Tepecik Eğit Hast Derg: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 1997
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Fare Mesanesi İçine Oksibutinin Lokal Etkisi
The Topical Effect Of Intravesical Oxybutynine On Rat Bladder
Bülent Semerci, Erdal Apaydın, Taner Akalın, Özlem İlbey, Ayhan Verit, Atalay Güran, Özcan Erhan, Nurullah Mülazımoğlu
doi: 10.5222/terh.1997.30632  Sayfalar 1 - 4

2.
Çocukluk Dönemi Tüberkülozunun Tanısında PPD'li İN VİVO ve İN VİTRO Tekniklerin Önemi
The Importance of IN VIVO and IN VITRO Technics With PPD For The Diagnosis of Childhood Tuberculosis
Güzide Aksu, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1997.64609  Sayfalar 5 - 11

3.
Kord Kanı Alım Teknikleri Ve Sonuçları
Umblical Cord Blood Collection Technics
Savaş Kansoy, Berna Atabay, Ahmet Keskinoğlu, Serap Aksoylar, Haldun Öniz, Güzide Aksu, Suat Çağlayan
doi: 10.5222/terh.1997.78245  Sayfalar 12 - 17

4.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Mikroalbuminüri İle Plazma Fibronektin Düzeyleri İlişkisi
The Relationship Between Microalbuminuria and Plasma Fibronectin Levels in Hypertensive Patients
Mert Özbakkaloğlu, Ayşın Harmanda, Çiğdem Erten, Sema Özinel, Coşkun Yavuzgil
doi: 10.5222/terh.1997.93902  Sayfalar 18 - 21

5.
İdyopatik Dilate Kardiyomiyopatide Serum Karnitinin Yeri
Value of Serum Carnitine in Dilated Cardiomyopathy
Ziya Günal, Harun Yenice, Sinan Erten, Aysel Akgüner, Bülent Ildız, Çiğdem Erten, Adnan Coşkun
doi: 10.5222/terh.1997.37632  Sayfalar 22 - 26

6.
Akut Romatizmal Ateşli 250 Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 250 Acute Rheumatic Fever Cases
Güven Çiçekoğlu, Füsun Atlıhan, Ferah Genel
doi: 10.5222/terh.1997.45710  Sayfalar 27 - 32

7.
Dirençli Epilepsilerde Lamotrigine Kullanımı
Lamotrigine Usage in Intractable Epilepsia
Yaşar Zorlu, Murat Özçelik, Mustafa Özkan, Fadime Güven
doi: 10.5222/terh.1997.52458  Sayfalar 33 - 38

8.
Çocukluk Çağı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları; 15 Olgunun endoskopik incelemesi
Upper Gastrointestinal Tractus Bleeding in Children: Evaluation of Endoscopic Findings in 15 Cases
Erhun Kasırga, Sedat Ertem, Esra Özer, Ali Rahmi Bakiler, Nejat Aksu, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.1997.97970  Sayfalar 39 - 42

OLGU SUNUMU
9.
Karotikokavernöz Fistül Tanısında ve İzlenmesinde Renkli Doppler
Color Doppler in The Diagnosis and The Follow Up of The Carotid Cavernous Fistula
İlgün Canbeyli, Ayfer Aksöz, Zühal Gürcan, Teoman Özek, Harika Çevikel, Güler To Tolganay
doi: 10.5222/terh.1997.38142  Sayfalar 43 - 48

10.
Çocukta Hemofagositik Lenfohistiyositoz: Olgu Sunumu
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis in Childhood: A Case Report
Berrak Sarıoğlu, Dilber Bektaşlar, Serap Aksoylar, Ümit Bayol, Fatma Nur Aktaş, Işın Yaprak, Savaş Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1997.55902  Sayfalar 49 - 52

DIĞER
11.
SSK Tepecik Hastanesi Dergisinin Bilimsel İnceleme Süreci: 1. Bilimsel İnceleme Sürecine Zamanın Etkisi
Scientific Evaluation-Process of The Journal of SSK Tepecik Teaching Hospital: The effect of the time- duration in the evaluation-process.
Ragıp Kayar, Vildan Kalonya
doi: 10.5222/terh.1997.23941  Sayfalar 53 - 56


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale