Tepecik Eğit Hast Derg: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 1998
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ele Gelmeyen Testiste Tanı ve Yaklaşım
Diagnosis And Approach To The Nonpalpable Testis
Mustafa Olguner, Tanju Aktuğ, Feza Miraç Akgür
doi: 10.5222/terh.1998.35624  Sayfalar 1 - 5

2.
Beta Talsemili Olgularda Karaciğer Histopatolojisi
Liver Histopathology in The Beta Thalassemic Patients
Sezin Aşık Akman, Işın Yaprak, Ümit Bayol, Güzide Aksu, Funda Özgenç, Demet Etit
doi: 10.5222/terh.1998.04903  Sayfalar 6 - 11

3.
Efor Testi Olumlu, Koroner Anjiyogramı Normal Olgularda Sol Ventrikül Kitle İndeksinin Önemi
The Value of Left Ventricular Massindex in Cases With Positive Effort Test With Normal Coronary Angiogram
Sanem Nalbantgil, Hasan Yılmaz, Özer Badak, Remzi Önder, İstemi Nalbantgil
doi: 10.5222/terh.1998.72798  Sayfalar 12 - 15

4.
Kabakulak Orşitinde İnterferon Tedavisinin Etkisi
The Effect of Interferon in Mumps Orchitis
Taner Divrik, Ferruh Zorlu, Oğuz Mertoğlu
doi: 10.5222/terh.1998.66821  Sayfalar 16 - 18

5.
Ek Tartışma
Additional Discussion
Münir Büke
doi: 10.5222/terh.1998.55649  Sayfalar 19 - 20
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Streptokinaz Uygulanan Akut Miyokard Enfarktüsünde, Malondialdehit Düzeyi İle Prognozun İlgisi
The Prognostic Value of Serum Malondialdehyde Levels in Myocardial Infarction Treated By Streptokinase
Vildan Öğüt, Murat Akyurt, Sevgi Tüzün, Eser Sözmen, Didem Dereli, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1998.67457  Sayfalar 21 - 25

7.
Endometriyum Kanserinde Postoperatif Radyoterapi: 324 olgunun değerlendirilmesi
Postoperative Radiotherapy of Endometrial Cancer: Evaluation of 324 cases
Serdar Özkök, Zeynep Özsaran, Ali Ölmezoğlu, Deniz Yalman, Aydın Özsaran, Melih Han, Ayfer Haydaroğlu
doi: 10.5222/terh.1998.39977  Sayfalar 26 - 34

OLGU SUNUMU
8.
Postoperatif Radyoterapi Uygulanmış 116 Rektum Karsinomlu Olgunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 116 Rectum Carginoma Patients Treated With Postoperative Radiotherapy
Serdar Özkök, Füsun Göçen, Vuslat Yürüt Denizli, Ömür Karakoyun, Ayfer Haydaroğlu
doi: 10.5222/terh.1998.60930  Sayfalar 35 - 42

9.
Gebelikte Tanı Alan Aplastik Anemi
A Case of Aplastic Anemi A Diagnosed During Pregnancy
Harun Yenice, Didem Dereli, Sinan Erten, Nurten Kuntman, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1998.84734  Sayfalar 43 - 46

10.
Çocukluk Dönemi Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Upper Gastrointestinal Tractus Endoscopies in Pediatric Age Group
Erhun Kasırga, Esra Özer, Sedat Ertem
doi: 10.5222/terh.1998.49525  Sayfalar 47 - 49

11.
Akut İnme Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme'nin Önemi
The Importance of Magnetic Resonance Imaging in The Diagnosis of Acute Stroke
Emre Ersoy, Mustafa Özkan, Metin Murat Özçelik, Yaşar Zorlu, Murat Uygur
doi: 10.5222/terh.1998.91300  Sayfalar 50 - 53

12.
Akut Kolesistitlerde Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçları ve Risk Faktörleri
Cholecystectomy in Acute Cholecystitis and The Risk Factors
Bahattin Canbeyli, Muharrem Karaoğlan, Yahya Çapkis, Nejat Akyıldız, Haydar Şimşek, Hüseyin Coşkunçay, Mustafa Ölmez, Bekir Özenen, Ercan Kayıkçıoğlu, Ceylan Tunçok, Ali Sapmaz
doi: 10.5222/terh.1998.53215  Sayfalar 54 - 58

13.
İki Taraflı Feokromositomada Anestezik Sorunlar
Anaesthesic Problems in Bilateral Pheochromocytoma
Saime Esin Lekili, Betül Serdar, Nergis Songür
doi: 10.5222/terh.1998.80947  Sayfalar 59 - 62

DIĞER
14.
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisinin Bilimsel İnceleme Süreci: 2.inceleme Raporlarının Değerlendirilmesi
Scientific Evaluation Process of The Journal of SSK Tepecik Teaching Hospital: 2.Evaluation of Peer Review
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1998.43403  Sayfalar 63 - 67

15.
Şef ve Şef Yadımcılığı Sınavlarında Görülen Aksaklıklar
Malfunctions Seen in The Exams With Chief And Helpfulness Of Chief
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.1998.93892  Sayfalar 68 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale