Tepecik Eğit Hast Derg: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V

DERLEME
3.
Karşılaştırmalı genomik hibridizasyon ve onkolojik araştırmalardaki önemi
Comparative genomic hybridization and the importance of oncological research
Hülya Tosun Yıldırım, Gülden Diniz, Safiye Aktaş
doi: 10.5222/terh.2018.001  Sayfalar 1 - 6

4.
Kanser Tedavisinde İmmünoterapinin Yeni Hedefi; Kontrol Noktası Blokajı
Blockade of the Checkpoint as New Target of the Immunotherapy in the Treatment of Cancer.
Betül Yaşin, Nuket Özkavruk Eliyatkın
doi: 10.5222/terh.2018.007  Sayfalar 7 - 11

KLINIK ARAŞTıRMA
5.
Beyaz kan hücre sayısı kostik alımı nedeniyle oluşan ciddi yaralanmayı öngörebilir
The White Blood Cell Count Can Predict Severe Injury Caused by Caustic Ingestion
Turgay Yılmaz Kılıç, Murat Yesilaras, Ozge Duman Atilla, Omer Burcak Binicier
doi: 10.5222/terh.2018.012  Sayfalar 12 - 16

6.
Sezaryen İle Doğum Yapan Kadınların Postpartum Erken Dönemde Öz Bakım ve Bebek Bakımı Konularında Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi
Determination of The Problems of Living In The Early Period Of Self Care and Baby Care
Keziban Amanak, Zekiye Karaçam
doi: 10.5222/terh.2018.017  Sayfalar 17 - 22

7.
Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırığında Ameliyat ve Floroskopi Süresi: Lateral ve Çapraz K Teli Tespiti Tekniklerinin Karşılaştırılması
Operative and Fluoroscopy Time in Pediatric Supracondylar Humeral Fracture Surgery: A Comparision Between Lateral Pinning and Cross Pinning Techniques
Hüseyin Tamer Ursavaş, Mustafa İncesu, Gökhan İlyas
doi: 10.5222/terh.2018.023  Sayfalar 23 - 28

8.
Özefagus Varis Kanamaları Dışındaki Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı 141 Hastanın Değerlendirilmesi
Evaluation of 141 Cases with Non-Variceal Gastrointestinal System Bleeding
Ferhat Ekinci, Utku Erdem Soyaltın, Ercan Ersoy, Ömer Burçak Binicier, Coşkun Yıldız, İhsan Sedat Ertem, Harun Akar
doi: 10.5222/terh.2018.029  Sayfalar 29 - 32

9.
Üniversite Öğrencileri Arasında Tütün Kullanımı Prevalansı
Self-Reported Prevalence of Tobacco Use; Including the Fagerstrom Test, among an Universi-ty Students, Turkey
Hüseyin Elbi, Ayse Aktas, Suheyla Rahman, Selim Altan, Beyhan Cengiz Ozyurt
doi: 10.5222/terh.2018.033  Sayfalar 33 - 38

10.
Periton Diyaliz Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyon ve Peritoneal Transport Hızının Arteriyel Sertlikle İlişkisi
Relation of Residual Renal Function and Peritoneal Transport Rates with Arterial Stiffness in Peritoneal Dialysis Patients
Melahat Çoban, Ayça İnci
doi: 10.5222/terh.2018.039  Sayfalar 39 - 46

11.
Üniversite öğrencilerinde alkol kullanımı ve alkol kullanımı ile ilişkili faktörler
Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students
Ebru Aldemir, Hande Çelikay, Demet Havaçeliği Atlam, Kültegin Ögel, Ayşe Ender Altıntoprak
doi: 10.5222/terh.2018.047  Sayfalar 47 - 56

12.
Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Prostat Hacmi İle Prostat Kanseri Arasındaki İlişki
Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy
Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım, Gökhan Koç, Gülden Diniz, Zafer Kozacıoğlu
doi: 10.5222/terh.2018.057  Sayfalar 57 - 61

OLGU SUNUMU
13.
Geriatrik Hastada Karın Ağrısı Ayırıcı Tanısı: Kendini Sınırlayan Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Differential Diagnosis of Geriatric Patients with Abdominal Pain: Self-Limiting Abdominal Aortic Aneurysm Rupture
Hüseyin Elbi, Adnan Bilge, Mehmet İrik
doi: 10.5222/terh.2018.062  Sayfalar 62 - 64

14.
Senkron mide ve böbrek malignite olgusu
A case of synchronous malignancy of stomach and kidney
Mustafa Taner Bostancı, Oğuzhan Eyi, Gülfidan Öztürk, Ahmet Seki, Fatih Yalçınkaya
doi: 10.5222/terh.2018.065  Sayfalar 65 - 68

15.
Nadir Bir Akut Appendisit Nedeni: Enterobius Vermicularis Enfestasyonu
A Rare Cause of Acute Appendicitis: Infestation of Enterobius Vermicularis
Bengi Balci, Mehmet Üstün, Özhan Çetindağ, Tuğba Karadeniz, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın
doi: 10.5222/terh.2018.069  Sayfalar 69 - 71

16.
Cat Eye Sendromu: Olgu Sunumu
Cat Eye Syndrome: Case Report
Özlem Üzüm, Tuba Tınastepe, Kayı Eliaçık, Yaşar Bekir Kutbay, Özgür Kırbıyık, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/terh.2018.072  Sayfalar 72 - 74


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale