Tepecik Eğit Hast Derg: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Batına Nafiz Kesici Delici Alet Yaralanmaları;131 Olgunun Retrospektif Analizi: Gereksiz Laparatomiler Azaltılabilir mi?
Penetratıng Stab Wounds To The Abdominal Wall: Retrospective Analysıs Of 131 Cases: Could Unnecessary Laparotomies Be Reduced?
Mehmet Akif Üstüner, Enver İlhan, Mehmet Yıldırım, Ahmet Aykas, Abdullah Şenlikci, Vermi Değerli, Hilmi Güngör
doi: 10.5222/terh.2015.143  Sayfalar 143 - 150

3.
Meme Kanserinin Klinikopatolojik Özelliklerinin Moleküler Alt Tipe Göre Değerlendirilmesi
Evaluation Of Clinicopathological Features Of Breast Cancer According To The Molecular Subtypes
Melek Ünçel, Gamze Aköz, Zübeyde Yıldırım, Gönül Pişkin, Mustafa Değirmenci, Dudu Solakoğlu Kahraman, Duygu Ayaz, Gökhan Akbulut, Gülden Diniz
doi: 10.5222/terh.2015.151  Sayfalar 151 - 156

4.
Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumanni Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Predispozan Faktörler
Predictors Of Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii Infections in Intensive Care Unit
Birzat Emre Gölboyu, Onur Dülgeroğlu, Mürsel Ekinci, Pınar Karaca Baysal, Kenan Murat
doi: 10.5222/terh.2015.157  Sayfalar 157 - 164

5.
İntervertebral Kafes ile Anterior Servikal Diskektomi Ve Füzyon Sonrası Uzun Dönem Radyolojik Açılar
Long Term Radiological Angles After Anterior Cervical Discectomy and Fusion Operation Made by İntervertebral Cage
Ozan Ganiüsmen, Engin Çiftçi, Ali Samancıoğlu, Hakan Korkmaz, Güven Çıtak, Sultan Tarlacı
doi: 10.5222/terh.2015.165  Sayfalar 165 - 170

6.
Erken evre oral kavite tümörlerinde submandibular bez
Submandibular gland in early stage oral cavity cancer
Suphi Bulgurcu, İlker Burak Arslan, Erhan Demirhan, Melek Uncel, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2015.171  Sayfalar 171 - 174

7.
Kliniğimizde İzlenen Trombositopenili Hastaların Değerlendirilmesi
Assessment of Patients With Thrombocytopenia Followed in Our Clinic
Mehmet Can Ugur, Ferhat Ekinci, Cengiz Ceylan, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2015.175  Sayfalar 175 - 178

8.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan uzman hekimlerin sürekli tıp eğitimi faaliyetleri
Continuing medical education activities of specialists working in secondary health care hospitals in Eastern Anatolian Region
Birzat Emre Gölboyu, Onur Dülgeroğlu, Mürsel Ekinci, İlker Kızıloğlu, Erdem Sarı, Pınar Karaca Baysal
doi: 10.5222/terh.2015.179  Sayfalar 179 - 185

9.
Hiperlipidemili hastalarda başağrısı
Headache in hyperlipidemia patients
Funda Yıldırım Baş, Seden Demirci, Bahriye Arslan, Zeliha Salman
doi: 10.5222/terh.2015.186  Sayfalar 186 - 190

OLGU SUNUMU
10.
Splenomegali, servikal lenfadenopati ve hipergamaglobülinemi; Atipik bir Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
Splenomegaly, cervical lymphadenopathy and hypergammaglobulinemia; A case of atypical Familial Mediterranean Fever
Ayşen Türedi Yıldırım, Hüseyin Gülen, Safiye Uluçay, Sırrı Çam
doi: 10.5222/terh.2015.191  Sayfalar 191 - 194

11.
Yaygın Skalp Tutulumu olan Anjiyosarkom Tanılı Hastada Palyatif Tüm Skalp Işınlama Tekniği: Olgu Sunumu
Palliative Total Scalp Irradiation Technique in Patient with Widespread Scalp Involvement of Angiosarcoma: Case Report
Alaattin Özen, Kerem Duruer, Suzan Şanlısoy, Evrim Metcalfe, Özge Demirkaya, Melek Akçay, Durmuş Etiz
doi: 10.5222/terh.2015.195  Sayfalar 195 - 198

12.
Travma ilişkili erişkin kistik lenfanjioma
Traumatic adult cystic lymphangioma
Ceylan Ceylan, Abdullah Dalğıç, Yüksel Olgun, Gözde Malkoç, Nüket Eliyatkın, Tolga Kandoğan
doi: 10.5222/terh.2015.199  Sayfalar 199 - 202

13.
Bir adolesan olguda idiopatik orbital miyozit
Idiopathic orbital myositis in an adolescent case
Esra Demirtaş, Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Selin Öztürk, Dilek Çavuşoğlu, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/terh.2015.203  Sayfalar 203 - 205

14.
Santral ven kateterinin vertebral vene hatalı yerleşimi
Malposition of central venous catheter in vertebral vein
Halide Hande Şahinkaya, Fulya Yılmaz Duran, Oğuzhan Yeniay, Gizem Demir Şenoğlu, Erdem Arslan
doi: 10.5222/terh.2015.206  Sayfalar 206 - 208

15.
Nörofibromatozis ve Kolonjıokarsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
Neurofibromatosis with cholangiocarcinoma: A Case Report
Tuba Demirci Yıldırım, Utku Erdem Soyaltın, Andaç Develi, Deniz Yüce, Elif Gram, Bahar Engin, Mehmet Can Uğur, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2015.209  Sayfalar 209 - 211

EDITÖRE MEKTUP
16.
Nadir Bir Konjenital Anomali: Aksesuar Böbrek
A Rare Congenital Anomaly: Supernumerary Kidney
Mustafa Karabıçak, Hakan Türk, Batuhan Ergani, Mehmet Yoldaş, Ferruh Zorlu, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2015.212  Sayfalar 212 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale