Tepecik Eğit Hast Derg: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V

KLINIK ARAŞTıRMA
3.
Hiperemesis gravidarumun doğum ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi
Effects of hyperemesis gravidarum on birth and neonatal outcomes
Ahkam Göksel Kanmaz, Adnan Budak
doi: 10.5222/terh.2018.25348  Sayfalar 151 - 154

4.
Kronik Hepatit C Hastalarında Pegile-İnterferon Ve Ribavirin Tedavisinin Trigliserit İndeks Ve Metabolik Faktörler Üzerine Etkisi
Influence of Pegylated Interferon and Ribavirin on Triglyceride Index and Metabolic Factors in Patients With Chronic Hepatitis c
Betül Koyuncu, Zeynep Altın, Serhat Özer, Fatih Aslan, Belkıs Ünsal
doi: 10.5222/terh.2018.91259  Sayfalar 155 - 162

5.
Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Nötrofil Lenfosit Oranı ile Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yanıtın İlişkisi
The Correlation Between Neutrophil - Lymphocyte Ratio and Neoadjuvant Chemoradiotherapy Response Prediction in Locally Advanced Rectal Cancer
Veysel Karahan, Mehmet Üstün, Levent Uğurlu, Tayfun Kaya, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın
doi: 10.5222/terh.2018.00922  Sayfalar 163 - 168

6.
Pediatrik gastrointestinal sistem endoskopik biyopsi bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric gastrointestinal system endoscopic biopsy findings
Dudu Solakoğlu Kahraman, Gülden Diniz, Maşallah Baran
doi: 10.5222/terh.2018.75537  Sayfalar 169 - 174

7.
Rokuronyum ilişkili geri çekme hareketi üzerine menstrual siklusun etkileri
Effects of the menstrual cycle on rocuronium injection-related withdrawal movement
Sinan Yılmaz, Selda Demircan Sezer
doi: 10.5222/terh.2018.16878  Sayfalar 175 - 180

8.
Böbrek biyopsilerinin histopatolojik profili: tek merkez, dört yıllık deneyim
Histopathological profile of kidney biopsies: single center, four years experience
Emel Tekin, Gülden Diniz, Tuğba Karadeniz, Harun Akar, Önder Yavaşcan
doi: 10.5222/terh.2018.86619  Sayfalar 181 - 186

9.
Monosit Sayısının HDL-Kolesterole Oranı ile Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Dönemdeki Sonuçlar
Monocyte count to HDL-Cholesterol Level Ratio on Post-operative Outcome After Coronary Bypass Surgery
Ahmet Dolapoglu, Eyup Avci, Muhammed Kizilgul
doi: 10.5222/terh.2018.94546  Sayfalar 187 - 190

10.
Primer hiperparatiroidizmde bilateral boyun eksplorasyonuna karşı minimal invaziv paratiroidektomi
Minimally invasive parathyroidectomy versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism
Bülent Çalık, Cem Karaali, Emre Dikmeer, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın, Gökhan Akbulut
doi: 10.5222/terh.2018.80148  Sayfalar 191 - 196

11.
Helicobacter pylori ve semptomatik kolelitiasis arasındaki ilişki
The relation between Helicobacter pylori and symptomatic cholelithiasis
Özhan Çetindağ, Bengi Balci, İsmail Sert, Sümeyye Ekmekçi, Gülden Diniz, Fuat İpekçi
doi: 10.5222/terh.2018.68094  Sayfalar 197 - 202

12.
Dirençli Hipertansiyon ve NT-proBNP Düzeyleri Arasındaki İlişki
The relationship between resistant hypertension and NT-proBNP levels
Ebru Ipek Turkoglu, Emine Cigdem Kircicegi Cicekdag
doi: 10.5222/terh.2018.83007  Sayfalar 203 - 207

13.
Yaşlı Kadınlarda Üriner İnkontinas: Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesi
Urinary Incontınence in Elderly Women: Daily Life Activities and Quality of Life
Özlem Sinan, Tülay Başak, Gülten Güvenç, Gönül Kurt
doi: 10.5222/terh.2018.52386  Sayfalar 208 - 214

14.
Apikal vajinal prolapsus tedavisinde laparoskopik sakrokolpopeksi operasyonu;tek merkez verisi
Laparoscopic sacrocolpopexy operation in the treatment of apical vaginal prolapse, single center data
Adnan Budak, Abdurrahman Hamdi İnan
doi: 10.5222/terh.2018.43043  Sayfalar 215 - 219

15.
Cerrahlar için ekstragenital endometriozisin önemi
The importance of extragenital endometriosis for surgeons
Hüseyin Esin, Cem Karaali, Can Arıcan, Tayfun Kaya, Mehmet Üstün, Gülden Diniz, Cengiz Aydın, Mustafa Emiroğlu
doi: 10.5222/terh.2018.68926  Sayfalar 220 - 224

16.
İnce barsak transplantasyonu uygulanan hastaların peroperatif elektrolit, asit- baz dengesi, hemodinamik verilerinin ve anestezik yönetiminin erken mortalite üzerine etkisi
The effect of perioperative electrolyte, acid-base balance, hemodynamic data and anesthetic management on early mortality of patients with small bowel transplantation
Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Yücel Karaman, İsmail Sert, Cem Tuğmen, Eyüp Kebapçı, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt
doi: 10.5222/terh.2018.82612  Sayfalar 225 - 231

OLGU SUNUMU
17.
İnverted papillomda nekrotizan granülomatöz enflamasyon
Necrotizing granulomatous inflammation in inverted papilloma
Sümeyye Ekmekci, Ülkü Küçük, Samir Abdullazade, Melis Yemen, Anıl Hişmi, Emel Ebru Pala, İbrahim Çukurova
doi: 10.5222/terh.2018.68553  Sayfalar 232 - 235

18.
Eş zamanlı pankreas multipl yan dal intraduktal papiller müsinöz neoplazm ve kolon adenokarsinom vakası
A case of syncronous pancreatic multiple branch-type intraductal papillary mucinous neoplasm and colon adenocarsinoma
Mustafa Taner Bostancı, Ahmet Seki, Mehmet Şah Benk, Ata Türker Arıkök, Alper Dilli
doi: 10.5222/terh.2018.27167  Sayfalar 236 - 239

19.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale