Tepecik Eğit Hast Derg: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Memenin İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Ayırıcı Tanı Problemleri
Differential Diagnostic Problems in Fine Needle Aspiration Cytology of Breast
Dilaver Demirel, İbrahim Öztek
doi: 10.5222/terh.1996.98029  Sayfalar 1 - 12

2.
Juvenil Romatoid Artritli Çocuklarda İlaç Tedavisi
Drug Treatmentin Children With Juvenile Rheumatoid Arthritis
Sadık Akşit
doi: 10.5222/terh.1996.16442  Sayfalar 13 - 19

3.
Apoptozis -Kavram, Mekanizmalar, Onkolojîk Önemi-
Apoptosis -Concept, Mechanisms, Significancein Oncology-
Binnur Önal
doi: 10.5222/terh.1996.23540  Sayfalar 20 - 34

4.
Klinik Biyokimyasal Tanıda Sık Başvurulan Bazı Enzimlerin Klinik Önemi Ve Pedyatrik Referans Aralıkları
Clinical Significances and Pediatric Reference Ranges of Some Enzymes in Clinical Chemical Diagnosis
Nevbahar Turgan, Sara Habif, Handan Handan Çelik
doi: 10.5222/terh.1996.09068  Sayfalar 35 - 39

5.
Erektil Disfonksiyona Yaklaşım
Approach To The Erectile Dysfunction
Aziz Peker, Osman Seçkin
doi: 10.5222/terh.1996.45793  Sayfalar 40 - 43

6.
Kemoterapiye Bağlı Bulantı Ve Kusmaların Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
Nursing Management of The Patient Experiencing Chemotherapy Induced-Nausea and Vomiting
Ümran Demir
doi: 10.5222/terh.1996.72436  Sayfalar 44 - 48

7.
Ayaktan Cerrahi Girişimlerin Anestezisinde Yenilikler
Recent Development in Day-Case Anaesthesia
Esin Lekili
doi: 10.5222/terh.1996.02651  Sayfalar 49 - 53

8.
Karın İçi Lezyonlarda Ultrason Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
Ultrasonographically Guided Fine Needle Aspiration Biopsy of Intraabdoivhnal Lesions
Tahir Güven Sandıkçıoğlu, Seyit Kaya, Güler Tolgonay, Dilek Erkuş, Ege Süzer, Ümit Bayol, Murat Çobanoğlu
doi: 10.5222/terh.1996.89799  Sayfalar 54 - 57

9.
Diyabetik Olgulada Hemostatik Parametreler ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki
The Correlation Between Hemostatic Parameters and Microalbuminuria in Diabetic Patients
Aysel Akgüner, Bilgin Özmen, Sema Özinel, Bülent Ildız, Sinan Erten, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1996.94587  Sayfalar 58 - 63

10.
Nefrotik Sendromlu Çoçuklarda Hiperkoagülabilite
Hypercoagulability in Children With Nephrotic Syndrome
Nejat Aksu, Adnan Ünver, Işın Yaprak, Sema Özinel, Coşkun Dorak, Hakan Erdoğan
doi: 10.5222/terh.1996.72437  Sayfalar 64 - 71

11.
Sağlıklı Erişkin Populasyonda Otoantikor Sıklığı
The Prevalance of Autoantibodies in Healthy Adults
Şükran Köse, Aytül Sin, Ender Terzioğlu, Ali Kokoludağ, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı
doi: 10.5222/terh.1996.27622  Sayfalar 72 - 74

12.
Sistemik Lupus Eritematozusta Dolaşan İmün Komplekslerin Klinik Aktiviteyi Göstermekteki Önemi
The Importance of The Role of Circulating Immune Complexes in Determination of Clinical Activity in Systemic Lupus Erythematosus
Ali Kokuludağ, Ender Terzioğlu, Aytül Sin, İbrahim Kıyıcı, Şükran Köse, Filiz Sebik, Tomris Kabakçı
doi: 10.5222/terh.1996.55293  Sayfalar 75 - 79

13.
Obez Çocuklarda Plazma Lipid Düzeyleri
Plasma Lipidvaluesin Obese Children
Berrak Sarıoğlu, Şule Can, Işın Yaprak, Ebru Özerkan, Savaş Kansoy, Sema Özinel
doi: 10.5222/terh.1996.06464  Sayfalar 80 - 84

14.
Şişmanlarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları
Lenf Ventricular Diastolic Functions in Obesity
Bilgin Özmen, Moris Şen, Murat Akyurt, Ümit Yoket, Alev Saral, Sinan Ertem
doi: 10.5222/terh.1996.88224  Sayfalar 85 - 87

15.
Rektum Kanseri Ameliyatlarında Stapler Kullanımının Riskleri
The Risk of Stapler Usage in Operations of Rectal Carcinoma
Mustafa Erol, Mustafa Tireli, Serdar Kaçar, Ünsal Aybek
doi: 10.5222/terh.1996.06812  Sayfalar 88 - 92

16.
Hemodiyaliz Ünitesinde HBV ve HCV Enfeksiyonları
HBV and HCV Infections in Hemodialysis Unit
Seyhun Kürşat, Şükran Köse, Ayla Havuk, Kazım İnci, Onur Özgenç, Erol Salk
doi: 10.5222/terh.1996.24861  Sayfalar 93 - 96

17.
Aydın İlinin İşçi Ailelerinde Emzirme Alışkanlıkları
Breast Feeding Habits of The Labour-Families in Aydın
Akın İşçan, Aydın Ece, Nureddin Vurgun, Fatih Özcan
doi: 10.5222/terh.1996.91328  Sayfalar 97 - 103

OLGU SUNUMU
18.
112 Olguda Dermatofitoz Etkenlerinin Dağılımı
Distribution of Dermatophytosis Agents in 112 Cases
Ayşe Sivrel, Şükran Köse, Onur Özgenç, Ayla Havuk, Mine Erdenizmenli
doi: 10.5222/terh.1996.07673  Sayfalar 104 - 107

19.
Kemik İliği Transplantasyonlu Olguda Venooklüziv Hastalık
A Case of Venoocclusive Disease Following Bone Marrow Transplantation
Funda Özgenç, Sezin Aşık Akman, Haldun Öniz, Nejat Aksu, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1996.15146  Sayfalar 108 - 111

20.
Torakopulmoner Bölgede Malin Küçük Hücreli (
Malignant Thoracopulmonary Small Cell (
Binnur Önal, Mine Tunakan, Ragıp Ortaç, Zekiye Aydoğdu, Füsun Demirçivi
doi: 10.5222/terh.1996.33836  Sayfalar 112 - 116

21.
Üst Karın Ultrasonografisinde Rasgele Bulunan Atriyal Miksoma Olgusu
Incidental Diagnosis of A Cardiac Myxoma During Abdominal Sonography
Mehmet Karabulut
doi: 10.5222/terh.1996.44127  Sayfalar 117 - 119

22.
Kadında Üretral Divertikül
Urethral Diverticula in A Female
Taner Divrik, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.1996.83288  Sayfalar 120 - 122

23.
Mikst Tip Sklerozan Kemik Hastalıklarında Direkt Radyolojik Tanı: 2 Osteopoikiloz'lu Olgu
Direct Radiologic Criteria of Mixt Type Sclerotic Bone Diseases: 2 Cases of Osteopoikilosis
Mehmet Karabulut
doi: 10.5222/terh.1996.68366  Sayfalar 123 - 125

DIĞER
24.
Hastanelerde Maliyet Analizi
Cost Analysis in Hospitals
Ayşen Yüksel
doi: 10.5222/terh.1996.61254  Sayfalar 126 - 129
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
SSK Tepecik Hastanesi Dergisinin İlk Beş Yılının Analizi
The Analysis of The First 5 Years of The Journal of SSK Tepecik Hospital
Ragıp Kayar, Vildan Kalonya
doi: 10.5222/terh.1996.49465  Sayfalar 130 - 134

26.
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Kütüphanesi ve Ülkemizdeki Tıp Kütüphanelerinin Sorunları
The Library of SSK Tepecik Teaching Hospital and The Problems of Medical Librariesin Turkish Teaching Hospitals
Ragıp Kayar, Yaşa Çavuşoğlu
doi: 10.5222/terh.1996.24873  Sayfalar 135 - 140

EDITÖRE MEKTUP
27.
Mektup
Letter
Serdar Kesken
doi: 10.5222/terh.1996.68069  Sayfa 141


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale