E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Answer: Acrodermatitis Eteropathica [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 119-120 | DOI: 10.5222/terh.2002.08377

Answer: Acrodermatitis Eteropathica

Tuba Çerçi Tuncel1, Esra Arun Özer1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


Yanıt: Akrodermatitis Enteropatika

Tuba Çerçi Tuncel1, Esra Arun Özer1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Ali Rahmi Bakiler. Answer: Acrodermatitis Eteropathica. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 119-120
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale