Tepecik Eğit Hast Derg: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 1993
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Türkiye'de Hemoglobinopati Sorunu
The Hemoglobinopathy Problem in Turkey
Çiğdem Altay
doi: 10.5222/terh.1993.55450  Sayfalar 1 - 8

2.
Çeşitli Boy Kısalıklarında Büyüme Hormonu Tedavisi
Growth Hormone Therapy For Various Short Stature
Işın Yaprak, Figen Koloğlu, Şule Can, Ebru Özerkan, Nejat Aksu
doi: 10.5222/terh.1993.85594  Sayfalar 9 - 20

3.
Cushing Sendromuna Güncel Bir Bakış
An Up To Date Look At The Cushıng's Syndrome
Neşet Köksal
doi: 10.5222/terh.1993.93727  Sayfalar 21 - 29

4.
Aids'de Miyopati
Aids Associated Myopathy
Serdar Kesken, Yaşar Zorlu
doi: 10.5222/terh.1993.60562  Sayfalar 30 - 32

5.
Deneysel Vena Porta Trombozunun Streptokinaz İle Tedavisi
Treatment of Experimental Portal Vein Thrombosis With Streptokinase
Tarık Çağa, Firdevs Gürer, Orhan Yurtsever, Bekir Yaşar
doi: 10.5222/terh.1993.22534  Sayfalar 33 - 36

6.
Çocuklarda Gastroözofageal Reflü Tanımlamasında Yeni Bir Yöntem: 24 Saat Distal Eosephageal Ph-Metry
A New Method in Diagnosing Gastroeosephageal Reflux in Children: 24 Hours Distal Eosephageal Ph-Metry
Ahmet Arıkan, Kadir Genç, Ümit Sakallı, Özkan Herek, Mehmet Demircan, Oktay Mutaf
doi: 10.5222/terh.1993.80775  Sayfalar 37 - 40

OLGU SUNUMU
7.
Akut Fulminan Hepatitli Çocukların Tedavisi
Treatment Of Acute Fulminant Hepatitis in Children
Esen Demir, Nermin Ölçer, Canan Vergin
doi: 10.5222/terh.1993.98252  Sayfalar 41 - 45

8.
Stres Üriner İnkontinensli 11 Olguda Modifiye Marshall-Marchetti- Krantz Ameliyat Sonuçları
The Results of Modified Marshall-Marchetti-Krantz Operation in 11 Cases With Stress Urinary Incontinence
Umur Kuyumcuoğlu, Fuat Demirci, Orhan Ünal, Erkut Attar
doi: 10.5222/terh.1993.69560  Sayfalar 46 - 51

9.
Uzamış Gebelik Ve Postterm Gebelik Olgularının Analizi
The Analysis of The Prolonged And Postterm Pregnancy Cases
Gülseren Erhan, Niyazi Aşkar, Uçar Asena, Efsane Poordolat
doi: 10.5222/terh.1993.17478  Sayfalar 52 - 56

10.
Tubal Sterilizasyonda Farklı Yöntemlerin Etkinlikleri
Effectiveness of Different Type of Tubal Sterilization Methods
Adli Karaman, Bülent Uran, Atalay Yıldırım, Atilla Erler
doi: 10.5222/terh.1993.35219  Sayfalar 57 - 62

11.
Ses Telleri Anatomisinin Ultrason İle Değerlendirilmesi
The Sonographic Evaluation of The Vocal Cord Anatomy
Orhan Oyar, Nevra Elmas, Refik Killi, Fazıl Apaydın, Erkan Sevinç, Esin Emin Üstün
doi: 10.5222/terh.1993.98215  Sayfalar 63 - 66

12.
İstirahat Halinde ve Uyarılmış Parotis Bezi Salgısında Saptanan Na, K, Ca, Mg ve Inorganik Fosfat Değerleri
Na, K, Ca, Mg and Inorganic Phosphate Values Determined From The Resting And Stimulated Parotis Saliva
Çiğdem Erdoğan, Nurselen Toygar, Sevtap Günbay
doi: 10.5222/terh.1993.26937  Sayfalar 67 - 72

13.
Çocukta İdiopatik Pulmoner Hemosiderosis
A Child With Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis
Işın Yaprak, Sezin Aşık, Berrak Sarıoğlu, Savaş Kansoy, Cengiz Sert, Hürriyet Turgut
doi: 10.5222/terh.1993.25488  Sayfalar 73 - 76

14.
Doğuştan Dev Üretra
Congenital Megalourethra
Salih Çetinkurşun, Cengiz Koçyiğit, Mehmet Turgay Sakarya, Fahrettin Alpaslan
doi: 10.5222/terh.1993.72762  Sayfalar 77 - 81

15.
İçe Kilitlenme Sendromlu Olgu
A Case of Locked-in Syndrome
Faik Budak, Atilla İlhan, Mehmet Özmenoğlu, Sezer Şener Komşuoğlu
doi: 10.5222/terh.1993.05435  Sayfalar 82 - 84

16.
Talasemide İntrathorasik Ekstramedüller Hematopoez Olgusu
Intrathoracic Extramedullary Hematopoisesisin Thalassemia
Leman Öralay Yurdakul, Güler Tolgonay, Remide Arkun, Ege Süzer, Işın Yaprak, Ali Nihat Eraslan
doi: 10.5222/terh.1993.23922  Sayfalar 85 - 88

DIĞER
17.
Türkiye'deki Tıp Dergilerinin Sorunları Ve Öneriler
Problems Of Medical Journalsin Turkey And Proposals
Ceyhun İrgil, Emel İrgil
doi: 10.5222/terh.1993.73627  Sayfalar 89 - 94

18.
Ülkemizde Yapılan Çalışmaları Önemsemeli Ve Gerekirse Eleştirmeliyiz
We Should Give Enough Attention To Domestic Studies And Criticize Them
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1993.79092  Sayfalar 95 - 96


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale