Tepecik Eğit Hast Derg: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 1994
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Kolorektal Kanserlerin Oluşumunda Moleküler Genetik Değişiklikler
Molecular Genetic Basis on Carcinogenesis of Colo-Rectal Tumors
Orhan Terzioğlu
doi: 10.5222/terh.1994.94752  Sayfalar 1 - 6

2.
Üremik Kanama: Kısa Bir İnceleme
Uremic Bleeding: A Concise Review
Şinasi Salman
doi: 10.5222/terh.1994.52735  Sayfalar 7 - 13

3.
Spina Bifida ve Meningomiyelosel
Spina Bifida and Myelomeningocele
Hayati Atabay, Celal İplikçioğlu
doi: 10.5222/terh.1994.67137  Sayfalar 14 - 19

4.
SSK Tepecik Hastanesi Doku Tiplendirme Laboratuvarında 891 Olguda HLA Dağılımı
HLA Distribution in 891 Cases Evaluted in Our Tissue Typing Laboratory
Füsun Karaarslan, Işıl Çöker, Harika Sert, Deniz Egeli, Suat Çağlayan
doi: 10.5222/terh.1994.08972  Sayfalar 20 - 23

5.
Karaciğer Lezyonlarının Ultrasonografik İnce İğne Biyopsisi
Sonographically Guided Fine Needle Aspiration of Liver Lesions
Leman Öralay Yurdakul, Ali Nihat Eraslan, Ümit Bayol, Süheyla Sarpay, Güler Tolgonay, Ege Süzer
doi: 10.5222/terh.1994.29956  Sayfalar 24 - 31

6.
Karaciğer Tümörlerinin Ayırıcı Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi
Colour Doppler Ultrasonography in Differential Diagnosis of Liver Tumours
Tahir Güven Sandıkçıoğlu, Ümit Bayol, Süheyla Sarpay
doi: 10.5222/terh.1994.60790  Sayfalar 32 - 36

7.
20 Laktaz Yetmezlikli Olguda Laktoz İçeren Test Yemeklerine Tolerans
The Tolerance To Test Meals Consisting Lactose in 20 Cases With Lactase Insufficiency
Ali Rıza Sanul, Ahmet Ömer Özütemiz, Yücel Batur, Oktay Tekeşin
doi: 10.5222/terh.1994.40257  Sayfalar 37 - 40

8.
İstirahat ve Uyarılmış Tükrük Salgısındaki Na, K, Ca, İnogarnik Fosfat ve Mg Değerlerinin Parotis Salgısındaki Değerlerle Karşılaştırılması
Comparison of Na, K, Ca, Inorganic Phosphate and Mg Values in The Parotis Secretion With Whole Saliva Determined At Rest And Stimulatton
Çiğdem Erdoğan, Nurselen Toygar, Sevtap Günbay
doi: 10.5222/terh.1994.22316  Sayfalar 41 - 45

OLGU SUNUMU
9.
Yetişkinlerde İntestinal Nonrotasyon
Intestinal Nonrotationin An Adult
Emin Yeğinboy, Ali Kaya Ersoy
doi: 10.5222/terh.1994.02886  Sayfalar 46 - 50

10.
Uterusun Malin Mikst Müllerian Tümörü
Malignant Mixed Müllerian Tumor Of Uterus
Özden Vural, Salim Güngör, Dilek Bitik, Hilal Koral
doi: 10.5222/terh.1994.55305  Sayfalar 51 - 55

11.
Renkli Doppler Ultrasonografi İle Tanı Konan Testiküler Torsiyon Olgusu
A Case of Testicular Torsion Diagnosed By Color Doppler Ultrasound
Zehra Hilal Adıbelli, Cengiz Yılmaz
doi: 10.5222/terh.1994.09382  Sayfalar 56 - 59

DIĞER
12.
Eğitim Hastanelerinde Acil Servislerin Sorunları
The Problems in Emergency Units of Teaching Hospitals
Ragıp Kayar, Mehmet Karatosun, İlhami Solak, John Fowler, Faik Urbarlı, Turan Sofuoğlu
doi: 10.5222/terh.1994.47597  Sayfalar 60 - 65
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
MEKTUP Çocuk Nörolojisi'nin Bugünü ve Yarını
LETTER Today and Tomorrow of Pediatric Neurology
Ayfer Ülkü
doi: 10.5222/terh.1994.33733  Sayfalar 66 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Türk Tıbbı Yara Aldı
Turkish Medicine Receives Injury
Suat Çağlayan
doi: 10.5222/terh.1994.37450  Sayfa 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Cumhuriyet Dönemi (1928-1994) Tıp Dergilerimizin Kısaltılmış İsim İndeksi ve Analizi
Analysis And Abbreviated List of Medical Journals Published in Turkey Between 1928-1994
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1994.48524  Sayfalar 69 - 73


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale