terh.2014.50470  Sayfalar 215 - 218

EDITÖRE MEKTUP
14.
“Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” Başlıklı Kılavuza Dair Görüşümüzdür
Our opinion about the guide entitled as “evaluation of the wounding crimes described by Turkish Criminal Code with Forensic Science Perspective”
Aslıhan Teyin, Ahsen Kaya, Ender Şenol, Tayfun Kaya
doi: 10.5222/terh.2014.28247  Sayfalar 219 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Editöre Mektup
Letter to editör
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Yasemin Şefika Akdeniz, Harun Akar, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Mehmet Can Uğur
doi: 10.5222/terh.2014.92486  Sayfalar 223 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Karotid Cismi Malign Paragangliyomu
Malignant paraganglioma of the carotid body
Ülkü Küçük, Zübeyde Yıldırım, Ümit Bayol, Emel Ebru Pala, Ebru Çakır, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2014.68077  Sayfalar 227 - 229
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale