Tepecik Eğit Hast Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Adölesan gebeliklerin istenmeyen obstetrik ve yenidoğan sonuçları
Unintended obstetric and neonatal consequences of adolescent pregnancies
Muzaffer Temur, Şükrü Budak, Yasemin Kılıç Öztürk, Cihan Kaya, Pelin Özün Özbay, Özgür Yılmaz
doi: 10.5222/terh.2016.093  Sayfalar 93 - 96

3.
Jeneralize Miyastenia Gravis Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Semptomları
Anxiety And Depression Symptoms In Patients With Generalized Myasthenia Gravis
Feray Güleç Uyaroğlu, Şule Bilgin, Elif Hacer Keleş, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.2016.097  Sayfalar 97 - 103

4.
Günübirlik Minör Ürolojik Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Midazolam Uygulanmasının Postoperatif Etkileri
The postoperative effects of preoperative midazolam application in outpatient elective urological surgery
Tuba Kuvvet Yoldaş, Mustafa Nuri Deniz, Mehmet Yoldaş, Arzum Erakgün, Elvan Erhan
doi: 10.5222/terh.2016.104  Sayfalar 104 - 108

5.
Böbrek Nakli Sonrası Cerrahi Girişim Gerektiren Vasküler Komplikasyonların Analizi
Analysis of Vascular Complications Requiring Surgical Intervention after Kidney Transplantation
Cem Tuğmen, İsmail Sert, Sait Murat Doğan, Eyüp Kebapcı, Hülya Colak, Sibel Ersan, Mustafa Ölmez, Cezmi Karaca
doi: 10.5222/terh.2016.109  Sayfalar 109 - 114

6.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Mrg İle Orofaringeal Bölgenin Değerlendirilmesi
MRI Evaluation of the Oropharyngeal Region in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Erdem Atalay Çetinkaya, Koray Koç, Kemal Kiraz, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2016.115  Sayfalar 115 - 119

7.
Böbrek Taşlarının Görüntüleme Yöntemleri İle Karakterizasyonu: Renkli Doppler Ultrasonda Twinkling Artefaktı ve Kontrastsız BT’de Dansite Ölçümü
Characterization Of Kidney Stones With Imaging Modalities: Twinkling Artifact In Color Doppler Ultrasound And Density In Non-Contrast-Enhanced CT
Çetin İmamoğlu, Fatma Gül Büyükbayraktar İmamoğlu, Alper Gök, İbrahim Halil Bozkurt, Cihan Düzgöl, Muharrem Tola, Zehra Hilal Adıbelli, Sarper Ökten, Erhan Tatar
doi: 10.5222/terh.2016.120  Sayfalar 120 - 126

8.
Kırk Yaş ve Altı ile Yetmiş Yaş ve Üstü Meme Kanserli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of patients with breast cancer 40 years of age and under and 70 years of age and older
Orhan Üreyen, Enver İlhan, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli
doi: 10.5222/terh.2016.127  Sayfalar 127 - 132

9.
HER2 pozitifliği ASCO/CAP 2013 ölçütleri ile artmaktadır
HER2 positivity is increasing according to the ASCO/CAP 2013 criteria
Nuket Eliyatkın, Hakan Özgür, Pınar Erçetin, Safiye Aktaş, Ali Küpelioğlu, Baha Zengel, Hakan Postacı
doi: 10.5222/terh.2016.133  Sayfalar 133 - 138

10.
Ulusal Sağlık Sisteminin hepatit B tedavisi için belirlediği karaciğer inflamasyon eşiklerinin ölçümünde invaziv olmayan skorlama sistemlerinin öngörme yeteneği
Predictive ability of non-invasive scores to measure the National Health System’s histologic active disease cutoffs triggering treatment chronic hepatitis B
Şebnem Çalık, Evren Vecdi Genç, Alpay Arı, Hatice Uluer
doi: 10.5222/terh.2016.139  Sayfalar 139 - 145

11.
Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi
Effect of low flow anesthesia educatıon on short term anesthetıc gas consumptıon
Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Oğuzhan Yeniay, Ezgi Direnç Külünk
doi: 10.5222/terh.2016.146  Sayfalar 146 - 150

12.
İntravasküler kanül yerleşim yerinin propofol enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi
Effect of the site of intravascular cannula on injection pain of propofol
Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Zeki Tuncel Tekgül, Nagihan Damar, Mine Parlak, Erdem Yaşar, Orhan Kılıç, Murat Yaşar Özkalkanlı
doi: 10.5222/terh.2016.151  Sayfalar 151 - 155

OLGU SUNUMU
13.
Kanama bulgusu olmayan çocuk hastada anormal koagülasyon test sonuçları: Olgu sunumu
Anormal coagulation test results in the pediatric patient without the bleeding: A case report
Fatma Demet İnce, Pınar Bilgi, Neşe Doğan, Elif Merve Arı, Lale Aldemir
doi: 10.5222/terh.2016.156  Sayfalar 156 - 160

14.
Klamidya Pnömonisiyle İlişkili Eritema Nodozum
Erythema Nodosum Associated with Chlamydia Pneumoniae Infection
Mine Düzgöl, Ahu Kara, Nuri Bayram, İlker Devrim
doi: 10.5222/terh.2016.161  Sayfalar 161 - 164

15.
A Rare Association: Ileal Duplication Cyst, Intestinal Diverticula and Meckel’s Diverticulum
Nadir Bir Birliktelik: İleal Duplikasyon Kisti, İntestinal Divertikül ve Meckel Divertikülü
Mehmet Can, Ali Sayan, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2016.165  Sayfalar 165 - 168

16.
Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
The Pilomatrixoma: A Case Report
Emre Dikmeer, Cem Karaali, Bülent Çalık, Sevil Sayhan
doi: 10.5222/terh.2016.169  Sayfalar 169 - 171

17.
Tirotoksikozun Nadir Bir Başvuru Sebebi: Jinekomasti
A Rare Presentation of Thyrotoxicosis: Gynecomastia
Muzaffer Ilhan, Seda Turgut
doi: 10.5222/terh.2016.172  Sayfalar 172 - 174

18.
Atipik Akdeniz benekli ateşi: Ege Bölgesi’nden ilk olgu
An atypic form of mediterranean spotted fever: First report in Aegean site of Turkish literature
Bengisu Ay, Şebnem Çalık, Banu Karaca, Selma Tosun
doi: 10.5222/terh.2016.175  Sayfalar 175 - 177

19.
Doğal Kapak Endokarditinde Nadir Bir Etken: Clostiridium Histolyticum
A Rare Cause Of Native Valve İnfective Endocarditis: Clostridium Histolyticum
Semih Gülle, Erdem Özel, Emin Taşkıran, Mustafa Yıldırım, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2016.178  Sayfalar 178 - 180

20.
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonunun Nadir Görülen Komplikasyonu: Yanlışlıkla Sol Ventriküle Yerleştirilen Sağ Ventrikül Leadi
Rarely Seen Complication Of Implantable Cardioverter Defibrilator Implantation: Inadvertent Malposition Of A Right Ventricular Lead In Left Ventricle
Sadık Volkan Emren, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak
doi: 10.5222/terh.2016.181  Sayfalar 181 - 184


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale