Tepecik Eğit Hast Derg: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V

KLINIK ARAŞTıRMA
2.
Hastanemize başvuran hastalarda anestezi farkındalığının ve ameliyat öncesi görüşmenin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation the awareness of anesthesia and effectiveness of preoperative consultation among the patients in our hospital
Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Mine Parlak, Nagihan Damar, Fulya Yılmaz Duran, Halil Yıldırım
doi: 10.5222/terh.2018.075  Sayfalar 75 - 82

3.
Türk Toplumunda Patellar Kondromalazi: Prevalansı ve Patella Tipleri ile Olan İlişkisi
Patellar Chondromalacia in Turkish Population: Prevalence and Relationship with Patella Types
Erdem Arslan, Türker Acar, Zehra Hilal Adıbelli
doi: 10.5222/terh.2018.083  Sayfalar 83 - 88

4.
Yetişkin Popülasyonda Postoperatif Kronik Ağrı İnsidansı ve Prediktif Faktörlerin Analizi
Analysis of the Incidence and Predictive Factors of Chronic Postoperative Pain in Adult Population
Pervin Sutaş Bozkurt, Zeki Özen, Elif Kartal, İlkim Ecem Emre, Çiğdem Selçukcan Erol, Fatma Önay Koçoğlu, Gürcan Güngör, Cem Güneyli, Gökçen Başaranoğlu, Eser Özlem Ünlüsoy, Özlem Uğur, Sibel Buluç Bulgen
doi: 10.5222/terh.2018.089  Sayfalar 89 - 94

5.
Myeloproliferatif Neoplazmlarda JAK2V617F Mutasyonu ile Trombosit Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship between JAK2V617F Mutation and Platelet Functions in Myeloproliferative Neoplazms
Gülsüm Akgün Çağlıyan, Sibel Kabukçu Hacıoğlu
doi: 10.5222/terh.2018.095  Sayfalar 95 - 98

6.
Perikardiyal efüzyonlarda sitolojik değerlendirme yolumuzu aydınlatabilir mi?
Could the cytological evaluation of pericardial effusions illuminate our path?
Cenk Ekmekci, Sümeyye Ekmekci, Yelda Dere, Yasemen Adalı, Selim Ekinci, Ali Kemal Çabuk, Pınar Öksüz, Hatice Solmaz, Öner Özdoğan
doi: 10.5222/terh.2018.099  Sayfalar 99 - 103

7.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atakta terapötik teofilin düzeyi
Therapeutic theophylline levels in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
Nilüfer Aslankara, Nimet Aksel, Ayşe Özsöz, Aydan Mertoğlu, Güneş Şenol, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/terh.2018.104  Sayfalar 104 - 110

8.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen İntoksikasyon Olgularında Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of plasmapheresis in intoxicated patients
Ebru Özen, Serdar Ekemen, Erman Şen, Alpaslan Akcan, Birgül Büyükkıdan
doi: 10.5222/terh.2018.111  Sayfalar 111 - 115

9.
Mahkumiyetin Akciğer Kanserinde Yaşam Süresini Etkisi
Affect of conviction on life span in lung cancer
Sami Deniz, Dursun Alizoroğlu, Mustafa Canbaz, Zühre Sarp Taymaz, Zübeyde Gülce, Jülide Çeldir Emre, Ahmet Emin Erbaycu
doi: 10.5222/terh.2018.116  Sayfalar 116 - 120

OLGU SUNUMU
10.
Üçüncü basamak bir merkezin perkütan aort koarktasyonu tedavisi deneyimi: 3 vakalık sunum ile kısa bir litaratüre bakış
Experience on the treatment of percutaneous aortic coarctation in a tertiary care center: a short literal view with three case presentations
Emre Özdemir, Sadık Volkan Emren, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
doi: 10.5222/terh.2018.121  Sayfalar 121 - 126

11.
Cerrahi rezeksiyon uyguladığımız "zor" kolorektal polipler
"Difficult" colorectal polyps resected surgically
Mustafa Taner Bostancı, Ahmet Seki, Alperen Avcı, Sanem Çimen, Aysun Gökçe, Mutlu Şahin, Kerim Bora Yılmaz, Zafer Ergül
doi: 10.5222/terh.2018.127  Sayfalar 127 - 130

12.
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparine Bağlı Büllöz Hemorajik Dermatoz: Olgu Sunumu
Hemorrhagic Bullous Dermatosis Associated With Low Molecular Weight Heparin: A Case Report
Filiz Güldaval, Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar, İbrahim Onur Alıcı, Sedat Tunçok, Sülün Ermete, Melih Büyükşirin
doi: 10.5222/terh.2018.131  Sayfalar 131 - 134

13.
Pelvik Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Tubal Hidatik Kist
Differential Diagnosis of Tubal Hydatid Cyst in the Pelvic Masses
Adnan Budak, Aykut Özcan, Tuğba Karadeniz, Ramazan Güven, Muzaffer Sancı
doi: 10.5222/terh.2018.135  Sayfalar 135 - 138

14.
Akut apandisiti taklit eden endometriozis: Olgu sunumu
Endometriosis mimicking acute appendicitis: Case report
Melis Yemen, Sümeyye Ekmekçi, Ali Kemal Kayapınar
doi: 10.5222/terh.2018.139  Sayfalar 139 - 141

15.
Memenin primer intrakistik skuamöz hücreli karsinomu
Primary intracystic squamous cell carcinoma of breast
Sümeyye Ekmekci, Evren Uzun, Merih Güray Durak, Pınar Balcı, Ali İbrahim Sevinç, Tülay Canda
doi: 10.5222/terh.2018.142  Sayfalar 142 - 144

16.
Nadir Görülen Bir Füzyon Anomalisi: Ters At Nalı Böbrek
A rare fusion anomaly: Reverse Horseshoe Kidney
Elif Perihan Öncel, Seçil Arslansoyu Çamlar, Caner Alparslan, Eren Soyaltın, Belde Kasap Demir, Demet Alaygut, Fatma Mutlubaş, Önder Yavaşcan
doi: 10.5222/terh.2018.145  Sayfalar 145 - 147

EDITÖRE MEKTUP
17.
Renal hücreli karsinomda dalak ve kas metastazı
Spleen and muscle metastasis in renal-cell carcinoma
Mustafa Reşorlu, Nilüfer Aylanc, Ozan Karatağ, Muhsin Özgün Öztürk
doi: 10.5222/terh.2018.148  Sayfalar 148 - 150
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale