E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Widespread Osseous Metaplasia in Malign Tumors: High Grade Papillary Urothelial Carcinoma of The Bladder and Metastatic Colonic Adenocarcinoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 73-76 | DOI: 10.5222/terh.2016.073

Widespread Osseous Metaplasia in Malign Tumors: High Grade Papillary Urothelial Carcinoma of The Bladder and Metastatic Colonic Adenocarcinoma

Güldidar Basmacı1, Nuket Eliyatkın2, Senem Ersavaş3, Hakan Postacı4
1Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Aydin, Turkey
2Department of Pathology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Pathology, Turkish Ministry of Health-Izmir Tepecik Research and Training Hospital, Izmir, Turkey
4Pathology, Turkish Ministry of Health-Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Izmir, Turkey

Osteoid metaplasia is a rarely seen characteristic feature among all tumor types. Dystrophic calcification can be occasionally seen in necrotic areas of tumors However actual bone formation also termed as osteoid metaplasia or heterotopic bone formation is a rarely developed incidental microscopic finding.
In this case report we presented a case diagnosed as a high grade papillary urothelial carcinoma of the bladder associated with osteoid metaplasia, and another one with diagnosis of metastatic adenocarcinoma of colon
In both cases, presence of diffuse osteoid metaplasia accompanying malignant tumors is a remarkable finding. Two cases with incidentally detected osteoid metaplasia associated with different histopathological diagnosis were presented. Osteoid metaplasia is a rare entity which accompanies both benign and malignant tumors and its etiopathogenesis is still unknown. However osteoid metaplasia is an important incidental finding in that it can lead to misinterpretations as bone invasion when it accompanies malignant tumors.

Keywords: Osseous metaplasia, malign tumour

Malign Tümörlerde Yaygın Osseöz Metaplazi: Mesanenin Yüksek Dereceli Ürotelial Karsinom ve Metastatik Kolon Adenokarsinomu

Güldidar Basmacı1, Nuket Eliyatkın2, Senem Ersavaş3, Hakan Postacı4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

Osteoid metaplazi tüm tümör tiplerinde görülebilen nadir bir özelliktir. Tümörlerin nekrotik alanlarında zaman zaman distrofik kalsifikasyon görülebilir. Ancak osteoid metaplazi ya da heterotopik kemik formasyonu olarak adlandırılan gerçek kemik oluşumu nadir olarak gelişir ve insididental olarak saptanan mikroskopik bir bulgudur.
Bu sunumda osteoid metaplazinin eşlik ettiği “mesanenin yüksek dereceli papiller ürotelyal karsinomu” ve “ metastatik kolon adenokarsinomu” olarak tanı alan iki olgu sunulmuştur.
Her iki olguda da malign tümörlere eşlik eden yaygın osteoid metaplazi varlığı dikkat çekmektedir. Farklı patolojik tanılara eşlik eden ve insidental olarak saptanan osteoid metaplazi görülen iki olgu sunuldu. Osteoid metaplazi hem benign hem de malign tümörlere eşlik eden nadir bir antitedir ve etiopatogenezi halen bilinmemektedir. Ancak osteoid metaplazi, malign tümörlere eşlik etmesi durumunda kemik invazyonu açısından yanlış yorumlara sebep olabileceği için önemli bir bulgudur.

Anahtar Kelimeler: Osseöz metaplazi, malign tümör

Güldidar Basmacı, Nuket Eliyatkın, Senem Ersavaş, Hakan Postacı. Widespread Osseous Metaplasia in Malign Tumors: High Grade Papillary Urothelial Carcinoma of The Bladder and Metastatic Colonic Adenocarcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 73-76

Corresponding Author: Güldidar Basmacı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale