Tepecik Eğit Hast Derg: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Klinik Nörofizyoloji'nin Tarihsel Gelişimi
Historical Development Of Clinical Neurophsiology
Cumhur Ertekin
doi: 10.5222/terh.1995.94910  Sayfalar 1 - 4

2.
Gebelik ve Lohusaliktaki Trombotik Mikroanjiyopatiler
Thrombotic Microangiopathies in Pregnancy And The Postpartum Period
Şinasi Salman
doi: 10.5222/terh.1995.24983  Sayfalar 5 - 10

3.
Alzheimer Hastalığı
Alzheimer's Disease
Serdar Kesken
doi: 10.5222/terh.1995.23722  Sayfalar 11 - 20

4.
Akut Brusellozlu 53 Olguda Klinik Ve Laboratuvar Bulguları
Clinical And Laboratory Findings Of 53 Cases With Acute Brucellosis
Gülsen Okan, Mehmet Candan, Cemile Çakmak, Ayşegül Barış
doi: 10.5222/terh.1995.66449  Sayfalar 21 - 24

5.
Mitral Balon Valvüloplasti Uygulamasından Önce Ve Sonra Atrial Natriüretik Peptid Değişiklikleri
Changesin Atrial Natriuretic Peptide Levels Before and After Balloon Valvuloplasty
Bahar Boydak, Dilek Özmen, Hasan Yılmaz, Bülent Gürcay, Cüneyt Türkoğlu
doi: 10.5222/terh.1995.81524  Sayfalar 25 - 28

6.
İntraaortik Balon Pompası Uygulamasının Kan Atrial Natriüretik Peptid Düzeyine Etkisi
Effects of Intraaortic Balloon Pump Treatment On Atrial Natriuretic Peptide Levels
Bahar Boydak, Dilek Özmen, Hasan Yılmaz, Azem Akıllı, Cüneyt Türkoğlu
doi: 10.5222/terh.1995.95602  Sayfalar 29 - 33

7.
Polikistik Over Sendromunda
Changesin
Bilgin Özmen, Dilek Özmen, Gülgün Ergezer
doi: 10.5222/terh.1995.37786  Sayfalar 34 - 39

8.
Postmenopozal Osteoporozda, Kemiğin Dansitometrik Ölçümleri İle Sintigrafik Bulguları Arasındaki İlişkiler
The Relationship Between Bone Mineral Density Measurements And Bone Scintigraphy Findings in Postmenopausal Osteoporosis
Bilgin Özmen, Kamil Kumanlioğlu, Hayal Özkılıç
doi: 10.5222/terh.1995.06641  Sayfalar 40 - 45

9.
Yineleyen İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Tc99m DMSA Sintigrafinin Önemi
The Efficacy of Tc99m DMSA Scan in Children With Recurrent Urinary Tract Infection
Nejat Aksu, Göksün Şekerler, Işın Yaprak, Sema Özinel, Ahmet Eyigör, Haldun Öniz, Erhun Kasırga, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5222/terh.1995.54770  Sayfalar 46 - 51

10.
Homozigot Beta Talasemili Hastalarda Solunum Fonksiyonları
Pulmonary Function in The Patients With Thalassemia
Esen Demir, Canan Vergin, Nazan Çetingül, Kaan Kavaklı, Senay Öztop, Güngör Nişli, Remziye Tanaç, Ertürk Erdinç, Müzeyyen Varol
doi: 10.5222/terh.1995.45228  Sayfalar 52 - 56

11.
Meme Kanseri Ve Proliferatif Lezyonlarda p53 Ve c-erb Pozitifliği
The Positivity of p53 And c-erb in Cancer and Proliferative Lesion of Breast
Aydanur Kargı, Meral Koyuncuoğlu, Oya Göre
doi: 10.5222/terh.1995.06791  Sayfalar 57 - 61

OLGU SUNUMU
12.
Memenin Müsinöz Karsinomları (8 Olgu)
Mucinous Carcinoma of The Breast ( 8 Cases)
Özden Vural, Salim Güngör
doi: 10.5222/terh.1995.89490  Sayfalar 62 - 68

13.
Elektif Jinekolojik Operasyonlarda Anestezi Öncesi Rutin İncelemelerin Boyutu ve Gerekliliği
The Extent And Value of Routine Preoperative Tests Before Anestesia in Elective Gynecologic Operations
Bülent Uran, Nurettin Demir, Zehra Mete, Müfit Özyiğit, Atilla Erler
doi: 10.5222/terh.1995.84890  Sayfalar 69 - 73

14.
Menopoz Tedavisinde Transdermal ve Oral Östrojenin Lipid Metabolizmasına Etkileri
The Effects of The Oral And Transdermal Estrogens on Lipid Metabolism of Postmenopausal Women
Haluk Erkur, Üzeyir Kırca, Bülent Dutsağ, Emine Yağlı, Suzan Ünlütürk
doi: 10.5222/terh.1995.36776  Sayfalar 74 - 77

15.
Herediter Nonpolipozis Kolorektal Kanser Ailesi
A Family With Hereditary Nonpolipoid Colocteral Carcinoma
Emin Yeğinboy, Mehmet Emin Büyükerkmen, Ümit Bayol, Cezmi Karaca, Atilla Çökmez
doi: 10.5222/terh.1995.52499  Sayfalar 78 - 82

16.
Asfiksiyan Torasik Displazi Olgusu
A Case of Asphyxiating Thoracic Dysplasia
Bekir Aydın, Gülşen Dizdarer, Işın Yaprak, Esin Emin Üstün
doi: 10.5222/terh.1995.54849  Sayfalar 83 - 87

17.
Midedeki Yabancı Cismin (Kurşun Kalem) Gastrotomi'siz Çıkartılması
Removal Of Foreign Object (Pencil) From Stomach Without Gastrotomy
Erol Balık, İbrahim Ulman, Volkan Erikçi
doi: 10.5222/terh.1995.87239  Sayfalar 88 - 91

18.
Konjenital Hidronefrozun Spontan Rezolusyonu
Spontaneous Resolution of Congenital Hydronephrosis
Yakup Erkan Erata, Berrin Acar
doi: 10.5222/terh.1995.25042  Sayfalar 92 - 96

19.
Konjenital Karaciğer Fibrozu Olgusu
A Case of Congenital Hepatic Fibrosis
Harun Yenice, Ziya Günal, Sinan Erten
doi: 10.5222/terh.1995.08835  Sayfalar 97 - 99

20.
Tüberküloz Salpinjit Olgusu
A Case of Tuberculous Salpingitis
Mansur Kamacı, Rıfat Hakkı Gürsoy, Hüsamettin Sargın, Eşref Demir
doi: 10.5222/terh.1995.96899  Sayfalar 100 - 103


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale