Tepecik Eğit Hast Derg: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Nötropenik Ateş
Febrile Neutropenia
Kenan Aksu, Seçkin Çağırgan
doi: 10.5222/terh.1999.38289  Sayfalar 55 - 65

2.
Diyabetik Nefropati Etyopatogenezine Güncel Bir Bakış
A Curent View To The Etiopathogenesis Of Diabetic Nephropathy
Didem Dereli, Ebru Yüksel Özbal, Murat Akyurt, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1999.94070  Sayfalar 66 - 71

3.
Laringeal Maske Ve Endotrakeal Entübasyonun Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of The Complications With Laryngeal Mask And Endotracheal Intubation
Yasemin Eryılmaz, Ayşegül Ceyhan, Alp Alptekin, Özgül Turgut, Meltem Bababalım, Nurten Ünal
doi: 10.5222/terh.1999.53685  Sayfalar 72 - 80

4.
Tip İki Diyabetes Melituslu Hastalarda İdrar Çinko Düzeyinin Mikroalbuminüriyle İlişkisi
The Relationship Between Zincuria and Microalbuminuria in Type 2 Diabetic Patients
Didem Dereli, Harun Yenice, Kamil Gürsoy, Ebru Yüksel Özbal, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1999.50876  Sayfalar 81 - 85

5.
Prolaktinomlarda Transsfenoidal Girişim Sonuçları
The Results of Transsphenoidal Intervention in Prolactinomas
Okan Korkmaz, Aytekin Koçyiğit, Özcan Binatlı
doi: 10.5222/terh.1999.35492  Sayfalar 86 - 91

6.
Tip İki Diyabetli Olgularda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu Ve Mikroalbuminüri İlişkisi
The Relationship of Diastolic Dysfunction And Microalbuminuria in Type 2 Diabetic Patients
Didem Dereli, Harun Yenice, Murat Akyurt, Ebru Yüksel Özbal, Ziya Günal
doi: 10.5222/terh.1999.89587  Sayfalar 92 - 97

7.
Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Rasgele Biyopsilerin Önemi
The İmportance Of Random Biopsiesin Superfical Bladder Cancer
Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu, Hakan Duran
doi: 10.5222/terh.1999.23682  Sayfalar 98 - 101

OLGU SUNUMU
8.
Hiperprostaglandin E Sendromu: Olgu Sunumu
Hyperprostaglandin E Syndrome: Case Report
Sezin Aşık Akman, Nejat Aksu, Önder Yavaşçan, Sümer Sütçüoğlu, Sait Şen, Gülçin Başdemir, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.1999.05760  Sayfalar 102 - 106

9.
İki Böbrekte Tekrarlayan Sistin Taşları
Recurrent Cystine Stones in Both Kidneys
Nejat Aksu, Sıtkı İsenlik, Halil Aydınlıoğlu, Savaş Kansoy
doi: 10.5222/terh.1999.50945  Sayfalar 107 - 110


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale