Tepecik Eğit Hast Derg: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Editörden
From the Editor
Gülden Diniz
Sayfalar 0 - 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Güncellenmiş Kılavuzlar Işığında Kalp Dışı Cerrahide Preoperatif Kardiyak Riskin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Perioperative Cardiac Risk Evaluation and Management on Noncardiac Surgery in the Light of Updated Guidelines
Hüseyin DURSUN, Oğuz Yüksel
doi: 10.5222/terh.2015.001  Sayfalar 1 - 6

4.
HER2 değerlendirmesindeki ipucu ve tuzaklar
Clues and Pitfalls on HER2 evaluation
Gülden Diniz, Çiğdem Irkkan, Canan Kelten, Selver Özekinci
doi: 10.5222/terh.2015.007  Sayfalar 7 - 12

KLINIK ARAŞTıRMA
5.
Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde İğne Çapının Tanısal Yeterlilik Üzerine Etkisi
Effect of Needle Size on the Diagnostic Adequacy in Fine Needle Aspiration of Thyroid Nodules
Ramazan Aslaner, Hilal Şahin, Murat Şahin, Dudu Solakoğlu Kahraman, Nuri Erdoğan
doi: 10.5222/terh.2015.013  Sayfalar 13 - 18

6.
Meme Karsinomlarında HER-2 Durumunun İmmunohistokimyasal ve Moleküler Analizlerle Değerlendirilmesi
The Evaluation of HER-2 Status with Immunohistochemical and Molecular Analyses In Breast Carcinomas
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu
doi: 10.5222/terh.2015.019  Sayfalar 19 - 27

7.
Yoğun bakım ünitemize kabul edilen zehirlenme olgularının bir yıllık geriye dönük incelemesi ve mortaliteyle ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
One-year retrospective analysis of poisoning cases admitted to our Intensive Care Unit and evaluation of mortality related factors
Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Şenoğlu Nimet, Çiğdem Yılmaz, Gamze Atçeken, Rıza Hakan Erbay
doi: 10.5222/terh.2015.028  Sayfalar 28 - 32

8.
Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Başvuran ve Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Ultra-Troponin I’ nın Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Ultra-Troponin I in Patients Admitted to Emergency Department with Chest Pain and Performed Coronary Angiography
Fatma Demet İnce, Neşe Doğan, Nihan Kahya Eren, Hatice Solmaz, Saliha Aksun, Ramazan Avcı
doi: 10.5222/terh.2015.033  Sayfalar 33 - 37

9.
İzmir’deki Kadınlarda Vitamin D Düzeyi Durumu
The Vitamin D Status in Women in İzmir
Ayfer Aydoğdu Çolak, Neşe Doğan, Ümit Bozkurt, Ramazan Avcı, İsmail Karademirci
doi: 10.5222/terh.2015.038  Sayfalar 38 - 42

10.
Hastanede yatan geriatrik hastalarda aneminin değerlendirilmesi
Evaluation of anemia in geriatric inpatients
Pınar Tosun Taşar, Sevnaz Şahin, Ömer Emgin, Fatma Keklik, Bora Aydoğan, Soner Duman, Fehmi Akçiçek
doi: 10.5222/terh.2015.043  Sayfalar 43 - 48

11.
Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Sitokeratin 7/20 Ekspresyonunun Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Cytokeratin 7 and 20 in Determination of Primary and Metastatic Liver Tumors
Deniz Nart, Banu Yaman, Serap Karaarslan, Murat Zeytunlu, Murat Kılıç, Ahmet Çoker, Funda Yılmaz Barbet
doi: 10.5222/terh.2015.049  Sayfalar 49 - 54

OLGU SUNUMU
12.
Skrotal Leiomyosarkom
Scrotal Leiomyosarcoma
Sümeyye Ekmekci, Burçin Tuna, Önder Çınar, Uğur Mungan, Kutsal Yörükoğlu
doi: 10.5222/terh.2015.055  Sayfalar 55 - 57

13.
Atipik klinik prezantasyon gösteren bir Bartter sendromu olgusu
A bartter syndrome case who illustrating atypical clinical presentation
Buket Kın Tekçe, Hikmet Tekçe, Yaşar Dağıstan, Hülya Bahadir Çolak
doi: 10.5222/terh.2015.058  Sayfalar 58 - 61

14.
Erişkin Başlangıçlı Still hastalığı bulgularıyla görülen Aksiyel Spondiloartropati Vakası
A Patient with known Axial Spondyloarthropathy also fulfilled Adult Onset Still Disease diagnostic criteria.
Vedat Gerdan, Ali Taylan, Ferhat Ekinci
doi: 10.5222/terh.2015.062  Sayfalar 62 - 65

15.
Sturge-Weber Sendromlu Dört Olguda Glokom Muayenesi için Anestezik Yaklaşım (Olgu Sunumu)
Anaesthetic Approach to Sturge-Weber Syndrome for Glaucoma Examination in Four Patients (Case Report)
Gürcan Güngör, Elif Aybike Hamamcıoğlu, Tuna Durakoğlugil, Ayşe Pervin Sutaş Bozkurt
doi: 10.5222/terh.2015.066  Sayfalar 66 - 68

EDITÖRE MEKTUP
16.
Avrupa Senoloji Akademisi Meme Kanseri Tedavi Yaklaşımları
Treatment approaches for breast cancer surgery in European academi of Senology
Mustafa Emiroglu
doi: 10.5222/terh.2015.069  Sayfalar 69 - 70


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale