Tepecik Eğit Hast Derg: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 1996
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Deneysel Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarında E Vitamini ve Egb 761'in Koruyuculuğu
The Protective Role of Vit E And Egb 761 in Experimental Renal Ischemia-Reperfusion Injury
Murat Kapkaç, Sevil Aldemir Işık, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız
doi: 10.5222/terh.1996.56866  Sayfalar 143 - 151

2.
Türkiye'de Meme Hidatidozu: 55 Olgunun değerlendirilmesi
Hydatidosis of The Breast in Turkey: A review of 55 cases
Ragıp Kayar, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.1996.19945  Sayfalar 152 - 158

3.
Hirschprung Hastalığı Ve İlişkili Malformasyonlarda Güncel Morfolojik Yaklaşımlar
Current Morphologic Approaches in Hirschprung Disease And Related Malformations
Erdener Özer, Esra Arun
doi: 10.5222/terh.1996.98291  Sayfalar 159 - 163

4.
Sıvı Tutulumu Sendromu
Fluid Retention Syndrome
Gülriz Özbek
doi: 10.5222/terh.1996.62379  Sayfalar 164 - 169

5.
Hipertansif Krizlerin Tedavilerine Güncel Yaklaşım
Current Approach in The Treatment of Hypertensive Crisis
Mesut Aytimur
doi: 10.5222/terh.1996.44554  Sayfalar 170 - 177

6.
Anstabil Anjina Pektoriste Kardiyak Troponin-T
Cardiac Troponin-T in Unstable Angina Pectoris
Ziya Günal, Bilgin Özmen, Sinan Erten, Aysel Akgüner, Bülent Ildız, Çiğdem Erten
doi: 10.5222/terh.1996.74418  Sayfalar 178 - 181

7.
Yüksek Ateşle Başvuran Renal Transplantasyon Hastalarında Siprofloksasinin İlk Seçenek Olarak Kullanımı
Ciprofloxacin Usage As The First Choice in The Patiens With Renal Transplantation Who Admitted For High Fever
Yaman Tokat, Adam Uslu, Abdülkadir Ünsal, Ercan Ok, Murat Kılıç, Barış Çorumlu, Özdemir Yararbaş
doi: 10.5222/terh.1996.65983  Sayfalar 182 - 187

8.
Şişman Çocuklarda Yüksek Tansiyon
Hypertension in Obese Children
Berrak Sarıoğlu, Ebru Özerkan, Işın Yaprak, Şule Can, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1996.73693  Sayfalar 188 - 193

9.
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri
Childhood Poisonings
Buket Özkaya, Savaş Kansoy, Sadık Akşit, Mustafa Akın, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/terh.1996.38455  Sayfalar 194 - 200

10.
9 Eylül Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Verileri
9 Eylül Medical School Internal Medicine Intensive Care Unit's Patient Data
Mehmet Ali Özcan, Taner Çamsarı
doi: 10.5222/terh.1996.02696  Sayfalar 201 - 205

11.
Plasenta Kanının Otolog Kan Kaynağı Olarak Etkinliği Ve Güvenilirliği
The Safety And Effectiveness of Placental Blood For Autologous Transfusion
Berna Atabay, Haldun Öniz, Meral Türker, Güzide Aksu, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1996.46598  Sayfalar 206 - 211

12.
Postoperatif Radyoterapi Uygulanmış Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli 47 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 47 Non-Small Cell Lung Cancer Cases Treated With Postoperattve Radiotherapy
Mustafa Esassolak, Ayfer Haydaroğlu, Armağan Arıcan, Ayhan Aydın, Serdar Özkök, Yavuz Anacak, Esra Korkmaz
doi: 10.5222/terh.1996.49834  Sayfalar 212 - 216

13.
Solid Kanserli Hastalarda Yüksek Sedimantasyonun Metastazı Göstermedeki Rolü
The Value of High Sedimentation Rate To Show Metastasis of Solid Malignities
Cemal Kocabaş, Oktay Tarhan, Mehmet Tunca
doi: 10.5222/terh.1996.23921  Sayfalar 217 - 220

DIĞER
14.
Tıbbi Yayın Ahlâkı Ve Kötüye Kullanımı
Scientific Writing Ethics And Misconduct
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1996.27807  Sayfalar 221 - 225


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale