Tepecik Eğit Hast Derg: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Türkiye'de Duodenal Ülser Preforasyonlarına Cerrahi Yaklaşım: 9 Seri İncelenmesi
The Surgical Approach To The Duodenal Ulcer Perforations in Turkey: A review of 9 series
Muharrem Karaoğlan, Bahattin Canbeyli, Bekir Özenen, Avni Şamlı
doi: 10.5222/terh.1995.79732  Sayfalar 105 - 118

2.
Nörofibromatozisli Hastalarda Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri
Central Nervous System Tumors in Neurofibromatosis
Özcan Binatlı, Celal İplikçioğlu, Yusuf Kuyucu
doi: 10.5222/terh.1995.43739  Sayfalar 119 - 125

3.
Hipertansif Hastalarda Biyoritimler ve Bunların Tedaviye Etkileri
Biorhythms And Their Effects On Therapy in Cases With Hypertension
İstemi Nalbantgil
doi: 10.5222/terh.1995.52824  Sayfalar 126 - 129

4.
Meme Kanserinde Ağrıya Yaklaşım
Approach To The Pain in Breast Cancer
Serdar Erdine
doi: 10.5222/terh.1995.33230  Sayfalar 130 - 134

5.
Teknikte Uzmanlaşma İnguinal Hernilerde Nüksü Azaltabilir Mi?
May Specialization in Hernia Repair Reduce The Recurrence of Groin Hernias
Nurcan Gülter, Atilla Örsel, Hüdai Genç
doi: 10.5222/terh.1995.38354  Sayfalar 135 - 138

6.
Açıklanamayan İnfertilite Olgularında Fallopian Sperm Perfüzyonu Ve İntrauter İnseminasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
Comparison of Fallopian Tube Sperm Perfusion And Intra Uterin Insemination in Unexplainedinfertile Women
Faik Koyuncu, Ahmet Önoğlu, Türkiz İsparta, Yiğit Özgenç, Neslihan Çetintaş, Nurettin Demir
doi: 10.5222/terh.1995.13872  Sayfalar 139 - 143

7.
İnfertil Olgularda Histerosalpingografi ve Laparoskopi Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Hysterosalpingography And Laparoscopic Findings in Infertile Women
Faik Koyuncu, Ahmet Önoğlu, Yiğit Özgenç, Neslihan Çetintaş, Erdinç Balık
doi: 10.5222/terh.1995.73669  Sayfalar 144 - 147

8.
Memenin Proliferatif Lezyonlarının Histopatolojik Tanılarının Tekrarlanabilirliği
Ductal Epithelial Proliferative Lesions of The Breast. A Reproducibility Study.
Aydanur Kargı, Meral Koyuncuoğlu, Tülay Canda, Emek Özen, Gonca Ataç
doi: 10.5222/terh.1995.01430  Sayfalar 148 - 151

9.
Laparoskopik Kolesistektominin Peroperatif Komplikasyonlarının Tedavisinde Mini- Laparotomik Girişim
Minilaparotomy in The Treatment of Intraoperative Compliations of Laparoscopic Cholecystectomy
Bahattin Canbeyli, Muharrem Karaoğlan, Nejat Akyıldız, Yahya Çapkis, Haydar Şimşek, Mahmut Eken
doi: 10.5222/terh.1995.74857  Sayfalar 152 - 156

OLGU SUNUMU
10.
İntraoperatif Tanıda Baskıc (İmprint) Sitolojisi ve Dondurulmuş Kesit (Frozen Section) Yöntemlerinin Karşılaştırılması: 381 Olgu
Comparison of Imprint Cytology and Frozen Section Techniques at Intraoperative Diagnosis: 381 Cases
Muhan Erkuş, Süheyla Cumurcu, Aydın Şahin, Murat Cirik, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1995.12893  Sayfalar 157 - 163

11.
Postoperatif Radyoterapi Uygulanan Malin Gliomlarda Prognozu Etkileyen Faktörler: 106 Olgu
Prognostic Factors in The Patients With Malign Glioma Irradiated Postoperatively: 106 Cases
Arif Bülent Aras, Mustafa Esassolak, Ayfer Haydaroğlu, Ali Ölmezoğlu, Armağan Arıcan, Serdar Özkök, Yavuz Anacak
doi: 10.5222/terh.1995.99200  Sayfalar 164 - 170

DIĞER
12.
Editöryel Yorum
Editorial Comment
Celal İplikçioğlu
doi: 10.5222/terh.1995.46336  Sayfa 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
13.
Düşük Doz Steroid Tedavisi Uygulanan Romatoid Artritli Olgularda, Antiosteporotik Sağaltımın Koruyucu Etkisi
Preventive Efects of Antiosteoporotic Treatment in Rheumatoid Arthritis Treated With Low - Dose Steroids
İbrahim Kıyıcı, Bilgin Özmen, Eker Doğanavşargil, Hayriye Koçanoğulları, Fahrettin Öksel, Vedat İnal, Gürbüz Gümüşdiş
doi: 10.5222/terh.1995.48718  Sayfalar 172 - 177

14.
Göğüs ve Karın Boşluğuna Kanayan Ehlers-Danlos Sendromlu İki Kardeş
Two Siblings With Ehlers-Danlos Syndrome Bleeding Into The Thorax And Abdomen
Sezin Aşık, Figen Akdenizoğlu, Işın Yaprak, Funda Özgenç, Nebil Gürhanlı, Taner Gürbüz
doi: 10.5222/terh.1995.23786  Sayfalar 178 - 182

15.
Pankreas Kitlesinin Ultrason Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Biopsy of A Pancreatic Lesion
Tahir Güven Sandıkçıoğlu, Ali Nihat Eraslan, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1995.04453  Sayfalar 183 - 185

16.
"Flebotomiyle" Hipogonadizmi Gerileyen Hemokromatoz Olgusu
A Case of Hemochromatosis in Whose Hipogonadism Regressed Following Phlebotomy
Bilgin Özmen, Bülent Ildız, Ziya Günal, Alev Saral
doi: 10.5222/terh.1995.04695  Sayfalar 186 - 189

17.
ASİTLİ ASİTSİZ HEPATİK HİDROTORAKS Tek Yönlü Diyafragmatik Kaçağın Sintigrafiyle Gösterilmesi
HEPATIC HYDOTHORAX WITH AND WITHOUT ASCITES Scintigraphic Demonstration of Furıctional Unidirectional Diophragmatic Leaks
Kaan Osmanağaoğlu, Tarık Çağa, Karel Schelstraete, Maris Sımons
doi: 10.5222/terh.1995.78790  Sayfalar 190 - 195

18.
Primer Omentum Torsiyonu
Primary Torsion Of The Omentum
Ahmet Emin Yeğinboy, Mehmet Emin Büyükerkmen, Atilla Çökmez
doi: 10.5222/terh.1995.21957  Sayfalar 196 - 198

19.
Dermatomiyozit Olgusunda Tedaviyle Kaybolan Akciğer Lezyonları
Pulmonary Lesions Disappeared By Therapy in A Case of Dermatomyositis
Ali Kokuludağ, Ender Terzioğlu, Abdullah Sayıner, Aytül Sin, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı
doi: 10.5222/terh.1995.90836  Sayfalar 199 - 202

20.
Epilepsiyi Taklit Eden İdyopatik Hipoparatiroidi Olgusu
A Case of Idiopathic Hypoparathyrodism Mimicking Epilepsy
Doğan Özkan, Gülten Sop, Ümit Yoket
doi: 10.5222/terh.1995.38387  Sayfalar 203 - 205

21.
Solunum Yetmezliği İle Başvuran Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
Amyotrophic Lateral Sclerosis Presenting With Respiratory Insufficiency
Barış Baklan, Raif Çakmur, Arif Çımrın, Ahmet Genç, Şakir Fadıloğlu
doi: 10.5222/terh.1995.71091  Sayfalar 206 - 210

EDITÖRE MEKTUP
22.
Mektup Hastanemiz Çocuk Onkoloji Ve İlik Nakli Bölümü
Letter Departments of Pediatric Oncology and Marrow Transplantation of our Hospital
Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1995.19577  Sayfalar 211 - 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale